KRÖNIKA: Journalister hetsar människor mot varandra

Svenska journalister trivs med att skapa artificiella konflikter och sedan hetsa människor och grupper mot varandra.

 

Siewert Öholm skrev nyligen en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt: Aktuellt tycks tro att tittarna är korkade.

Öholm skriver: Jag kom nyss hem från USA, där debattfriskheten och personmångfalden i tv är påfallande. Där skulle ett liknande åsiktsöverfall från minoriteter inte kunna ske i den politiska debatten. Här försnävas åsikter och värderingar till ett fåtal ideologiskt starkt begränsade kommentarsmaskiner.

Det Öholm konstaterar är att det svenska medie- och debattklimatet i grund och botten är sjukt. Det han antyder, som är värt att utveckla, är att svenska medier bygger sin verksamhet kring ideologi. Förr var det kommunism och numera övergår det sakta men säkert till islam. Med andra ord, svenska journalister agerar systematiskt, med en underliggande agenda, för att alltid framhäva en politisk ideologi.

 

Vänstern och kommunismen är överrepresenterade bland svenska journalister, så det har historiskt sett inte varit någon överraskning att den kommunistiska ideologin genomsyrat medierna eftersom de inte kan separera sina egna politiska åsikter från sitt arbete som journalister. Allt eftersom kommunismen förlorat sin betydelse har i stället islam blivit deras nya redskap i kampen för att nedmontera demokratin, yttrandefriheten och åsiktfriheten i Sverige.

Svenska journalister går från den ena intoleranta, inhumana ideologin (kommunism) till den andra (islam) i sin strävan att påtvinga det svenska folket någon form av fascism. Denna strävan påverkar i hög grad det svenska samhället och hur människor agerar mot varandra i den offentliga debatten och på gator och torg.

Skillnaden mellan amerikanska och svenska medier är stor och således även samhällsatmosfären. Svenska medier är sjuka, vilket också gör det svenska samhället sjukt. Amerikanska medier är betydligt friskare, vilket också gör deras samhälle betydligt friskare. Man kan dra klara paralleller mellan medieklimatet och samhällsklimatet i dessa båda länder.

 

Man kan enkelt konstatera att såväl kommunism som islam är inhumana och intoleranta ideologier. Kommunismen har skördat otaliga offer genom åren och Mellanöstern, där islam råder, är ett konstant inferno. Med andra ord, båda de ideologier som svenska journalister starkt stödjer är raka motsatsen till humanitet och tolerans något de utåt påstår sig stödja.

I Sverige indoktrineras barn redan som små i systematisk intolerans. Förr skulle alla barn på dagis och i skolor uppfostras i kollektivismens och kommunismens anda. I dag är det islamsk anda som råder.

I USA lär man i stället barnen goda grundvärderingar såsom respekt, tolerans och medmänsklighet raka motsatsen till kommunism och islam. Detta avspeglas i det amerikanska samhället genom att människor där behandlar varandra med betydligt större respekt och tolerans än man gör i Sverige. Atmosfären på gator och torg i USA är betydligt varmare och mer välkomnande än i Sverige.

 

Förklaringen till det, menar jag, ligger just i att amerikanska medier och samhällsinstitutioner inte indoktrinerar människor i inhumana och intoleranta ideologier redan från barnsben. Amerikaner växer inte upp med med intolerans och avsaknad av respekt för andra. Amerikanska medier håller sig också borta från sådant agerande. I USA är barn snällare mot barn, vuxna är snällare mot vuxna och barn har respekt för vuxna på ett sätt som inte längre existerar i Sverige.

Precis som kommunism och islam bygger på konflikter, konstaterar Alice Teodorescu i sin krönika i Skånska Dagbladet Argument istället för censur att Förövare och offer, alla briljerar de i sin inövade roll, skickligt regisserade av den elit vars existensberättigande legitimeras av Konflikten. Alice beskriver precis det som skiljer Sverige från USA. Svenska journalister trivs med att skapa artificiella konflikter och sedan hetsa människor och grupper mot varandra.

 

I USA existerar inte detta fenomen, vilket gör att samhällskonflikterna blir färre trots att det är ett mycket större land. Amerikanska journalister ser inte allt som en kamp och konflikt mellan olika grupper, vilket inte heller den amerikanska befolkningen som helhet gör.

Avsaknaden av dessa medieskapade artificiella konflikter och hetsande, leder till ett samhälle med större balans och harmoni. Sverige, å andra sidan, är ur balans och saknar harmoni, vilket är ett direkt resultat av svenska journalisters kärlek till intoleranta och inhumana ideologier som de nu har hjärntvättat stora delar av den svenska befolkningen att uppfatta som toleranta och humana.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".