Dansk Folkeparti strammer EU-kursen

Lægger op til genforhandling af det danske medlemskab og lurer på England

Vejen til helvede, kalder Dansk Folkepartis tidligere formand og nuværende værdiordfører, Pia Kjærsgaard, og partiets indflydelsesrige medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, et fælles indlæg om EU, der 13. juni blev bragt i Berlingske Tidende. Alene det forhold, at disse to partispidser optræder sammen, rummer et umisforståeligt signal: Hvis nogen går rundt og tror, at der er splittelse i partiet, hvad angår holdningen til EU, må de tro om igen.

Dispatch International har desuden fået oplyst, at artiklen inden den blev offentliggjort, er godkendt af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Artiklen rummer ikke et eneste godt ord om den Union, Danmark har med medlem af siden 1973. EU forsøger, skriver Kjærsgaard og Messerschmidt, at skabe et nyt menneske der skal fortrænge grækere, finner, briter, østrigere mv. Metoden er ikke guillotine eller udryddelseslejre (og tak for det!), men derimod en ensretning, tvunget af den nød, som EU med fælles valuta, åbne grænser og østudvidelsen har bragt borgerne i.

Fra Bruxelles betragtes Europa som et laboratorium, hvor borgerne som forsøgskaniner udsættes for det ene katastrofale forsøg efter det andet: nedlæggelse af grænsekontrol; politisk bestemte valutakurser, tvangsliberaliseringer og tilbagerulning af ellers hævdvundne demokratiske principper. Værst blandt forsøgene er dog indførelsen af den fælles valuta, som i dag er en reel trussel mod EUs fredelige fremtid.

Som eksempel nævner de, at EU har besluttet at græsk og tysk valutakurs skal være ens. Markedet er tydeligvis ikke enigt. Det har medført en tragedie i Grækenland med enorme politiske og sociale konsekvenser. På grund af den fælles valuta kan grækerne ikke klare deres økonomiske krise ved at devaluere deres valuta. Hvad kan man så gøre? spørger de to skribenter. Kan grækernes mentalitet fortyskes? Her jubler ideologen over udfordringen. Vi andre ryster på hovedet.

Mennesket, skriver de, er et vanedyr med vaner, der til tider går hundredvis af år tilbage. Er bundet og formet af sin historie, sin religion, sin geografi, sin stolthed og alt det, som ikke kan defineres i formler og recepter, og som ideologen derfor hverken forstår eller anerkender. Derfor vil euroen føre til sociale opstande, der kan få, hvad vi hidtil har set, til at ligne en søndagsudflugt. Euroen og de hermed uløseligt forbundne reformer er ved at rive sjælen ud af den græske befolkning. Når reformerne hidtil kun har forøget fattigdommen og skadet væksten, bevæger Grækenland sig i retning af sammenbruddet.

EU er ikke længere fredens projekt, skriver Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt. Det er ideologiens projekt. Og med ideologier følger det farlige spil, der kan udløse voldelige revolutioner og kontrarevolutioner.

I Bruxelles ved man, at jorden brænder. Derfor griber vore ideologiske herskere nu til, hvad der vel nok fra starten har været endemålet: føderaliseringen af Europa. EU-kommissionsformand José Barroso har sagt det klart: Vi skal skabe en føderation mellem medlemslandene. En føderation med fælles finanspolitik, fælles regering, fælles gældshæftelse, skatteopkrævning og gældsudstedelse ja, Europas Forenede Stater. Man vil spejle sig i USA.

Europas stater og folk har hver deres historie, identitet, sprog og kultur, understreger de to DF-politikere. Forskeligheden er en forudsætning for at være borger i Europa. Den sætter grænser, der ikke kan overskrides uden fatale konsekvenser. Kjærsgaard og Messerschmidt vilikk forkaste alt europæisk samarbejde. De går derimod ind for, at vi skal skille os af med EUs ideologiske drivkraft. For ideologer lader sig ikke begrænse af virkeligheden, og det er. siger de, desværre ikke første gang i Europas historie, at de frelste prædikanter tager magten og styrter folket i afgrunden.

Ifølge centralt placerede kilder i partiet ville dets folketingsgruppe og bagland have Danmark helt ud af Den Europæiske Union og erstatte den med et handelspolitisk samarbejde. Det er imidlertid et farligt krav at fremsætte, fordi det ville belaste samarbejdet med de to borgerlige partier, Venstre og Konservative, som meningsmålingerne tyder vil opnå flertal ved næste folketingsvalg sammen med Dansk Folkeparti. Flere gange tidligere har Venstres og Konservatives ledere afvist et regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti netop med henvisning til partiets EU-skepsis. Derfor vil DF gå forsigtigt frem.

Til gengæld, siger Dispatch Internationals kilder i DF, kan man forvente, at partiets vil stille krav om at reducere EU med noget i retning af 80 pct. Dansk Folkeparti vil i perioden op til næste folketingsvalg kræve, at Danmark undsiger centrale dele af Unionens politiske konstruktion. Danmark skal nægte at bøje sig for afgørelser i EU-domstolen i sager, der går ud over, hvad der kræves for at få det handelspolitiske samarbejde til at fungere.

Det skal være slut med, at bureaukraterne i Bruxelles bestemmer over dansk indvandringspolitik og prøver at lægge hindringer i vejen for ytringsfriheden, som det skete med EUs rammeafgørelse fra 2008, der pålægger medlemslandene at straffe såkaldte racistiske og fremmedfjendske ytringer. Partiets strategi er at lægge sig tæt op ad den kurs, som den britiske premierminister David Cameron har gjort sig til talsmand for, efter at hans parti er kommet under hårdt pres af EU-modstanderpartiet UKIP Det Britiske Uafhængighedsparti hvis fremgang i meningsmålingerne truer med at ødelægge Camerons chancer for genvalg.

Cameron har bebudet, at han efter næste britiske parlamentsvalg vil forlange en genforhandling af det britiske medlemskab og derefter sende resultatet til folkeafstemning. Men på baggrund af EUs voksende problemer kan begivenhederne meget vel overhale Camerons strategi. Og hvis det sker, står Dansk Folkeparti klar med en skærpelse af kravene.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".