Klimat-alarmisterna har förväxlat orsak och verkan

Mer koldioxid beror på högre temperaturer inte tvärtom

OSLO. Efter flera års dåliga nyheter för anhängarna av teorin om den globala uppvärmningen som människan orsakat, kom förra veckan bevis för att det är temperaturen som styr mängden koldioxid i atmosfären och inte tvärtom. Man har länge känt till att detta grundläggande samband gällde under istiderna. Nu står det klart att det gäller även för vår moderna tid.

De nya resultaten offentliggjordes 30 augusti i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Global and Planetary Change, skriven av mig och två andra klimatforskare, Kjell Stordahl och Jan-Erik Solheim.

Redan i januari 2008 kom de första rapporterna om att den globala temperaturen inte längre steg och faktiskt hade slutat stiga tio år tidigare. Dessa mottogs med stor vrede bland dem som är övertygade om att människan orsakar global uppvärmning, och budbäraren hängdes. Så fick man verkligen inte säga, även om mätningarna visade att så var fallet.

2011 kom forskningsresultat som visade att den fortfarande uteblivna temperaturstigningen samt den tidigare temperaturstigningen kunde matematiskt förklaras på ett enkelt vis med hjälp av de naturliga variationer som har styrt klimatet på vår planet i tusentals år. Inte heller dessa fakta utlöste någon glädje, trots att det nu hade bevisats att Jordens framtida klimat inte alls ser så mörkt ut som klimatpessimisterna hävdar.

Förra veckan kom så nyheten om att vissa forskare har förväxlat orsak och verkan: Stigande temperaturer medför större koncentrationer av koldioxid inte det omvända.

Därmed kan människans användning av fossila bränslen frikännas från anklagelserna om att ha massiv påverkan på klimatet. Naturligtvis betyder det fortfarande något att städer växer och att nya landområden börjar odlas, men det är gammal kunskap. Koldioxidspökets roll tycks ha varit våldsamt överdrivet och klimatmodellernas fundament är nu totalt underminerat.

Nu blir det intressant att se om också denna goda nyhet kommer att tas emot med missnöje och ilska. I så fall bör man med rätta fråga sig vad som egentligen är felet med FN:s klimatpanel, IPCC, och dess stödtrupper.

Temperaturen stiger inte, naturliga variationer förklarar vår tids klimatförändringar och människans koldioxidutsläpp spelar inte tillnärmelsevis den katastrofala klimatroll som många har fruktat. Vad mer krävs det för att göra IPCC glada och nöjda?

Men vis av tidigare erfarenheter kan man dock frukta att också detta nya glada budskap kommer att uppfattas som olämpligt. Många forskare, politiker och byråkrater har i många år byggt sina karriärer och sitt anseende på att stötta koldioxidspöket och har ännu inte hittat någon hedervärd reträttväg. Under tiden kan vi andra glädja oss åt våra lysande framtidsutsikter, i varje fall när det gäller klimatet.

Ole Humlum är professor i fysisk geografi vid Oslo Universitet.