Volden vokser eksplosivt i det multikulturelle Sverige

I 1975 traf den svenske riksdag enstemmig beslutning om at forvandle det homogene Sverige til et mangekulturelt land. 38 år senere ser man dramatiske konsekvenser. Mens befolkningen er vokset med 16,2 pct., er voldskriminaliteten gået op med 320 pct.

 

Hver eneste uge læser vi i mainstreammedierne om mord, røverier, voldtægter og andre grove forbrydelser. Alligevel påstår kriminologerne standhaftigt, at kriminaliteten ikke vokser. De hævder oven i købet, at den falder.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/studie-valdet-okar-inte-i-sverige

http://goteborg.etc.se/nyhet/det-dodliga-valdet-har-inte-okat

http://www.metro.se/kolumner/valdet-okar-i-tidningsspalterna/EVHlar!1blLgstEvlXoo/

Men på det kriminalitetsforebyggende råds (Brottsförebyggande Rådet, Brå) hjemmeside kan man lave sine egne tabeller over politianmeldte forbrydelser. Morsomt nok starter statistikken i 1975. Ser man på antallet af anmeldte forbrydelser for hele tidsrummet fra 1975 til 2012, fremstår der et helt andet billede end det vi sædvanligvis bliver præsenteret for. Det viser, at kriminologerne lyver, og at antallet af voldsforbrydelser ikke bare er vokset, men fuldstændig eksploderet.

Samlede antal voldsforbrydelser. Vækst:320 pct.

Dødelig vold.Vækst:93 pct.

Mishandling, inkl. grov.Vækst 304 pct.

Mord- og drabsforsøg. Vækst:369 pct.

Voldtægt, inkl. grov.Vækst: 723 pct.

Røverier.Vækst:294 pct.

Men Brå har ikke lyst til at diskutere disse talStatistikeren Anton Fernström siger til Dispatch International, at man ikke bare skal se på tabellerne, men må tolke statistikken. Man skal, siger han, sammenligne tallene med hvad folk opgiver til den nationale tryghedsundersøgelse (Nationella Trygghetsundersökningen, NTU), hvor folk svarer på, hvilke forbrydelser de har været udsat for, og tage i betragtning, at folks lyst til at anmelde forbrydelser kan være vokset.

 

Men faktum er, at hvordan man end tolker tallene, så er antallet af politianmeldte forbrydelser vokset eksplosivt. Skyldes det, at svenskerne systematisk anmelder forbrydelser, de aldrig er blevet udsat for, og derefter kommer på bedre tanker, når de skal svare på NTUs spørgsmål? Eller viser den dramatiske vækst i hver kategori af forbrydelser, at Sverige et blevet et betydeligt voldsommere og farligere land at bo i?

 

Hvis vi går ud fra, at statistikken faktisk viser faktisk viser vækst, rejser sig spørgsmålet hvorfor. Er svenskerne generelt blevet ekstremt mere voldelige og kriminelle, eller er det indvandrerne der har medbragt en voldelig og kriminel kultur?

 

Den seneste svenske undersøgelse af svenskeres og indvandreres kriminalitet (fra 2005) viste, at overrepræsentationen i registreret kriminalitet for folk født uden for landet lå på 2,5. Endnu højere var tallet, når det gjaldt grove forbrydelser: Hvad angik dødelig vold lå den på 4,2 ligesom i kategorien mord- og drabsforsøg. For voldtægt eller forsøg på voldtægt var overrepræsentationen hele 5,0.

 

Overrepræsentationen siger ikke så meget om indvandrernes andel af forbryderne. Men tal fra Danmarks Statistik for 2011 viser, at to tredjedele af alle, der kom i grundlovsforhør, var af udenlandsk herkomst et tal der har været konstant stigende under en femårsperiode.

 

Ser man på de unge gerningsmænd, 15-17 år, er det endnu værre. I denne gruppe er tre fjerdedele af udenlandsk herkomst med en klar overrepræsentation af ikke-vestlige andengenerationsindvandrere.

 

Seksualforbrydelser har de seneste år sat Sverige på verdenskortet. Ifølge en undersøgelse af professor Liz Kellyer Sverige Europas værste voldtægtsland, og når det gælder hele verden, har kun Lesotho i Sydafrika flere voldtægter pr. hundredtusinde indbyggere.

 

Myndighederne plejet at forklare voldtægtsbølgen med, at man nu definerer flere forbrydelser som voldtægt, og at det derfor ikke er sandt, at voldtægterne er vokset med 723 pct. siden 1975. Lad os derfor se på det totale antal seksualforbrydelser og ikke spekulere på, hvordan de skal opdeles. Så ser vi, at stigningen er 535 pct., hvilket er svært at bortforklare med henvisning til lovændringer.

 

På grundlag af Brås egen statistik kan man ikke komme til anden konklusion end at Sverige er blevet langt voldeligere og farligere end det var før riksdagens beslutning om at forvandle os til et multikulturelt land. Som man kan se i tabellen, er alle slags forbrydelser skudt i vejret langt ud over hvad der kan forklares med befolkningsvæksten på 16,2 pct.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-197526-Regeringens-propo_FY0326/

Note: Når Dødelig vold kun er steget med 93 pct., kan årsagen være at skadestuerne er blevet meget bedre og at flere liv derfor er blevet reddet.