Sharia finns redan mitt ibland oss

Man kan inte kombinera sharia med demokrati det är antingen eller, understryker islamistisk talesman.

STOCKHOLM. I Iran döms homosexuella till döden. I Saudiarabien hugger man händerna av tjuvar. I Nigeria stenas otrogna kvinnor till döds. Allt i enlighet med sharia-lagarna.

Men sharia finns också här. I Köpenhamn flyr icke-muslimer bostadsområden där de hotas av självutnämnda shariapoliser, och i Sveriges riksdag sitter somaliern Abdirizak Waberi som i intervjuer sagt att han drömmer om att införa sharialagar i landet som gett honom asyl.

Den moderate riksdagsmannen Waberi har i efterhand tvingats be om ursäkt och förklara att han inte menade det han sa. Men i många europeiska länder kräver muslimska ledare öppet att sharia ska ersätta demokratin.

Kraven på juridiskt självbestämmande för muslimer kommer från högsta ort. Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradawi har sagt att alla muslimer bör eftersträva att bygga upp sina egna samhällen och vägra låta sig integreras. Annars kommer de att smälta som salt i vatten.

En vanlig missuppfattning i Västvärlden är att sharia måste införas i skriven lag för att rättrogna muslimer ska följa den. Sharia är inte något som människor kan införa, den är redan införd av Gud och det betraktas som hädelse att inte följa den. Rättrogna muslimer lever efter sharia och utdömer också straff enligt sharia så länge inte myndigheterna i landet där de bor förhindrar det. Av den anledningen förekommer inga steningar i Västvärlden, medan det varje dag tas tusentals beslut om skilsmässor, var barn ska bo och hur arv ska fördelas.

Så här förklarar den somaliska författaren och exmuslimen Ayaan Hirsi Ali sharia:

När det gäller islamisk lag så ligger rättsskipningen i händerna på varje muslim. Det är varje muslims plikt att genomtrumfa dygden och förbjuda lasten. Den som förlorar tron, det värsta en muslim kan göra, ska straffas med döden. Straffet behöver inte genomföras av en stat, utan kan utföras av en enskild muslim. (My view of Islam, American Enterprise Institute, 2007.)

Grupper som Sharia4Belgium och Sharia4Holland gör ingen hemlighet av vad de vill. I ett reportage som nyligen visades på tv-kanalen Russia Today, säger Abu Qasim, ledaren för Sharia4Holland:

Man kan inte kombinera demokrati med sharia. Det är antingen eller.

Abu Qasim har marockanskt ursprung men är född och uppvuxen i Nederländerna. Han talar flytande holländska och engelska, men vill inte ha något med sitt hemlands traditioner att göra. Han följer Koranen slaviskt och ber gärna på gatorna inne i stan, vilket han samtidigt ser som en markering mot icke-muslimer.

Att sharia är oförenligt med demokrati är en slutsats som även den amerikanska tankesmedjan Center for Security Policy drar. Rapporten Shariah: The Threat to America från 2010 är ett omfattande dokument, som bygger på material från chefer vid underrättelsetjänsten, armén och den federala åklagarmyndigheten.  Huvudtesen är att terror inte är det största hotet mot Västvärldens demokratiska fortbestånd det är sharia.

Målet för såväl terrorister som islamister, som använder andra metoder, är att ersätta den demokratiska konstitutionen med islamsk teokrati och sharialagar. Ett i grunden totalitärt projekt som är helt oförenligt med demokratiska ideal.

I Sverige och Danmark är det fortfarande ovanligt att muslimer framför krav på sharia, men det händer. Den beslöjade juristen Cherin Awad, som i dag undervisar i muslimsk rätt på juristutbildningen vid Uppsala universitet, förklarade i Sveriges Television 2003 att hon är positiv till sharia och stening.

Straffen är så hårda för att Gud visar oss människor att det är jätteavskyvärt att bete sig på det sättet, sa juristen.

Stening, dödsstraff och handavhuggning väcker ingen entusiasm hos västerländska politiker, men många uttalar sig positivt till att låta muslimer i större utsträckning sköta sina egna vårdnadstvister och arvsstrider. En stor skillnad blir då vem som får vårdnaden om barnen medan västerländska domstolar oftast favoriserar mammor ger sharia regelmässigt vårdnaden om muslimska barn till papporna. Inom sharia är en kvinnas vittnesmål bara värt hälften av en mans, eftersom kvinnor anses känslostyrda.

Läget för sharia i några europeiska länder:

Grekland har haft statliga shariadomstolar ända sedan fredsavtalet med turkarna 1923, ett system som gällt drygt 100 000 muslimer i regionen Trakien. Bland annat fick männen ha flera fruar och kvinnor som ville skilja sig tvingades att kompensera maken ekonomiskt. Hösten 2011 upphörde dock systemet.

England har gått motsatt väg. 2008 gjorde man det möjligt för muslimer att avgöra sina civilmål i shariadomstolar. Redan finns ett 90-tal och de tillåts fatta beslut i familje- och arvstvister på ett rådgivande plan. Organisationen One Law for All kallar det skandal att ett modernt, västerländskt samhälle tillåter shariadomstolar som godkänner äktenskap med nioåriga flickor.

Belgien har sedan ett år tillbaka en sharia-domstol i Antwerpen. Den radikala muslimska gruppen Sharia4Belgium har som mål att skapa ett landsomfattande parallellt islamiskt rättsväsende. Deras uttalade målsättning är att förhindra att muslimer integreras i det belgiska samhället.

I Nederländerna för Sharia4Holland en mycket synlig kampanj för att ersätta sekulära lagar med sharia, som de anser vara ett bättre alternativ än den korrumperade lag som människor stiftat.

Ledaren för Frihetspartiet PVV, Geert Wilders, har utmanat landets muslimer rejält. Han drogs inför rätta för sina liknelser mellan Koranen och Mein Kampf, men friades slutligen i juni 2011.

I Tyskland sa för en tid sedan den socialdemokratiske justitieministern i förbunds-staten Rheinland-Pfalz, Jochen Hartloff, att han i den tyska grundlagen vill införa muslimsk rättsskipning i civilmål. Han fick skarp kritik från kvinnorättshåll, men avvisade den med orden: Vi tolererar inte en tillbakagång till stenåldern. Att stena någon är människorättsvidrigt.

I Norge öppnade Tor Langbach, chef vid Domstolsadministrationen, i september 2011 för att ge shariadomstolar en formell plats i norskt rättsväsen. Muslimska konfliktråd bör få makt och officiell status, menade han och krävde en utredning för att få in sharia i norska domstolar. Justitie-minister Knut Storberget tillbakavisade dock förslaget och sa att norsk lag ska gälla fullt ut.

I Danmark finns flera högljudda före-trädare för införandet av sharialagar. Under valet 2011 försökte de hindra muslimer från att rösta eftersom detta påstods vara emot sharia.

Enligt integrationsrådgivaren Mohammad Rafiq styrs redan många stadsdelar i de stora danska städerna av sharia.

Vi har ett stort problem i och med att olika fundamentalister får möjlighet att ta makten i områden och systemet inte har några möjligheter att gripa in. Danmark som vi känner det, kan vara krossat om 10-15 år, sa Mohammad Rafiq till Ekstra Bladet förra året.

I Sverige finns inga godkända shariadomstolar, men svenska tingsrätter har i flera fall avgjort tvister om så kallad mahr, muslimsk brudpeng.

TV-programmet Uppdrag Granskning visade i våras att många svenska moskéer fungerar som shariadomstolar där imamerna i princip förbjuder muslimska kvinnor att polisanmäla en man som misshandlar dem.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".