Dramatisk ökning av våldsbrotten i mångkulturella Sverige

1975 fattade riksdagen ett enhälligt beslut om att förvandla det homogena Sverige till ett mångkulturellt land. 38 år senare framträder dramatiska konsekvenser av detta beslut samtidigt som befolkningen har ökat med 16,2 procent har våldsbrotten ökat med 320 procent.

Varenda vecka läser vi i mainstream-medierna om mord, rån, våldtäkter och andra grova brott. Ändå påstår kriminologerna med papegojors envishet att kriminaliteten inte ökar i landet de påstår till och med att den minskar.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/studie-valdet-okar-inte-i-sverige

http://goteborg.etc.se/nyhet/det-dodliga-valdet-har-inte-okat

http://www.metro.se/kolumner/valdet-okar-i-tidningsspalterna/EVHlar!1blLgstEvlXoo/

Men på Brottsförebyggande Rådets, Brå, hemsida kan man göra sina egna tabeller över antalet polisanmälda brott. Lustigt nog börjar statistiken 1975. Genom att ta fram tabeller över antalet anmälda brott under alla åren från 1975 till 2012 framträder en helt annan bild än den vi vanligen får oss serverad. Och den visar att kriminologerna ljuger våldsbrotten har inte bara ökat, de har fullständigt exploderat.

Men Brå har ingen lust att diskutera dessa siffror. Statistikern Anton Fernström säger till Dispatch International att man inte bara kan titta på tabellerna, utan måste tolka statistiken. Man ska jämföra den med vad folk uppger i Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, (där folk svarar på vilka brott de blivit utsatta för) och ta i beaktande att anmälningsbenägenheten kan ha ökat.

Men faktum kvarstår: hur man än tolkar siffrorna så har antalet polisanmälda brott ökat lavinartat. Beror detta på att svenskarna har satt i system att anmäla brott de aldrig blivit utsatta för och kommer sedan på bättre tankar när de svarar på NTUs frågor? Eller kan de dramatiska ökningarna i varje brottskategori faktiskt avslöja att Sverige blivit ett betydligt våldsammare och farligare land att bo i?

 

Om vi utgår från att statistiken faktiskt visar att alla slags brott har ökat, så kommer nästa fråga: Varför ökar kriminaliteten i Sverige? Har svenskarna överlag blivit extremt mycket mer våldsamma och kriminella, eller är det invandrarna som fört med sig en våldsam och kriminell kultur?

Den senaste svenska studien om svenskars och invandrares brottslighet (från 2005)

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

visade att överrepresentationen i registrerad brottslighet för utrikes födda var 2,5. Ännu högre var siffran när det gällde grövre brott: överrepresentationen för dödligt våld var 4,2 liksom i kategorin försök till mord och dråp. När det gäller våldtäkt och försök till våldtäkt var överrepresentationen hela 5,0.

 

Överrepresentation säger inte så mycket om invandrarnas andel av brottslingarna. Men siffror från Danmarks Statistik för 2011 visar att två tredjedelar av alla som ställdes inför häktningsdomaren var av utländsk härkomst en siffra som varit konstant stigande under fem års tid.

Tittar man på unga förövare, 15-17 år, är det ännu värre. I den gruppen är cirka tre fjärdedelar av de kriminella av utländsk härkomst, med en klar överrepresentation av icke-västliga, andra generationens invandrare.

 

Sexualbrotten har satt Sverige på kartan de senaste åren. Enligt en studie av professor Liz Kelly är Sverige Europas värsta våldtäktsland, och när det gäller hela världen rapporteras bara Lesotho i Sydafrika ha fler våldtäkter per hundratusen invånare. Våldtäktsvågen brukar av myndigheterna förklaras med att fler brott numera räknas som våldtäkt, och att det därför inte är sant att antalet våldtäkter stigit med 723 procent sedan 1975. Låt oss därför titta på det totala antalet sexualbrott och inte bry oss rubriceringen av dem. Vi ser då att ökningen är 535 procent, vilket torde vara svårt att bortförklara med förändringar i lagstiftningen.

På grundval av Brås egen statistik kan man inte dra andra slutsatser än att Sverige har blivit väldigt mycket våldsammare och farligare än det var före riksdagens beslut om att förvandla oss till ett mångkulturellt land. Alla brottskategorier har som ses i tabellerna skjutit i höjden, långt utöver befolkningsökningen på 16,2 procent.

 

Ökning: 320 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning: 723 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning:294 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning: 369 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning:304 procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning: 93 procent

 

Fotnot: Att kategorin Dödligt våld visar en så relativt liten ökning (93 procent) kan bero på att akutsjukvården förbättras så mycket att fler liv räddas som förr hade gått förlorade.

 

Riksdagsbeslutet från 1975:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-197526-Regeringens-propo_FY0326/

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".