Miljöpartiet ser bara vit rasism

Miljöpartiet vill satsa 350 miljoner kronor för att motverka rasism och antidemokratiska krafter. Men MP riktar sig bara mot så kallade vit makt-miljöer inte ett ord om rasism mellan invandrargrupper, våldsvänstern eller terrorister.

 

Rasism och antidemokratiska krafter påverkar Sverige negativt. Inte minst rasismen mellan invandrare. Bland exemplen finns muslimska gruppers trakasserier av judar i Malmö och det brutala hatbrottet mot en svart man och hans son i Malmöstadsdelen Kroksbäck.

Miljöpartiet har tillsatt en särskilt arbetsgrupp, med bland andra rapparen Jason Timbuktu Diakitémusikern och programledaren Navid Modiri och journalisten Isobel Hadley Kamptz för att komma med förslag på åtgärder mot rasister och antidemokrater. Utifrån gruppens förlag avsätter MP totalt 350 miljoner kronor i sin kommande skuggbudget för att under en fyraårsperiod motverka rekryteringen till extrema organisationer.

 

Gruppen leds av Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.

Det finns extremintoleranta rörelser i Sverige som har aktiva medlemmar, ibland i tusental, och det pågår en nyrekrytering. Det måste vi ta på allvar, säger Maria Ferm till Svenska Dagbladet, SvD.

Vidare skriver SvD: När människor inte känner delaktighet ökar risken för ett vi-och-dom-samhälle, enligt MP. Organiserad rasism, som till exempel vit maktorganisationer, är en allvarlig konsekvens av det. De så kallade vit-maktmiljöerna är också kostsamma i form av polisinsatser, sjukvård och ekonomiskt bistånd, konstaterar de gröna.

Här uppstår flera frågor om hur starkt engagemanget egentligen är. Vill inte Miljöpartiet motarbeta alla extrema grupperingar som hotar demokratin? Är det rimligt att satsa 350 miljoner på  omkring 1 000 personer i vit makt-miljön?  Dispatch International beslöt sig för att fråga, och kontaktade därför Maria Ferms presstalesman och fick kalla handen.

 

Genom att vägra svara på våra frågor gör sig Maria Ferm själv skyldig till antidemokratiska värderingar. Här är frågorna vi inte fick ställa till henne:

* Ni vill arbeta mot den odemokratiska så kallade vit makt-rörelsen, men kommer ni även att angripa andra rasistiska grupperingar? Till exempel antisemiter?

* Om inte, är det rimligt att lägga 350 miljoner kronor på bara vit makt-rörelsen? Enligt säkerhetspolisen består den av cirka 1000 aktiva personer.

* I Sverige är betydligt fler aktiva i den hotfulla och antidemokratiska autonoma vänstern, exempelvis Antifascistisk Aktion, AFA och Revolutionär Front, RF. Vill MP inte granska dessa? Om inte, varför?

* Säkerhetspolisen menar att det finns en betydande terror-hotbild riktad mot Sverige. Avser MP att lägga fokus på dessa antidemokratiska krafter?