Skatteskandalen kan drabba statsministern

Fick Helle Thorning-Schmidts make skattebefrielse av politiska skäl?.

En rad skandaler kring den danska skattemyndigheten, Skat, fick söndagen 15 juni skatteminister Holger K. Nielsen (Socialistisk Folkeparti) att gripa in med handfasta krav om en uppstädning.

Skatteministerns utspel hotar inte bara att få allvarliga konsekvenser för de ansvariga på Skat, det kan också komma tillbaka som en bumerang mot statsminister Helle Thorning-Schmidt och hennes man Stephen Kinnock. En djupgående granskning av Skats metoder kan nämligen kasta ett obehagligt ljus över Skat Köpenhamns tidigare avgörande i ärendet om huruvida statsministerns man var skattepliktig i Danmark.

2011 beslutade Skat att statsministerns man skulle slippa betala skatt i Danmark eftersom han mest levde och arbetade i Schweiz. Ärendet väckte stor uppmärksamhet inte minst eftersom det enligt en rad skatteexperter hade fattats motsatta beslut i liknande fall. Man spekulerade också i om den socialdemokratiskt dominerade skattemyndigheten i Köpenhamn hade särbehandlat Stephen Kinnock av politiska skäl.

En annan politisk konsekvens av statsministerparets skatteärende rörde förre skatteministern Troels Lund Poulsens (Venstre) eventuella försök att påverka Skat Köpenhamns avgörande. Det skulle i så fall ha varit olagligt en minister får inte blanda sig i tjänstemännens beslut.

I ett försök att gå till botten i Thorning-Kinnock-ärendet tillsatte Troels Lund Poulsens efterträdare som skatteminister, Thor Möger Pedersen (SF), i december 2011 en undersökningskommission som bland annat skulle avslöja om Troels Lund Poulsen eller hans rådgivare hade gjort sig skyldiga till politisk inblandning.

Till Dispatch International säger Troels Lund Poulsens juridiska biträde, advokat Karoly Nemeth, att skatteminister Holger K. Nielsens granskning av Skats metoder antagligen kommer att kasta nytt ljus över beslutet i Thorning-Kinnock-ärendet och inte nödvändigtvis ett ljus som är smickrande för Skat eller statsministern.

Till Politiken säger nuvarande skatteminister Holger K. Nielsen att man har satt mycket stora frågetecken efter en rad kontrollärenden, som inte ser särskilt vackra ut i en skatteministers ögon. Därmed uppstår det också allvarliga frågetecken kring den rättssäkerhet som är så avgörande för de medborgare och verksamheter som kommer i kontakt med skattemyndigheterna. Därför ska vi gå till botten med de här sakerna och erkänna om fel har begåtts och se till att de inte upprepas, så att vi kan återupprätta ett förtroendefullt förhållande mellan medborgarna och Skat det behöver vi.

Inom kort ska Skats medborgar- och rättssäkerhetschef lägga fram en redogörelse för den senaste tidens många skandaler. Den måste, säger Holger K. Nielsen, göra det kristallklart om Skat har begått allvarliga fel, och hur Skat i så fall ska försäkra att det inte sker igen. Om redogörelsen inte är tillfredsställande är skatteministern beredd att gå vidare och se till att de ansvariga pekas ut.

Därför ska den här utredningen vara mycket grundlig och genomarbetad. Vi ska inte efteråt sitta med känslan att det finns några lösa trådar eller partiska värderingar. Jag förväntar mig att Skat gräver djupt i sina ärenderutiner och sin arbetskultur och förhåller sig korrekt till om redogörelsen ska få några konsekvenser, säger Holger K. Nielsen till Politiken.

Holger K. Nielsen fortsätter: Jag utesluter inte att ledningen för Skat kommer att ställa någon till ansvar. Det är också möjligt att Skats struktur och organisation ska förändras. Jag utesluter inte heller omplaceringar om det visar sig att enskilda personer har överskridit sina befogenheter.

18 mars 2013 avslöjade tidningen B.T. att dåvarande skattedirektören i Köpenhamn, Erling Andersen, som var med och befriade Stephen Kinnock från dansk skatteplikt, hade sagt nej till en allvarlig uppmaning från sina kolleger i Skats avdelning för ekonomisk kriminalitet att på nytt överväga Stephen Kinnocks skattebefrielse. Erling Andersen höll fast vid beslutet.

Ett av de jämförbara ärendena handlade om fotomodellen Camilla Vest som dömdes till ett år och nio månaders fängelse samt en miljon kronor i böter för ett ärende som var mycket likt Stephen Kinnocks. Hon friades sedan av Østre Landsret med hänvisning till Kinnock-ärendet, som Skat hade försökt dölja. Myndigheten hade motarbetat Camilla Vests advokat som krävt tillgång till Kinnock-beslutet.

I maj och juni 2013 har B.T. avslöjat att Skat Köpenhamn i flera ärenden har försökt locka, pressa eller direkt hota medborgarna att ingå frivilliga avtal om inbetalning av restskatt.