Inget annat än sanningen

Låt oss säga det rakt ut:

Det är Dispatch Internationals ambition att leverera de viktigaste nyheterna och analyserna, de som har avgörande betydelse för vår framtid, och som blir negligerade eller underskattade i mainstream-pressen. Och om de till sist flyter upp till mediernas yta sätts de sällan in i ett meningsfullt sammanhang.

Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen och tvinga det tjugonde århundradets tredje stora totalitära ideologi, kommunismen, på defensiven. Därför kommer vi att skriva mycket om islam och den muslimska invandringen. De politiker och myndigheter som borde försvara demokratin och de västliga frihetsrättigheterna, men i stället låter islamiseringen passera, kommer att få höra från oss.

Dispatch International kommer att beskyllas för hysteri och för att vara fixerade vid ett problem som de flesta medier, journalister, politiker och experter betraktar som en detalj. Samma anklagelser drabbade på 1930-talet de få tidningar som ägnade sig åt nazismen och Nazitysklands aggressiva planer.

Så vi är i gott sällskap.

Vi förväntar oss också att bli anklagade för islamofobi ett mystiskt begrepp som FN och OIC (Den islamska samarbetsorganistionen) ihärdigt arbetar på att kriminalisera. De vill få oss att uppfatta försvaret av Västvärldens frihet, demokrati och likhet inför de lagar som människor stiftat, som en sjukdom. Till och med en självförvållad sjukdom som härrör ur onda människors antipati mot religionen islam, som inte alls är farlig.

Vi accepterar inte den premissen. Islam är farlig och har medfört oöverskådligt elände varhelst den dragit fram. Därför är motstånd mot denna krigsherreideologi ett sundhetstecken och en plikt för varje frisinnad och demokratiskt tänkande människa.

Dessutom är den bullriga agitationen mot islamofobi inget annat än dubbelspel. Koranen rymmer åtskilliga uppmaningar till de troende om att sprida skräck bland var och en som inte rättar sig efter Allahs order. T ex denna från Sura 8:12: Jag ska ingjuta fruktan i hjärtat på dem som inte tror. Därför ska ni hugga huvudena och alla fingerspetsarna av dem. Men när de otrogna faktiskt drabbas av den fruktan (islamofobi) som de islamiska ideologerna försöker sprida, kräver samma heliga män att de otrogna ska kriminalisera skräcken. Dispatch International vägrar att spela med i denna fars. I den här tidningen ska vi skriva sanningen. Sedan får det bära eller brista.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".