DEBATT: Danskarna måste välja mellan invandring och välfärd

Det håller på att gå upp för danskarna att invandringen hotar själva välfärdsstaten. Danskarna upplever redan sociala nedskärningar i framförallt arbetslöshetsersättningen och äldreomsorgen, och förstår nu att nedskärningarna beror på de ständigt ökande kostnaderna för alla de sociala turister och fripassagerare som strömmar till utifrån. Danskarna betalar världens högsta skatter, vilket slår mot konkurrenskraften och gör många danskar arbetslösa. I takt med att allt färre människor bidrar ekonomiskt krävs ännu högre skatter, vilket leder till ännu sämre konkurrenskraft.

 

En ny opinionsmätning som utfördes för Altinget.dk visar att 46 procent av danskarna har en mycket positiv eller delvis positiv syn på Dansk Folkepartis invandringspolitik, medan 40 procent har en mycket negativ eller delvis negativ syn.

Särskilt intressant är det att 19 procent av Socialdemokraternas väljare och var femte av extremvänsterpartiet Enhetslistans väljare är positiva till Dansk Folkepartis invandringspolitik.

Det kan bara tolkas som att majoriteten av danskarna har börjat förstå att invandringen från icke-västliga länder det vill säga framförallt muslimska länder har börjat undergräva det danska samhället.

 

Det finns två orsaker till detta: för det första försöker en alldeles för stor andel av framförallt de muslimska invandrarna att ihärdigt främja den kultur som har förstört de hemländer de flytt ifrån. Dagligt, massivt dödande mellan olika muslimska grupper i de muslimska länderna visar tydligt vad denna ålderdomliga kultur innebär, och det är bara alltför uppenbart att en stor del av invandrarna för denna våldskultur med sig. Från gatuvåldet via halalkött till moskébyggen demonstrerar muslimerna att de menar allvar med sina försök att erövra vårt land.

Den andra orsaken är den ekonomiska belastning invandringen medför. Med god hjälp från EUs målinriktade insats för att harmonisera nationalstaternas sociala system, tvingas danskarna att vara hela världens socialkontor. Vi tvingas behandla alla med uppehållstillstånd i Danmark lika. Alla har samma tillgång till sociala förmåner, samma rätt till sjukhusvård, utbildning, bostadsbidrag och pension som människor som har arbetat i Danmark i hela sina liv.

Arbetslöshetsersättning för folk som bara har arbetat tre månader i Danmark och dessförinnan nio månader i sitt hemland. Barnbidrag till barn i andra länder bara föräldern har arbetat en kort tid i Danmark innan han/hon blev arbetslös, studiebidrag till gästarbetarnas barn till och med för att studera i ett annat EU-land. En kvarts miljon kronor plus flygbiljett som gåva om icke-västliga invandrare återvänder till sina hemländer samtidigt som de har rätt att återkomma hit om de ångrar sig. Pengarna forsar ut ur statskassan till människor som inte själva bidrar och aldrig kommer att bidra till det danska samhällets utgifter i rimligt förhållande till vad de kostar.

 

I Danmark finns två invandrargrupper: 3,8 procent av befolkningen är invandrare (och barn till dessa) från västländer de bidrar positivt till samhällsekonomin. Den andra gruppen uppgår till 7 procent och är invandrare (och deras barn) från icke-västliga länder[1]. Dessa utgör en våldsam ekonomisk belastning. Gruppen växer också kraftigt de senaste tre kvartalen[2] har tillväxten varit 2,1 procent.

En undersökning av hur dessa invandrare belastar samhällsekonomin startades under den borgerliga regering som avgick i oktober 2011. Men den nuvarande socialistisk-radikala regeringen stoppade undersökningen av rädsla för befolkningens reaktion om siffrorna blev offentliga. Från Norge vet vi dock att var och en av dessa invandrare kostar samhället en nettoförlust på 4,1 miljoner kronor under sin livstid. Det finns anledning att tro att förlusten är lika stor i Danmark.

 

Det är på grund av denna utveckling som fler och fler danskar inser att Dansk Folkeparti är det enda parti som har rätt när de kräver åtstramningar gällande tillgången till Danmark och de danska välfärdsgåvorna. Blir det regeringsskifte kommer Dansk Folkeparti att kräva stopp för familjeåterföreningar för människor från icke-västliga länder samt en minskning av asylrätten. Den ska förbehållas det fåtal som verkligen är politiskt förföljda. Dansk Folkeparti kommer också att kräva ökade möjligheter att utvisa kriminella utlänningar, oavsett deras påståenden om anknytning till Danmark.

När det gäller EU kommer Dansk Folkeparti att kräva ett generellt förbehåll mot EUs socialpolitiska harmonisering på så sätt att utlänningar bara har rätt till sociala förmåner om de själva i motsvarande grad bidrar ekonomiskt.

Många danskar har förstått att de måste välja mellan invandring och välfärd. Det är de sämst ställda grupperna i befolkningen som drabbas hårdast av angreppen på välfärden, och det är obegripligt att vänsterflygeln inte tar större hänsyn till sina egna väljare. På goda grunder kan man förvänta sig att stora delar av vänsterflygelns väljare kommer att byta sida, just på grund av invandringspolitiken.

 

Nationalekonomen Mogens Camre representerade Socialdemokraterna i Folketinget 1968-1987 och var under många år deras ekonomiske talesman. 1999-2009 satt han i EU-parlamentet för Dansk Folkeparti.

 

Fotnoter: [1] Som invandrares barn räknas inte de som är födda i Danmark om den ena föräldern är dansk medborgare. De räknas som danska i statistikken. Ju fler generationer invandrare, desto fler barn kommer att räknas som danska, oavsett etnicitet.

[2] 01.10.2012-01.07.2013, Danmarks Statistik.