Islam som muslimer tror

Anmeldelse: Jesper Rosenløv: Islam Introduktion til grundlæggelsen og den tidligste ekspansion. Templum 2013.

Det er fuldt forståeligt, hvis folk foretrækker at bruge deres fritid på at se fjernsyn, spille billard eller pusle i haven i stedet for at lære om islam den ideologi, der har givet os stening, flerkoneri, hellig krig og 72 liderlige jomfruer, hvis man vil skære halsen over på kristne, jøder og andre vantro. Ud over at den lover at afskaffe friheden og demokratiet.

Men nu har den danske historiker Jesper Rosenløv, doktor i antik historie, forfattet en introduktion til islams grundlæggelse og tidligste ekspansion på blot 18 sider inklusive omslag der kan købes online for 30 kroner og læses på en halv time.

Så meget kan man vel bruge på en ideologi, hvis talsmænd ikke gør nogen hemmelighed af, at de snart vil tage magten i Vesten og vise os andre, hvor skabet skal stå. Og som kan gøre det under ledsagelse af halleluja-råb fra store dele af medierne, intelligensen, politikerne og kultureliten.

Det er notorisk vanskeligt at skrive islams tidligste historie, fordi kildegrundlaget er mere end skrøbeligt. Ja, det er vel nærmest umuligt at belyse, hvad der virkelig skete.

Rosenløv redegør omhyggeligt for kildegrundlaget og har prisværdigt lagt en masse kildetekster ud på en særlig hjemmeside

Problemet er, at alle islams centrale skrifter er stærkt omstridte. Rosenløv skriver, at Koranen foreligger fra 650erne altså ca. 20 efter profetens formodede død i 632. Det er rigtigt, men det er lige så rigtigt, at der i mange år efter verserede et utal af Koraner med afvigende indhold. Det er påvist af den tyske Koranforsker Gerd-Rüdiger Puin. I 1972 fandt han i Yemen en masse stumper af Koranmanuskripter, der afveg fra den senere autoriserede Koran. Hvis Koranen er Guds ord til Muhammed, har han åbenbart ikke udtrykt sig særlig tydeligt.  Og han har muligvis heller ikke udtrykt sig på arabisk, som islam hævder. I hvert fald har en anden tysk forsker, der skriver under pseudonymet Christoph Luxenberg, antaget, at Koranens sprog slet ikke er arabisk, men derimod syrisk-aramæisk. Og hvis man lægger denne læsemåde til grund, betyder mange af Koranens vers noget ganske andet end det man kan finde i de fleste vestlige Koranoversættelser. F.eks. kan hellige krigere, der dør for Allahs sag ikke se frem til 72 jomfruer i paradiset, men må tage til takke med 72 rosiner.

Andre forskere tvivler på, at Muhammed overhovedet har levet. Det gælder f.eks. den tyske islamkonvertit og professor i islamisk teologi Sven Kalisch, som engang kaldte sig Muhammad Sven Kalisch, men gik bort fra det igen, fordi han kom til den konklusion, at Muhammed aldrig har eksisteret. Hvilket må siges at være et problem for en muslim. Til gengæld har en række tyske muslimske organisationer rejst tvivl om Sven Kalisch nogen sinde har eksisteret. Heller ikke professor i arabistik ved Paris universitet Jacqueline Chabbi tror på den traditionelle udlægning. Uden omsvøb erklærer hun, at islam oprindeligt slet ikke var en religion, og at profeten er ren fiktion.

Den danske islamforsker og professor ved Princeton Patricia Crone påviser, at de arabiske krigere, der erobrede størstedelen af nærorienten i årene efter 632, ikke af deres naboer blev kaldt muslimer, men derimod hagarener og blev betragtet som tilhængere af en ikke nærmere bestemt monoteistisk religion, der kan være inspireret af kristendommen eller jødedommen. Som flere andre forskere tvivler hun også på, at den nye religion hvad den så end gik ud på er opstået der hvor de islamiske helligtekster påstår, nemlig på Den Arabiske Halvø. Meget tyder på, at den har sit udspring længere mod nord, muligvis i Syrien.   Det er i det hele taget ikke nemt med islam. Der er stort set ikke en kilde og ikke en påstand om religionen, dens profet, historiske oprindelse og tidlige bedrifter, som nogen ikke har sat spørgsmålstegn ved.

Hvad skal man så gøre? Jesper Rosenløv har valgt i store træk at fastholde den traditionelle fremstilling, dvs. den historie, som muslimer selv tror er sand. Og som kildesituationen er, er det formentlig også den eneste mulighed, hvis man vil præsentere læserne for en sammenhængende historie i stedet for lærde kildekritiske overvejelser, der kun kan interessere faghistorikere.

Jesper Rosenløvs lille skrift giver os altså ikke historien, som den faktisk foregik, for den kender ingen, men vi får historien, som rettroende muslimer tror, den har været. Og her ligger værdien af hans fremstilling. For det folk tror er sket, bestemmer naturligvis deres handlinger og syn på verden. Det er som med trolde i skoven. Hvis folk tror de findes, går de nødigt ud i skoven efter mørkets frembrud. Så kan det godt være, at trolde aldrig har eksisteret.

Skriftet giver en letforståelig indføring islamisk selvforståelse, med omhyggelige begrebsforklaringer, historisk tidslinje, historiske kort, meget smukke illustrationer og henvisninger til centrale dokumenter.

 

Bedre kan det ikke gøres.

 

Bogen kan købes som e-bog her:

http://www.saxo.com/dk/islam-introduktion-til-grundlaeggelsen-og-den-tidligste-ekspansion_pdf_9788799568512

Kilderne til bogen kan findes her:

http://www.centerforhistorieformidling.dk/islamogkalifatet.html