Friheten på tillbakagång

Den USA-baserade tankesmedjan Freedom House har just offentliggjort 2013-utgåvan av sin stora årliga rapport om friheten i världen, Freedom in the World. Det är ingen uppmuntrande läsning. Visserligen fanns det 90 länder som under 2012 kunde rubriceras som fria en ökning på totalt tre länder jämfört med året innan. I gengäld har det gått rejält tillbaka för friheten i 27 länder, medan bara 16 länder kan skryta med framgångar. Det var sjunde gången i rad som Freedom var tvungna att notera fler tillbakagångar än framgångar.

Bland de tillbakagångar som särskilt borde intressera Västvärlden finns utvecklingen i Turkiet, som fortfarande ansöker om medlemskap i EU något som ständigt uppmuntras av inflytelserika politiker och regeringschefer i Väst.

Rapporten karaktäriserar den turkiska tillbakagången som allvarlig, en värdering får stöd av de rapporter som i en strid ström skickas ut från organisationen Reportrar utan gränser. I en av dem beskrivs Turkiet som ett fängelse för journalister.

Bland de länder som kan glädjas åt störst framgången för friheten nämner Freedom House Libyen, som har ryckt fram från ofritt till delvis fritt. Andra länder som har upplevt framgång är Burma och de afrikanska staterna Elfenbenskusten, Guinea, Lesotho, Senegal och Sierra Leone.

Utöver Turkiet har följande länder gått kraftigt tillbaka: Kazakstan, Kenya, Mali, Nigeria, Ryssland och Ukraina.

De så kallade arabiska våren har långt ifrån infriat de stora förväntningar som bland andra Västvärlden hade. Särskilt har utvecklingen i Egypten varit en besvikelse. Landet genomförde ett presidentval som kritiserades för oegentligheter, men har trots allt satt stopp för det direkta militärstyret. I gengäld upplöstes det valda parlamentet och president Mursi från Muslimska Brödraskapet har med kritiserade metoder genomtrumfat en ny grundlag.

I andra delar av Mellanöstern har den arabiska våren medfört bakslag ofta i kombination med våld. Bland dem nämner Freedom House Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Syrien och Förenade Arabemiraten.

Rapporten noterar också den beklagliga utvecklingen i Ryssland, efter att Vladimir Putin återvänt till presidentposten. Efter att ha marginaliserat den öppna politiska oppositionen har han genomfört en rad lagändringar i syfte att knäcka motståndet i civilsamhället. Exempelvis har han infört allvarliga straff för människor som tar initiativ till icke godkända demonstrationer. Han har lagt hinder i vägen för grupper som vill samla in pengar till sitt arbete, och flera restriktioner har lagt på internet.

Inte heller USA undgår kritik. Varken president Obamas regering eller den republikanska oppositionen har velat påta sig något ansvar för att gå i spetsen för frihetskampen i världen.

Freedom House-rapporten betecknar 47 länder som ofria och nio av dem har pekats ut som de värsta syndarna. Av dessa är sju muslimska, bland andra Saudiarabien, Sudan, Syrien, Turkmenistan och Uzbekistan.

Det ser också mycket illa ut i en rad kommunistiska och exkommunistiska länder som Nordkorea, Vitryssland, Kina, Kuba och Laos.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".