Så styr vänsterflygeln USA

Inte med argument eller övertalningar, utan med mobbning, skrämsel och hot

Ben Shapiro: Bullies: How the Lefts culture of fear and intimidation silences America. New York, NY, Threshold Editions, 2013. 325 sidor.

Ben Shapiro tycker inte om Barack Obama. Eller snarare han avskyr honom. Och det präglar hela hans 325 sidor långa nyutkomna bok Bullies, som med många exempel och detaljer beskriver hur och med vilka medel den amerikanska vänsterflygeln i USA betecknas denna flygel som liberala skrämmer och förtrycker envar som sätter sig upp mot deras herravälde.

Vänsterflygel i Amerika? Ända sedan den tyske politologen och ekonomihistorikern Werner Sombart 1906 gav ut sin inflytelserika skrift Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? (Varför finns det ingen socialism i Förenta Staterna?), har det varit allmänt känt i Europa att USA aldrig har haft någon socialistisk rörelse eller någon politisk vänster som kan liknas vid den europeiska.

Det är ingen som Ben Shapiro tar upp i sin bok, och det är heller inte sant.

Före Första världskriget hade USA ett relativt starkt socialistiskt parti, och efter börskraschens utbrott 1929 stärktes Det kommunistiska partiet. Det blev aldrig stort, men fick ändå betydande inflytande bland fackförbunden och i kulturlivet.

I dag finns det nästan inga socialistiska partier med någon nämnvärd uppslutning, men det betyder absolut inte att vänsterflygeln som omfattar grupper som antikapitalister, ultrafeminister, radikala bögar och lesbiska, religionshatare, antiimperialister med flera är utan politiskt och kulturellt inflytande. Som Ben Shapiro dokumenterar är den yttersta vänstern nu mer inflytelserik än någonsin i USA:s historia.

Och valet av Barack Obama har gett vänsterflygeln makt som aldrig förr. Obama är nämligen, enligt Ben Shapiro, den mest vänsterorienterade president USA någonsin haft.

Dessvärre, och det är själva poängen i boken, kämpar vänstern inte med ärliga medel argument, upplysning, övertalning utan med hjälp av bullying, eller som vi säger med ett annat engelskt ord: mobbning.

Man använder skrämselmetoder, karaktärsmord, lögnkampanjer och om det inte räcker hot och våld för att få folk att rätta in sig i ledet. Och det finns många spelare på den här scenen:

Trots att det inte har blivit varmare under de senaste 15 åren, som Shapiro påpekar, håller vänsterflygeln fast i sin propaganda om människoskapad uppvärmning. Ett annat av deras favoritämnen är sex. Det finns inte och får inte finnas några skillnader mellan könen. Och dessutom ska religion helst utrotas.

För att driva detta spel måste det finnas synliga offer för vilkas skull samhället ska göras om. Otaliga välfinansierade intresseorganisationer, Demokraterna, Hollywood och pressen har framgångsrikt marknadsfört sig som förkämpar för världens förtryckta och missgynnade: kvinnor i allmänhet och lesbiska i synnerhet, bögar, etniska minoriteter och medelklassen för att nämna de mest uppenbara.

Som Shapiro visar har mycket av detta offersnack varit en täckmantel för att tvinga fram en dagordning som går ut på att skaffa makt åt rabiata krafter som förmodligen inte skulle vinna ett enda val om de öppet framförde sina åsikter om statlig styrning, våldsamma skattehöjningar och åsiktskontroll.

Sida upp och sida ner visar Shapiro exempel efter exempel på vänsterflygelns mobbningstaktik och deras arbetsmetoder. Hur argument ersätts med utskällningar, skambeläggningar, öknamn och nedsmutsning och om det inte hjälper: hot om fysiskt våld, social isolering och ekonomisk ruin.

Om är motståndare till skatteökningar, beror det på att man hatar fattiga. Vill man inte ge pengar till abort, beror det på att man vill starta krig mot kvinnor. Tycker man inte att ens barn ska utsättas för sexuell propaganda i syfte att få dem att ägna sig åt homosex som i Kaliforniens skolor eller går in för traditionellt äktenskap mellan kvinna och man, måste man per definition tillhöra den fascistoida gruppen. Kritiserar man Obama, måste man vara rasist.

För homoaktivisterna räcker det inte att få framföra synpunkten att de ska ha rätt att ha sex på det sätt de vill. Det tycker Shapiro att de ska ha rätt till. Ingen ska blanda sig i vad folk gör i sina sovrum eller med vem för övrigt en synpunkt som har bred acceptans i den amerikanska befolkningen oavsett om man är demokrat, republikan, oavhängig eller ointresserad av politik. Men knappt har bögar och lesbiska fått rätten att ha sex hur de vill, förrän deras ledande talesmän börjar läxa upp andra. Därför ska man tvingas se bögar som paraderar upp och ner längs Santa Monica Boulevard i Kalifornien med bara rumpor. Det låter extremt, men Shapiro bor i Kalifornien, utbildade sig vid UCLA i Los Angeles och fick sitt journalistiska genombrott som medarbetare vid ikoniska webbsidan Breitbart som också har säte i Kalifornien. Så han bör veta vad han snackar om.

Bögar och lesbiska har också med framgång insisterat på att amerikanska skolbarn ska undervisas i homosex och i Kalifornien även i homosexuell historia vad nu det är.

Amerikanska feminister är inte nöjda med att kvinnor har uppnått jämställdhet. Många av deras ideologiska ledare insisterar på att kvinnor och män är biologiskt lika, bortsett från att de utrustats med olika könsorgan. Gud nåde den som påstår att det också finns andra skillnader. Och eftersom det inte finns några skillnader, varför skulle då inte två män kunna gifta sig eller tre män eller tre kvinnor och en man?

Den som inte vill dansa efter sexaktivisternas pipa får räkna med de allvarligaste konsekvenserna. Det fick Komen Foundation erfara. Komen är en privat organisation, som ger pengar till kampen mot bröstcancer. Fonden har emellertid varit så framgångsrik att den hade en del pengar över, vilka de skänkte till den statsstödda organisationen Planned Parenthood [Planerat föräldraskap, reds anm] som driver en rad abortkliniker. 2011 beslöt sig Komen för att dra tillbaka sitt stöd, eftersom abortklinikerna inte hade några uppenbara förbindelser med Komens kärnuppgift. Detta fick Planned Parenthood att sjösätta en jättekampanj vars syfte var att tvinga Komen att fortsätta ge dem pengar. När Komen vägrade, måste det betyda att organisationen var emot aborter och hatade kvinnor.

Man började sätta press på privata företag som hade skänkt pengar till Komen och flera av dem drog också tillbaka sitt stöd. Till och med regeringen med president Obama i spetsen kastade sig in i kampanjen för att få Komen att rätta in sig i ledet. Vilket snart lyckades. Komen återupptog utbetalningarna och fick förlåtelse av vänsterflygeln.

Mobbarna kan i stort sett uppträda helt utan risk eftersom de skyddas av mainstream-medierna, som deltar ivrigt i den alltmer högljudda kampanjen för att fundamentalt omdana det amerikanska samhället till ett slags större Sverige.

I spåren av denna kampanj följer dubbelmoralen. Vänsterflygeln hatar den förre republikanske vicepresidentkandidaten Sara Palin, och hon får därför inget stöd för att hon lät bli att abortera ett barn med Downs syndrom. Tvärtom blir hon demoniserad så ofta det går och översköljd med de värsta skällsorden i språket. Kritiserar man däremot abort, blir det krig.

Boken kan inte kallas lättläst om man inte är förtrogen med den senaste amerikanska slangen. Den är skriven i en käck stil som kan bli en aning tröttsam. Men vill man lära sig om en politisk verklighet som sällan eller aldrig når fram till de europeiska medierna, kan den varmt rekommenderas.

Ben Shapiro påminner oss om att det finns ett annat Amerika än Obamas och att presidentens politiska motståndare varken behöver vara idioter eller reaktionära utan att de helt enkelt har andra åsikter än vänsterflygeln.

Ben Shapiro, Editor at Large Breitbart.com Exposes Left Wing Bullies The Jesse Lee Peterson Show

Ben Shapiro, Bullies How the Lefts Culture of Fear and Intimidation Silences America

Ben Shapiro Primetime Propaganda

Engelska

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".