LEDARE: Judar och ondska

Svenska Kommittén mot Antisemitism, SKMA, går till attack mot mig  för att jag har fräckheten att berätta att det är muslimer som ligger bakom antisemitismen i Malmö. Det påminner mig om Verband nationaldeutscher Juden [Sammanslutningen av Tysknationalistiska judar] som på 1930-talet stöttade Hitler och slog fast att judar blev rättvist behandlade i Nazityskland.

Det är ett intressant men farligt fenomen vi beskådar via SKMA. Intellektuella judar som vägrar ta till sig fakta om islam, och i stället vänder vreden mot Västvärldens kristna och sekulära. Inga faktaspäckade undersökningar i världen biter på dem, inget får dem att rucka från ståndpunkten att antisemitism och islamkritik är grenar på samma träd. Att jag försvarar Israel, att jag fördömer det allestädes närvarande judehatet inom islam gör inget intryck på dem. Det är inte islam det är fel på! Det är fel på mig och andra som påpekar det uppenbara att judehatet är inbyggt i islam.

 

SKMA har läst en artikel av frilansjournalisten Alex Newman som publicerats på The Coordination Forum for Countering Antisemitism (CFCA), en regeringsanknuten israelisk organisation. SKMA skriver förfärat:

Carlqvist säger att medierna under flera år vägrade att skriva om antisemitismen, och när de väl gjorde det vägrade de skriva om det verkliga problemet den stora muslimska gruppen i Malmö. Det ledde till att människor i andra delar av Sverige fick intrycket att blonda svenskar stod bakom trakasserierna av judar, förklarar Carlqvist.

Att allt detta är sant, bekymrar inte SKMA. Det är ett faktum att Malmös förre starke man Ilmar Reepalu och stadens medier först negligerade de ständigt återkommande hatbrotten mot judarna. Det var först när Skånska Dagbladets reporter Andreas Lovén i en artikelserie 2010 avslöjade omfattningen av antisemitismen, som vanliga Malmöbor förstod vad som pågick.

 

Då började övriga medier vakna. De beskrev Föreningsgatan, där synagogan ligger, som Hatets gata och bekanta från olika delar i landet ringde och skrev oroligt: Vad händer i Malmö? Står det nazister i uniform utanför synagogan och skriker judesvin?

Hur kunde de ha fått det för sig? Givetvis för att medierna nogsamt undvek att berätta vilka som låg bakom hatet. Världen idag intervjuade i december 2011 Fredrik Sieradzki, ordförande i informationskommittén i Judiska församlingen i Malmö och skrev:
Frågan, vilka det är som ligger bakom hetsen, besvarar han utan att sväva på målet: Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen.

 

2010 presenterade ansedda Pew Research Center en undersökning om inställningen till judar bland Mellanösterns araber. Resultatet: 90 procent av araberna tycker illa om judar. Värst är det i Jordanien och de palestinska områdena där 97 procent avskyr judar, och bäst är det i Israel där bara 35 procent av araberna uttryckte negativa känslor mot judar.

Vet inte SKMA detta? Eller ljuger de medvetet?

Den amerikanska professorn och psykologen Phyllis Chesler, själv judinna, uttrycker det mycket väl:

 

Vad är det för fel på världen? Fundamentalistisk islam, som är världens största utövare av köns- och religionsapartheid, blir passionerat omfamnad av de flesta distingerade progressiva, akademiker, intellektuella och feminister i Västvärlden. Ja, även av israeliska akademiker och judiska intellektuella.

I den politiska korrekthetens namn, i namn av anti-kolonialismen, anti-rasismen och den multikulturella relativismen är Västvärlden redo att öppna portarna för barbarerna. Västvärldens intelligentia är de första att underkasta sig denna dödskult.

Vad är det för fel på världen? Till och med vi judar tror fortfarande på de farliga myterna: Att judarna själva bär skulden för antisemitismen, att om vi bara blidkar våra fiender så kommer det att gå oss väl. Eller att världen på något sätt ska räddas av moderata, fredsälskande muslimer. Om detta säger jag: Det fanns utan tvekan moderata och fredsälskande tyskar under nazi-eran men eftersom de inte aktivt motarbetade Hitler, så hamnade de på samma sida som den fundamentala ondskan.

 

Något är definitivt fel med världen. När judar försvarar islamisk antisemitism och vänder sig emot oss som försvarar dem, är det inte utan att man drabbas av en viss uppgivenhet.

Eller så tar man det från den humoristiska sidan och lyssnar till brittiska Labour-ledamoten Ann-Marie Waters, som i ett föredrag på Oxford union raljerade över den så populära ursäkten att alla som brukar våld i islams namn har missförstått fredens religion:

Har det någonsin funnits en så spektakulärt missförstådd religion som islam?!

Powered by Facebook Comments

Engelska

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".