Lättläst och skarp skrift om muslimernas tro

Recension: Jesper Rosenløv: Islam Introduktion til grundlæggelsen og den tidligste ekspansion. Templum 2013.

Det är fullt förståeligt om folk föredrar att tillbringa sin fritid med att se på tv, spela biljard eller pyssla i trädgården i stället för att läsa sig om islam den ideologi som har gett oss stening, månggifte, heliga krig och 72 vällustiga jungfrur åt den som vill skära halsen av kristna, judar och andra vantrogna. Och som dessutom lovar att avskaffa friheten och demokratin.

Men nu har den danske historikern Jesper Rosenløv, doktor i antik historia, skrivit en introduktion till islams grundläggande och tidigaste expansion på blott 18 sidor inklusive omslag som kan köpas online för 30 kronor och läsas på en halvtimme.

Så mycket tid kan man väl lägga på en ideologi vilkas talesmän inte gör någon hemlighet av att de snart ska ta makten över Västvärlden och visa oss andra var skåpet ska stå. Och som gör det till tonerna av halleluja-rop från stora delar av medierna, intelligentian, politikerna och kultureliten.

Det är notoriskt svårt att skriva islams tidigaste historia eftersom källorna är mer än ynkliga. Ja, det är närmast omöjligt att belysa vad som egentligen hände.

Rosenløv redogör grundligt för källunderlaget och har föredömligt lagt ut en massa källhänvisningar på en särskild webbsida.

Problemet är att alla islams centrala skrifter är mycket omstridda. Rosenløv skriver att Koranen skrevs på 650-talet alltså cirka 20 år efter profetens förmodade död 632. Det är sant, men det är lika sant att det i många år efter det florerade ett antal koraner med skiftande innehåll. Detta bevisades av den tyske koranforskaren Gerd-Rüdiger Puin. 1972 hittade han i Jemen en massa delar av koranmanuskript som skilde sig från den Koran som senare auktoriserades. Om Koranen är Guds ord till Muhammed, uttryckte han sig uppenbarligen inte särskilt tydligt.

Och han har möjligtvis inte heller uttryckt sig på arabiska, som islam hävdar. En annan tysk forskare, som skriver under pseudonymen Christoph Luxenberg, har i alla fall antagit att Koranens språk inte är arabiska utan syrisk-arameiska. Och om man lägger det språket som grund för Koranläsning, visar sig många av verserna betyda något helt annat än det man hittar i de flesta västliga översättningar. Till exempel kan de heliga krigare som dör för Allahs sak inte se fram emot 72 jungfrur i paradiset, utan får nöja sig med 72 russin.

Andra forskare tvivlar på att Muhammed över huvud taget har levat. Det gäller till exempel den tyska islamkonvertiten och professorn i islamisk teologi Sven Kalisch, som en gång kallade sig Muhammad Sven Kalisch, men slutade med det sedan han kom fram till att Muhammed aldrig har existerat. Vilket får sägas innebära problem för en muslim. I gengäld har en rad tyska muslimska organisationer väckt tvivel om huruvida Sven Kalisch någonsin har existerat. Han betraktades som en avfälling och lämnade islam helt och hållet 2010.

Inte heller professorn i arabiska studier vid Paris universitet Jacqueline Chabbi tror på den ursprungliga förklaringen. Utan omsvep förklarar hon att islam från början inte alls var en religion och att profeten är ren fiktion.

Den danska islamforskaren och professorn vid Princeton, Patricia Crone, visar att de arabiska krigare som erövrade största delen av Mellanöstern under åren efter 632, inte kallades muslimer av sina grannar utan hagarener, och betraktades som anhängare av en icke närmare definierad monoteistisk religion som kan ha varit inspirerad av kristendomen eller judendomen. Som flera andra forskare tvivlar hon också på att den nya religionen vad den än gick ut på uppstod där de islamiska heliga texterna påstår, nämligen på den arabiska halvön. Mycket tyder på att den har sitt ursprung längre norrut, kanske i Syrien.

Det är på det hela taget inte lätt med islam. Det finns i stort sett inte en enda källa och inte ett påstående om religionen, dess profet, historiska upprinnelse eller tidiga bedrifter som inte någon har satt frågetecken efter.

Vad ska man då göra? Jesper Rosenløv har valt att i stora drag hålla fast vid den traditionella framställningen, det vill säga den historia som muslimerna själva tror är sann. Och med tanke på källorna är det antagligen den enda möjligheten om man vill presentera en sammanhängande historia för läsarna i stället för lärda källkritiska överväganden som bara intresserar fackhistoriker.

Jesper Rosenløvs lilla skrift ger oss alltså inte historien som den faktiskt utspelade sig, för den känner ingen till, utan vi får den historia som rättroende muslimer tror på.

Och här ligger själva värdet i hans framställning. För det som folk tror har hänt, ligger förstås till grund för deras handlingar och syn på världen.

Det är som med trollen i skogen. Om folk tror att de finns låter de bli att gå ut i skogen efter mörkrets inbrott. Så det kan mycket väl vara så att troll aldrig har existerat.

Skriften ger en enkel introduktion till islamisk självförståelse, med noggranna begreppsförklaringar, en historisk tidslinje, historiska kartor, mycket vackra illustrationer och referenser till viktiga dokument.

Bättre kan det inte göras.

Boken kan köpas som e-bok här:

http://www.saxo.com/dk/islam-introduktion-til-grundlaeggelsen-og-den-tidligste-ekspansion_pdf_9788799568512

Bokens källor finns här:

http://www.centerforhistorieformidling.dk/islamogkalifatet.html