Vänlighet är ingen muslimsk dygd

Om ämnet för denna artikel hade varit likheterna mellan buddhism och islam, hade den slutat här.

 

Bortsett från att båda kallas religioner, är de varandras totala motsatser vad gäller tänkande, strategi, värderingar, mål och uppförande genom historien. Deras syn på människan och meningen med ett exemplariskt liv kunde inte vara mera annorlunda.

Låt oss börja med buddhismens vägledande synpunkter och de exempel den har slagit fast. Buddhismen lär ut (något som vetenskapsmän nu har bevisat genom sina experiment) att medvetandet är information och att alla varelser därför är bärare av sanningen och kan uppgå i ett välsignat tillstånd av frihet och fullständig upplysning också kallat Buddhaskap. Det baseras på erfarenhet, analys och fritt val och bevisar att perfektion är vår djupaste och mest tidlösa natur, något som kan uppnås av alla.
Stegen mot detta tillstånd börjar med insikten om att det som ständigt förändras inte kan vara ett riktigt jag. Att inse detta kan till en början vara som att falla ner i ett svart hål, men är faktiskt den bästa av alla befriande nyheter: Livet är en gåva det är det hållbara, tidlösa och allomfattande värdet av insikten om medvetandet. Sinnet är inte något, utan ett oförstörbart och medvetet medvetande. Det har inte skapats eller fötts och dess nakna medvetande är tidlöst och fullständigt tillförlitligt. Detta betyder att alla är en potentiell Buddha och kan uppnå perfektion. Första resultatet av denna insikt kallas frigörelse. Efter det följer andra steget avvisandet av materialism och nihilism.

Buddha uttrycker det såhär:

Form är tomhet, tomhet är form, form och tomhet kan inte åtskiljas en uppfattning som i dag bevisats av avancerad vetenskap. När den andra slöjan ryckts bort uppnås upplysningen sinnets allseende medkännande och lycksaliga uttryck genom kropp, tal och medvetande något som genom historien visat sig vara till gagn för alla.

 

Ordet islam är arabiska och betyder underkastelse. Islam representerar den kompletta och totala motsatsen till de läror som predikar ansvar för andra och upplysning för allas bästa.

Sedan har vi de eviga frågorna om buddhismens och islams uppkomst. Medan buddha Sakyamuni Gautamas liv är historiskt bevisat genom källor från hans egen tid, finns det inga samtida källor som bekräftar Muhammeds existens.
Sakyamuni Gautama föddes för 2601 år sedan i Lumbini i det som i dag är
södra och centrala Nepal. Han växte upp och nådde upplysning vid 35 års ålder i dagens norra Indien. Där undervisade han tills han dog vid 80 års ålder.
Viktigast måste dock vara vad religiösa lärare genom historien har bidragit med i form av lycka eller smärta.
Än i denna dag anser muslimer det nödvändigt att döda tusentals för att upprätthålla islams läror. Detta beteende ses som rättfärdigt och ett sätt att behaga och följa deras profet.

Genom historien har buddister varit alltför villiga att se bort från dessa övergrepp, de har litat på den andra kulturens goda natur och fortsatt tro dem om gott tills varje smula av motsats bevisats.

Muhammed dödade själv ett stort antal människor och lät avrätta många andra. Buddha varnade däremot för att skada ens den minsta lilla insekt, och lärde ut Karma-lagarna för att motverka alla skadliga gärningar samt att skydda båda sidor i en konflikt. Trots att han var elitsoldat upp till 29 års ålder så finns det inga våldsamma berättelser om honom.


Det allmänna buddhistiska
syftet att utveckla sinnets potential kräver därför fungerande samhällen med yttrandefrihet och minimal våldsamhet. Idén om att alla är potentiella buddhor som ska få hjälp att förstå den stora saligheten och friheten, har dock genom historien skapat farligt oskyddade samhällen ofta med ödesdigra konsekvenser. Från år 800 och fram till nedbränningen av det stora buddhistiska universitetet i Nalanda 1193, räknar man med att muslimska invasioner av oskyddade buddistiska samhällen har kostat 80 miljoner människor livet och raserat hela kulturer.

 

De städer som stod i vägen för erövrande turkiska eller arabiska styrkor fick ett val: Om ni genast konverterar till islam får ni leva, om inte kommer hälften av er att dödas och resten säljs som slavar.

Över hela världen räknar man med att islam under 1 400 år har dödat 270 miljoner icke-muslimer.

Vänlighet är inte en muslimsk dygd det anses tvärtom som ett tecken på svaghet.
Författaren är en prominent religiös ledare och i enlighet med buddistisk tradition vill han inte associeras med nuvarande politiska konflikter.