Japan ett land med icke-troende, utan plats för muslimer

Muhammeds följare bevakas noggrant av polisen och får sparken om de ber under arbetstid

TOKYO. I Tokyo ser man nästan inga muslimer alls, vilket inte är konstigt med tanke på att det bara finns omkring 50 000 muslimer i detta land med 127 miljoner invånare.

Som en följd av detta vet japaner väldigt lite om islam. De flesta tror att Muhammeds religion liknar kristendomen eller till och med buddhismen. Men regeringen och polisen ser annorlunda på saken. Varje fredag när muslimerna går till moskéerna för att be, åker polisen dit för att kontrollera antalet besökare. Regeringen är fortfarande osäker på hur många muslimer som finns i landet eftersom här finns många illegala invandrare från islamiska länder och inget motsvarande dopet för muslimer, vilket hade kunnat ge en indikation.

De flesta skolor och privata företag har förbud mot slöjor. Om en muslim går och ber under arbetstid, blir han bestraffad eller till och med avskedad. Muslimer har det också svårare än andra invandrare när de söker arbete.

Många japaner känner sig obekväma med att ha muslimska grannar eller kolleger. I jämförelse med kristna och judar betraktas muslimer som mer benägna att ta till våld, rapporterar Japans Muslimska Organisation.

Kanske beror den japanska fientligheten mot den islamiska religionen på det faktum att de inte är särskilt religiösa själva. I skolorna lär man ut Darwin och nästan ingen tror att Gud skapade människan. De flesta tror att teknologi och vetenskap kommer att berika deras liv och att religion är för människor utan verklighetsuppfattning.

Enligt tidningen Yomiuri är bara 23 procent av japanerna troende, medan 75 procent inte tror på någon religion eller att det existerar några gudar. På frågan om de menar att religion är viktig för deras liv, svarar 35 procent ja och 60 procent nej.

Här sägs finnas 107 miljoner shintoister, den klassiska japanska religionen, 98 miljoner buddhister, tio miljoner kristna och tre miljoner för övriga religioner. Summan överstiger kraftigt antalet japaner, vilket är förvirrande och kan tyda på religiös oärlighet.

Även om de säger sig vara icke-religiösa går många människor till tempel och andra helgedomar innan de gifter sig eller föder barn. De klappar sina händer två gånger och lägger pengar i ett skrin. Innan de ska göra inträdesprov till universitet eller gymnasier, går många studenter och ber om framgång.

Vid juletid blir folk kristna och håller julfester för vänner och familj eller på dejt med sin partner. De utväxlar gåvor och njuter av kakor och kalkoner. På nyårsafton blir folk buddhister och går till templen för att ringa i klockor och försäkra sig om lycka under det nya året. Denna dag är helgedomarna fyllda av folk som ber.

Så tror japanerna egentligen på någonting? Faktum är att många av dem föredrar att kalla sina religiösa sedvänjor för traditioner, och utövande buddhister och shintoister föredrar att inte argumentera med dem.

De flesta muslimer i Japan kommer från Indonesien, Sri Lanka, Turkiet, Pakistan, Bangladesh och Iran. Mellan 1983 och 1985 ökade antalet muslimer från Pakistan och Bangladesh snabbt och sedan följde iranier, egyptier och indonesier. 1989 började Japan kräva visa även för turister från Pakistan och Bangladesh för att stoppa vågen av muslimsk immigration. 1988 när Iran-Irak-kriget slutade kom en ny våg av muslimer, då det fanns många jobb här. Den tredje vågen kom 1990 från Indonesien som var eftertraktade som billig arbetskraft för företagen. Indonesier är den största gruppen muslimer i Japan och de flesta moskéer är indonesiska.

 

 

 

 

 

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".