Därför finns Dispatch International

Det vi brukar kalla ”mainstream-medierna” har försämrats så till den grad att de nu utgör ett hot mot liv, frihet och strävan efter lycka.

Meningen med den tredje statsmakten var att den skulle vara det vakande ögat över de två andra – riksdagen och regeringen – men är nu i själva verket en del av den styrande eliten. Så förblindad är den tredje statsmakten (som i den anglosaxiska världen benämns fjärde statsmakten) att den inte längre ser det som sin plikt att kritisera och avslöja lögner och brott i den styrande eliten eftersom detta samtidigt skulle avslöja dem själva.

Undersökning efter undersökning visar att de allra flesta västerländska journalister lider av grupptänkande, en uppsättning attityder och föreställningar som styr deras inställning till jobbet. De försöker inte informera allmänheten om vad som händer i den verkliga världen, utan vill i stället uppfostra och forma medborgarna att anpassa sig till sina egna förutfattade meningar om hur världen borde vara.

Stora lager av verkligheten sopas under mattan eftersom mainstream-medierna ogillar det som inte passar in i deras kollektiva föreställningar och står i motsättning till de mångkulturella, kulturrelativistiska, gröna och anti-judisk-kristna ideologier som de vill påtvinga allmänheten.

Detta kan inte få fortgå. Nu behövs en riktig tidning. Det var därför vi hösten 2012 startade Dispatch International. Vår ambition var att finnas tillgängliga både på papper och på internet, men efter ett halvår tvingades vi tyvärr lägga ner pappersupplagan den var alldeles för dyr i förhållande till våra intäkter. Men ju större vi blir, desto närmare kommer vi en ny papperstidning!

Våra chefredaktörer är Ingrid Carlqvist, tidigare nyhetschef på Kvällsposten och Punkt SE i Malmö och Lars Hedegaard, tidigare chefredaktör på dagstidningen Information i Köpenhamn. Ingrid är ordförande för Tryckfrihetssällskapet i Sverige och Lars för Trykkefrihedsselskabet i Danmark.

Vi har bildat ett bolag som är skyddat från alla försök till fientligt övertagande. Vi kan inte köpas upp och vi kommer aldrig att bli beroende av presstöd eller annonsintäkter.

Dispatch International blir aldrig bli maktens megafon. Den är din tidning. Vi har inget annat syfte än att hålla allmänheten uppdaterad på nyheter. Inte bara de nyheter som mainstream-medierna anser passande att publicera, utan alla de nyheter som är ytterst viktiga men sällan publiceras.