Extremfeministen skrämmer Rädda Barnen till tystnad

Socialdemokraten Eva-Britt Dahlström, som även varit ordförande för Rädda Barnen i Karlskrona, har under en rad år förundrat debattörer på nätet med sina långtgående konspirationsidéer. Dahlström utmärker sig genom kontakter med de mest extremistiska krafterna inom den svenska feminismen, men när jag för Dispatch Internationals räkning undrar hur partiet och Rädda Barnen ser på Dahlströms agerande blir det knäpptyst.

Gruppordföranden för Socialdemokraterna i Karlskrona, Patrik Hansson, säger till tidningen att han avböjer att kommentera Dahlströms aktiviteter. Hansson tillägger också att han inte kan uttala sig om huruvida Dahlström är medlem i Socialdemokraterna eller ej. Detta trots att Dahlström är ansluten till S-bloggar och att hon under många år uttalat sig för partiets räkning i medierna.

Rädda Barnen skriver i mejl att de inte vill kommentera mina frågor, samt att Dahlström inte längre är ordförande för lokalavdelningen i Karlskrona. Men vi får inget svar på huruvida detta beror på att Dahlström försökt skänka trovärdighet åt sin person genom att presentera sig som ordförande i Rädda Barnen när hon vittnat i domstol, eller om organisationen tycker det är besvärande att Dahlström menar sig varit utsatt för förföljelser i över 30 år. På sin blogg och på Twitter skriver hon oupphörligen om hur politiska motståndare bryter sig in i hennes lägenhet, målar hennes möbler och vattnar hennes blommor.

Dahlström är del av den feministiska gruppering som gått längst i konspirationsidéer om det ondskefulla patriarkatet. Bland hennes allierade märks queerfeministen Anna-Karin Granberg som omhuldades av mainstreammedierna efter boken Där ingenting kan ses. Där skrev Granberg hur hon precis som Thomas Quick hade fått fram bortträngda minnen av övergrepp inom familjen, och hon påstod sig också ha en våldsam sidopersonlighet ­ vid namn Mengele.

På de extremistiska bloggar som uttrycker sitt stöd för Dahlströms kamp mot patriarkatet brukar den feministiske stalkern FRA-mannen (se Dispatch International 14 mars) ofta kommentera. Frågan är om det är rädsla eller politisk korrekthet som gör att Dahlström aldrig ifrågasatts under de många år då hon företrädde Socialdemokraterna (bland annat som nämndeman i Blekinge tingsrätt) och Rädda Barnen. Många följer med skräckblandad förtjusning S-kvinnans twittrande. Där redogör hon för hur folk lyckas manipulera hennes webbkamera så att den bara filmar taket, och hur ondskefulla fiender lägger in en ny wettexduk i tvättstugan under tiden hon är borta några minuter.

2010 uppmärksammade Skånska Dagbladet att Dahlström kontaktat riksdagsledamöter för Centerpartiet i akt och mening att stoppa deras möte med representanter för en pappa-förening som arbetar för att mamman och pappan ska ses som likvärdiga föräldrar. Johan Linander (C) kritiserade hennes agerande i skarpa ordalag och sa att Dahlström uppgav att hon agerade i egenskap av nämndeman och representant för Socialdemokraterna i Karlskrona.

Under hennes tid som nämndeman stormade det också kring Eva-Britt Dahlström. Bland annat påstod hon sig ha fått hotbrev från en person i en pappa-förening. Några hotbrev kunde hon inte uppvisa och Dahlström valde till sist att självmant avgå från nämndemannauppdraget 2010. Men cirkus Dahlström fortsätter med oförminskad styrka och hennes utfall på S-bloggen och på Twitter möts av huvudskakningar av de flesta. Men hon stöds även av extremistiska krafter vars syfte är att tysta meningsmotståndare. En metod som hitintills fungerat bra på socialdemokrater och Rädda Barnen som inte vågat ta öppen strid mot Dahlströms idéer.

I det extremfeministiska nätverket finns personer som menar att rituella övergrepp mot barn är vanligt förekommande, personer likt FRA-mannen som stalkat människor i 15 års tid och andra som är övertygade om att det i vårt patriarkala samhälle är mycket vanligt att staten ger vårdnaden om barnen till föräldrar (läs fäder) som sexuellt förgriper sig på dem.

Att Socialdemokraterna och Rädda Barnen inte kraftfullt tar avstånd från Dahlströms fantasier gör att förtroendet för dem urholkas. Det kanske är synd om Dahlström som upplever sig ha varit förföljd i 30 år av knarkare, pedofiler och nazistorganisationer, men önskan om att vara snäll mot Dahlström får inte gå ut över oskyldiga barn som drabbas av hennes och hennes anhängares aktiviteter i domstolar, på bloggar och Twitter.


Frågorna till Rädda Barnen som de inte vill svara på.

Har Rädda Barnen något att säga till de medlemmar som anser att det uppstått

ett löjets skimmer kring organisationen på grund av ordföranden Eva-Britt Dahlströms

skrivna genom åren hur hon övervakas?

Exempelvis hennes påståenden om att folk bryter sig in i hennes lägenhet och vattnar

hennes blommor och målar hennes möbler?

2/

Tror ni det kan vara skadligt för Rädda Barnen att förknippas med de konspirationsidéer

som ordföranden i Karlskrona ger uttryck för? (Folk tar sig in i hennes datorsystem och

riktar hennes kamera åt fel håll, med mera).

3/

Tror ni det kan finnas någon sanning i Dahlströms uppfattning att hon står under bevakning

från olika ondskefulla krafter som nazister, knarkmaffia och en pedofilmaffia?

Eva-Britt Dahlström besvarar inga frågor från DI utan riktar istället ankagelser mot oss

att vi skulle vara anhängare av rasism, pedofili och narkotika.

Frågorna som socialdemokraterna inte vill svara på.

Er partikamrat Eva-Britt Dahlström beskriver på sin blogg hur personer
bryter sig in i hennes lägenhet och målar hennes möbler och vattnar hennes blommor.
1/

Är det fler socialdemokrater som drabbats av liknande trakasserier?

2/
Finner ni eran partikamrat Dahlströms uppgifter trovärdiga?
Till exempel att hon bevakas av personer som bland annat kan styra hennes övervakningskamera?

3/
Om ni inte finner uppgifterna trovärdiga.
Ser ni någon fara i att Dahlström suttit som nämndeman och därmed varit en
del av den rättsliga processen i brottmål?