Ledare:Ordmagi

Det har väckt missnöje också bland Dispatch Internationals vänner att vi förra veckan publicerade en rubrik med ordet inavel i förbindelse med människor från muslimsk kulturbakgrund.

Detta är märkligt eftersom ordet regelmässigt används när det gäller alla möjliga andra grupper till och med i politiskt korrekta medier. I den seriösa danska tidskriften Ingeniøren frågade en skribent i maj 2001: Varför medför inavel degenererade barn?

Under rubriken Darwin, inavel och barnadödlighet förundrade sig den danska webbsidan Videnskab.dk (22 juni 2012) över att Charles Darwin som just hade påpekat inavelns skadliga konsekvenser själv hade gift sig med sin kusin.

I tidskriften Ilustreret Videnskab (nr 10, 2007) frågar en läsare: Är det ett vetenskapligt faktum att inavel kan leda till sjukdom och handikapp och i så fall varför? Och Ilustreret Videnskab svarar: Inavel är verkligen mycket skadligt. När nära släktingar får barn med varandra ökar risken att dessa får problem med ärftliga sjukdomar. Inavel kan leda till missbildningar eller mentala handikapp som exempelvis inlärningssvårigheter.

Behöver vi fler exempel? Då kan vi på den borgerliga danska tidningen B.T:s webbsida 28 september 2012 läsa rubriken: Invandrarnas inavel kostar miljoner. Begreppet inavel bland människor har på senare år också använts av Berlingske Tidenden, Information och till och med av flaggskeppet för Danmarks politiska korrekthet Politiken.

Men när Dispatch International använder det i förbindelse med muslimer är det hemskt.

Hur ska vi nu tolka det?

Uppståndelsen måste ses som ännu ett uttryck för den ordmagi som vinner allt större fotfäste i de västliga samhällena. Genom språkliga besvärjelser försöka man trolla bort de problem man inte har någon lösning på.

Det har mycket sällan lyckats att integrera muslimer, men det vill man inte höra talas om. Därför heter det inte muslimer utan invandrare, unga, tvåspråkiga, av annan etnisk härkomst. I England heter de asiater, som om det skulle vara några problem med folk från Kina, Vietnam, Tibet eller Sri Lanka.

Och medan man således tröstar sig med lugnande omskrivningar, tillåts problemen att växa.

Germand Gladensvend heter en dansk folkvisa från medelåldern. Innan han föddes hade Germands föräldrar kungen och drottningen lovat bort honom till ett troll. I ett försök att avstyra det onda öde som barnet fått som sitt, gav modern honom namnet Gladensvend [Glade Sven]. Men ödet var starkare. När han var 15 hackade trollen honom i stycken. Man fann bara hans ena hand.

Vad gör vi med barn när vi tillåter inavel att fortsätta i släktled efter släktled? Hur kan vi försvara att vi dömer dessa oskyldiga till sådan olycka? Och hur fega är vi inte när vi inte ens vågar tala om det?

Engelska, Danska

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".