Dansk Folkeparti skärper EU-kursen

Förbereder sig för omförhandlingar om det danska medlemskapet och avvaktar England.

Vägen till helvetet så kallar Dansk Folkepartis förre partiledare, nuvarande värderingstalesmannen Pia Kjærsgaard, och partiets inflytelserike EU-parlamentariker Morten Messerschmidt i ett gemensamt debattinlägg om EU som publicerades 13 juni i Berlingske Tidende.

Bara det faktum att dessa två partitoppar skriver tillsammans skickar en signal som är omöjlig att missförstå: Om någon går runt och tror att det råder splittring i partiet gällande hållningen till EU, bör de tänka om.

Dispatch International har dessutom fått veta att artikeln, innan den publicerades, godkändes av Dansk Folkepartis partiledare, Kristian Thulesen Dahl.

Artikeln innehåller inte ett enda gott ord om den union som Danmark har varit medlem av sedan 1973.

EU försöker, skriver Kjærsgaard och Messerschmidt, att skapa en ny människa som ska tränga bort greker, finländare, britter, österrikare med flera. Metoden är inte giljotin eller utrotningsläger (och tack för det!), men däremot en likriktning som tvingats fram av den nöd EU med gemensam valuta, öppna gränser och utvidgningen mot öst har medfört för sina medborgare.

Från Bryssel betraktas Europa som ett laboratorium, där medborgarna som försökskaniner utsätts för det ena katastrofala försöket efter det andra: borttagande av gränskontroll; politiskt bestämda valutakurser, tvångsliberaliseringar och tillbakadragande av annars hävdvunna principer. Värst bland försöken är dock införandet av den gemensamma valutan, som i dag är ett reellt hot mot EU:s fredliga framtid.

Som exempel tar de att EU har beslutat att grekisk och tysk valutakurs ska vara densamma. Men marknaden är uppenbarligen inte överens med dem. Detta har lett till en tragedi i Grekland, med enorma politiska och sociala konsekvenser. På grund av den gemensamma valutan kan grekerna inte klara sin ekonomiska kris genom att devalvera sin valuta.

Vad kan man då göra? frågar de två skribenterna. Kan grekernas mentalitet förtyskas? Inför denna utmaning jublar ideologen. Vi andra skakar på huvudet.

Människan, skriver de, är ett vanedjur med vanor som ibland går hundratals år tillbaka. Hon är bunden till och formad av sin historia, sin religion, sin geografi, sin stolthet och allt det som inte kan definieras i formler och recept och som ideologen därför varken förstår eller erkänner. Därför kommer euron att leda till sociala uppror som kan få dem vi hittills sett att likna en söndagsutflykt. Euron och dess olösliga inneboende reformer håller på att slita själen ur den grekiska befolkningen. När reformerna så här långt bara har ökat fattigdomen och skadat tillväxten, rör sig Grekland mot ett sammanbrott.

EU är inte längre fredens projekt, skriver Pia Kjærsgaard och Morten Messerschmidt. Det är ideologins projekt. Och med ideologier följer det farliga spel som kan utlösa våldsamma revolutioner och kontrarevolutioner.

I Bryssel vet man att det bränns under deras fötter. Därför griper våra ideologiska härskare efter det som säkert ända från starten har varit syftet: federaliseringen av Europa. Europeiska kommissionens ordförande José Barroso har sagt det rakt ut: Vi ska skapa en federation mellan medlemsländerna. En federation med gemensam finanspolitik, gemensam regering, gemensam skuldbörda, skatteindrivning och skulder att driva in ja, Europas Förenta Stater. Man vill spegla sig i USA.

Europas stater och folk har var sin historia, identitet, språk och kultur, understryker de två DF-politikerna. Skillnaderna är en förutsättning för att vara medborgare i Europa. Den sätter gränser som inte kan överskridas utan allvarliga konsekvenser.

Kjærsgaard och Messerschmidt vill inte förkasta allt europeiskt samarbete. De går däremot in för att vi ska göra oss av med EU:s ideologiska drivkraft. För ideologier låter sig inte begränsas av verkligheten och det är, säger de, dessvärre inte första gången i Europas historia som de frälsta predikanterna tar makten och störtar folket i avgrunden.

Enligt centralt placerade källor i partiet vill dess folketingsgrupp och anhängare att Danmark helt lämnar Europeiska Unionen och ersätter den med ett handelspolitiskt samarbete. Det är emellertid ett farligt krav att lägga fram eftersom det skulle belasta samarbetet med de två borgerliga partier, Venstre och Konservative, som enligt opinionsmätningarna kommer att få majoritet vid nästa folketingsval tillsammans med Dansk Folkeparti.

Venstre och Konservative har flera gånger tidigare sagt nej till regeringssamarbete med Dansk Folkeparti just med hänvisning till partiets EU-skepsis. Därför vill DF gå försiktigt fram.

Å andra sidan, säger Dispatch Internationals källor i DF, kan an förvänta sig att partiet kommer att ställa krav om att reducera EU med uppemot 80 procent. Dansk Folkeparti kommer fram till nästa folketingsval att kräva att Danmark fördömer centrala delar av unionens politiska konstruktion. Danmark ska vägra att böja sig för de beslut i EU-domstolen som går utöver vad som krävs för att det handelspolitiska samarbetet ska fungera.

Det får vara slut med att byråkraterna i Bryssel bestämmer över dansk invandringspolitik och försöker lägga hinder i vägen för yttrandefriheten, som skedde i samband med EU:s ramavtal från 2008 det som tvingar medlemsländerna att straffa så kallat rasistiska och främlingsfientliga yttranden.

Partiets strategi är att lägga sig mycket nära den kurs som den brittiske premiärministern David Cameron har gjort sig till talesman för, sedan hans parti kom under hård press från EU-motståndspartiet UKIP Det brittiska oavhängighetspartiet vars framgångar i opinionsmätningarna hotar att förstöra Camerons chanser att återväljas.

Cameron har bestämt att han efter nästa brittiska parlamentsval ska kräva en omförhandling av det brittiska medlemskapet och därefter låta folket avgöra det hela i en folkomröstning.

Men med tanke på EU:s växande problem kan utvecklingen mycket väl köra över Camerons strategi.

Och om det sker står Dansk Folkeparti redo med att ytterligare skärpa sina krav.

Engelska, Danska

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".