Ledare:Den delade yttrandefriheten

Larsledarbildfotocreed1

Oxford i England en plats vi normalt förknippar med ett av världens förnämsta universitet, medeltidsarkitektur och inspektör Morse har varit skådeplatsen för motbjudande brott.

Som rapporteras i Dispatch International har en liga av främst pakistanier i åratal missbrukat sårbara flickor som de har lockat med alkohol, cigaretter och annan uppvaktning. Några av flickorna hade inte ens fyllt 13 år när deras plågoandar började förgripa sig på dem och sälja dem till andra män för sex.

De sociala myndigheterna i Oxford hade länge fått signaler om att något var allvarligt fel, men gjorde ingenting för att skydda flickorna. För flickorna var vita engelskor från de lägre socialklasserna, medan gärningsmännen var asiater den engelska omskrivningen för asiatiska invandrare med islamisk kulturbakgrund. Och då vore det ju rasism att ingripa.

Hänsynen till den politiska korrektheten går alltså ut över skyddet av landets egen befolkning.

En ärlig man finns det dock i Oxford, nämligen imamen Tag Hargey, som inte är rädd för att säga det som de brittiska myndigheterna inte vågar.

Imam Hargey talar om kvinnohat, perversion och ondska. Om det var upp till honom skulle de skyldiga få strängast möjliga straff för att ge offren upprättelse och skicka ett budskap till andra som kanske vill följa i ligans fotspår.

Men imamen går mycket längre än så och det är helt oerhört i betraktande av hans position som muslimsk religiös ledare.

Faktum är, skriver han i ett brev till tidningen Daily Mail, att Oxfordligans verksamhet hänger samman med religion och ras. Religion för att alla gärningsmännen oavsett vad de hade för nationalitet var muslimer, och ras för att de särskilt valde ut sårbara vita flickor.

Om en engelsman hade uttryckt sig så, hade han ögonblickligen beskyllts för att vara rasist, nazist och helt fredlös. I Sverige och Danmark hade det inte gått många timmar förrän han hade mottagit en stämning för nedsättande uttalanden om folkgrupper, religioner och etnicitet.

I Västvärlden har vi hamnat i en situation där yttrandefriheten är delad: Det är inte längre en fråga om vad som sägs, utan vem som säger det.

Är du vit och heter Jönsson har du betydligt mindre yttrandefrihet än om du är brun och heter Abdullah.

Man kan bara beundra Oxford-imamen för att han tog bladet från mun och hoppas att han överlever sin ärlighet.

Och man kan bara förakta de myndigheter som ser det som sin huvuduppgift att förfölja och trycka ner sin egen befolkning.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".