Ärkebiskop med förkärlek för Allah

Förhandstipsen stämde. I dag tillkännagavs att Svenska kyrkans nya ärkebiskop heter Antje Jackelén. Men vem är hon egentligen kyrkans nya högsta ledare som använder delar av muslimernas böneutrop i sitt valspråk?

 

Nuvarande ärkebiskopen Anders Wejryd går i pension nästa sommar och i dag valdes hans efterträdare. Att vara ärkebiskop är ett ämbete med stort ansvar. Enligt Svenska kyrkans hemsida har man ungefär 6,5 miljoner medlemmar och organisationen är indelad i 13 stift. Varje stift leds av en biskop och över dessa biskopar finns alltså ärkebiskopen.

Jackeléns vinst beskrivs som historisk. För första gången i Svenska kyrkans historia är den blivande ärkebiskopen en kvinna. Starka lobbygrupper inom Svenska kyrkan har länge hävdat att den nya ärkebiskopen måste vara kvinna, och själva könet har alltså varit en merit. Kritiker menar att manegen har varit krattad för Jackélen redan från början.

 

Lundabiskopen Antje Jackelén vann stort och fick med sina 174 röster majoriteten av rösterna redan i första valomgången. Trots att Svenska kyrkan valde sin högsta ledare, har ingen persongenomgång värd namnet gjorts av Jackelén. Biskopens akademiska kompetens har däremot lyfts fram. Hon är teologie professor, sägs det, men inte enligt svensk standard.

Antje Zöllner föddes i Herdecke i Tyskland 1955 och kom till Sverige 1978 på ett studiestipendium. Ett år senare gifte hon sig med Heinz Jackelén, även han från Tyskland. Hon prästvigdes 1980 för Stockholmsbiskopen Lars Carlzon, som parallellt med sitt biskopsämbete var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-DDR.

När Antje Jackelén 2007 utsågs till biskop i Lunds stift kom hon från en tjänst vid Lutheran School of Theology i Chicago, där hon undervisat i systematisk teologi/religion och naturvetenskap. Hon hade tidigare varit församlingspräst i Stockholms och Lunds stift.

 

Alla biskopar har, precis som kungar, ett eget valspråk och Jackelén valde som sitt Gud är större. Om det låter bekant så beror det säkert på att valspråket översatt till arabiska blir Allahu akbar. Det finns de som menar att valet inte var någon slump utan högst medvetet.

Många blev ändå förvånade över Jackeléns teologiska åsikter, som luftades under en utfrågning i Uppsala 1 oktober. Kandidaterna till Svenska kyrkans högsta ämbete fick då frågan om de ansåg att Jesus gav en sannare bild av Gud än Muhammed. Med sitt undvikande svar blev Jackelén plötsligt biskopen som inte kunde välja mellan Jesus och Muhammed, något som fått även medierna att på ledarsidorna reagera starkt.

Kyrkans Tidning menade att biskopens svar kan tolkas som om Kristus är på väg ut i marginalen i Svenska kyrkan, och Dagens Nyheter efterlyste ärkebiskopskandidaternas teologiska ryggrad. Ledarskribenten på tidningen Dagen skrev att det nu är dags att börja acceptera tanken på en delning av Svenska kyrkan en delning mellan dem som är kristna och dem som likställer alla religioner.

 

Lundabiskopens förkärlek för Allah har också lett till att en av Svenska kyrkans främsta teologer, ledamoten i Svenska kyrkans läronämnd, professor Eva Hamberg, lämnat sin post i protest mot att biskop Antje Jackelén inte ställer sig bakom kyrkans trosbekännelse. Hamberg har även sagt upp såväl sin prästtitel som sitt medlemskap i Svenska kyrkan, som en reaktion på det hon kallar Svenska kyrkans inre sekularisering. Hon har i ett antal intervjuer uttalat sin besvikelse över hur inte ens kyrkans främsta ledare är tydliga i sin kristna tro, utan vacklar i frågan om Jesus och Muhammed.

Det är inte bara Jackeléns valspråk och hennes ovilja att sätta Jesus framför Muhammed, som fått känslorna att svalla hos många kyrkligt engagerade. Under kandidatutfrågningen i Uppsala menade Svenska kyrkans nya ärkebiskop även att Svenska kyrkan har mer gemensamt med andra religioner än med andra kristna kyrkor, att jungfrufödseln är av metaforisk betydelse, att helvetet inte existerar samt att bibelns texter inte ska betraktas som sanningar.

 

Frågan är om Svenska kyrkan har fått den enande kraft man hoppats på, eller om den i dag tagit ännu ett steg på väg mot sitt avskaffande.