Gängkriminalitet kostar miljarder

För många ungdomar börjar brottsbanan med rån, väskryckningar, inbrott och därefter flykt på moped. Det är lätt att komma undan polisen med en moped och det är svårt att få signalement på någon som bär hjälm.

Om man inte kommer åt dessa ungdomar riskerar de att i framtiden kosta samhället miljardbelopp.

Nästan dagligen kan man läsa artiklar och nyhetsnotiser i tidningar områnare som flyr på moped efter butiksrån, personrån, väskryckningar, inbrott i butik och bostäder. Mopedrånarna är oftast unga, 15-17 år, och har varken körkort eller tillgång till bil. Men mopeden har fördelar -­ den är svårare att peka ut än en bil, och det är lättare för gärningsmännen att dölja sin identitet eftersom de har hjälm på sig.
­- Det är betydligt lättare att fly på en moped. Den kan köras på småvägar där polisbilar inte kan ta sig fram, säger Lennart Bergergård, förundersökningsledare vid Malmöpolisen.

I Malmö har man, till skillnad från andra storstäder, lyckats få ned antalet mopedrån. Det har skett genom ett nära samarbete mellan skolan, socialtjänsten och närpolisen -­ exempelvis jobbar socialsekreterarna på
plats hos polisen.

­- Det viktigaste är att socialtjänsten och polisen har samsyn kring hur man bekämpar ungdomsbrottslighet, säger Glen Sjögren, kommissarie och chef för Ungdomsgruppen i polisområde Malmö, som har ett helhetsansvar för unga
brottslingar, både när det gäller spaning och utredning.

 

Malmöpolisen har satt särskilt fokus på ungdomsbrottslingar, för att bryta deras kriminella bana. Men vet att de allra yngsta kriminella begår brott i området där de bor, och närpolisen fyller därför en viktig roll. Genom att störa
gatubilden med närvarande poliser, har man gjort framsteg.

-­ Vi har MC-burna poliser som stoppar ungdomar på moped, men samtidigt har vi civilklädda spanare som integrerar sig med de unga och bryter derasanonymitet, säger Glen Sjögren.

I problemområden är det särskilt viktigt att polisen tar sig tid att lära känna de ungdomar som vistas i området, det har oftast en större brottsförebyggande effekt än annan polisiär övervakning. Man kastar inte sten på någon man känner eller någon som känner en själv. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är dessa tidiga åtgärder allra viktigast.

­- Har man översvämning därhemma, börjar man med att täppa till läckan innan
man börjar ösa vatten, säger Glen Sjögren.

 

Ungdomsbrottsligheten kostar samhället enorma belopp och kan leda till livslångt utanförskap. Men tidiga insatser från skolan, polisen och socialtjänsten kan fånga upp barn och ungdomar som är på väg att hamna snett
i livet.

­- Socialtjänsten måste fånga upp de här ungdomarna, få dem tillbaka till skolan så de kan börja prestera på andra områden än att begå brott, säger Sven Granath, utredare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Enligt nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog kostar ett kriminellt gäng det svenska samhället mellan en halv och en miljard kronor i totala samhällskostnader, beroende på antalet gängmedlemmar och gängens
kriminella aktiviteter.

 

I genomsnitt föds 110 000 barn i en årskull -­ i snitt kommer 13 procent av dem att hamna i olika typer av utanförskap. Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs forskning visar att ett livslångt utanförskap kostar det svenska
samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor per människa. Minst.

BRÅ:s senaste stora skolundersökning är från 2011 och omfattar 6 500 elever. Enligt den har brottsligheten bland unga minskat. Allt färre ungdomar i nionde klass begår brott och framförallt har snatteri, stöld och skadegörelse minskat. De ungdomar som begår brott, kännetecknas bland annat av att de har en sämre relation till sina föräldrar, och att föräldrarna har dålig koll på vad deras barn gör.

 

Men trots minskning uppger fortfarande cirka fem av tio ungdomar att de har stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling under det senaste året. Statistik från 2009 visar att 31 800 personer i åldern 15-20 år misstänktes för brott. Hela 29 700 av dem lagfördes och­ 38 procent dömdes för olika stöldbrott.

[box type=info align=alignleft width=55 ]FAKTA/MOPEDRÅN MALMÖ 1 januari-7 juni 2013 anmäldes 41 mopedrån i Malmö -­ 22 färre än samma period året före. Antingen användes mopeden som flyktfordon eller så begicks brottet medan gärningsmannen färdades på moped. Av dessa har 11 personer gripits.[/box]

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".