Krönika:Den våldsamma Koranen

I Koranen finns inte en enda vers som uppmanar till kärlek för dem som står utanför islam. Där finns i stället 493 stycken vilka antingen förespråkar våld eller talar om Allahs hat mot de otrogna, det vill säga alla icke-muslimer. Koranen är en bok vilken i huvudsak handlar om hur man ska tänka och agera mot dem som står på utsidan av islam, det vill säga döda eller tvinga dessa att leva likt andra klassens medborgare och betala skatt (jiziya). Mer än hälften av Koranens innehåll har text som föraktar eller hetsar mot icke-muslimer. Vilket är vad som gör islam till en våldets och hatets religion och genom historien finns det många belägg för detta.

De som kritiserar islam ges epitetet islamofobi, rasist eller högerextremister. En fobi är en obefogad rädsla för något. Att kritisera islam är ingen fobi men något som i högsta grad är berättigat med tanke på innehållet i de omnämnda skrifterna, samt även med tanke på vad som händer i nutiden i både muslimska stater och västvärlden. Islam är inte bara en religion, utan en totalitär teologisk och politisk ideologi enligt vilken allt ska underordnas Koranen och sharia. Den förnekar grundläggande mänskliga rättigheter såsom religionsfrihet, yttrandefrihet samt kvinnans rättigheter. Kairodeklarationen (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) är ett regionalt instrument från FN som kan användas som ett alternativ till den universella FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Denna deklaration, som undertecknats av samtliga 57 medlemmar av OIC, fastlägger entydigt att mänskliga rättigheter ska underordnas och tolkas enligt sharia.

Själva begreppet islamofobi angriper sekularismen (strävan efter att minska religionens politiska och samhälleliga betydelse och i stället göra religionen till en privat angelägenhet) genom att jämställa den med fundamentalism. Framförallt tystar den alla de muslimer som ifrågasätter Koranen, de som kräver jämställdhet mellan könen, rätten att konvertera och utöva sin tro fritt utan att underkasta sig diktat från skäggprydda paragrafryttare. I kölvattnet av denna term stigmatiseras unga kvinnor som inte bär slöja. Dessa människor pekas ut som avfällingar. De utelämnas till det religiösa raseriet i dessa samhällen, vilket kväser allt hopp om förändringar bland profetens anhängare.

Islam är en ideologi och betyder ungefär hur man vill ha samhället. Ett slags grundläggande tanke om hur man vill att saker och ting ska vara.

Kravet för att kunna kallas ideologi är att tankarna ska gälla för hela samhällets organisation, inte bara något område inom samhället. Med andra ord ett gemensamt begrepp för idéer om hur de viktigaste målen i styrningen av ett land ska uppnås och med vilka medel det ska göras.

Islam är ett fullkomligt omfattande system, det vill säga det består av ekonomiska, sociala, militära transaktioner, vilka behandlar människans problem med lösningar i det världsliga livet, eftersom en rättning inte kan vara fullkomlig utan att besitta dessa. Det finns en stor mängd koranverser och berättelser samt handlingar av Sändebudet (saw), som bekräftar existensen av dessa transaktioner i islam, och likaså den islamiska statens historia. Alltså är det felaktigt att kalla islam för en religion, eftersom religionen inte har med det världsliga att göra. Det är också bakvänt att kalla islam för en religion som består av ekonomiska system etc, eftersom religion inte har system överhuvudtaget. Det är en ändring av själva definitionen och realiteten av begreppet (religion) att påstå så.

Följaktligen är islam en ideologi, eftersom beskrivningen av ideologi stämmer överens med realiteten av islam. Det är också rätt att kalla islam för en andlig och politisk ideologi, som ska förstås så att det andliga i den är tillvaratagandet av människans angelägenheter i det kommande livet, såsom paradiset, helvetet, änglar, belöning, straff etc, och det politiska som tillvaratagandet av folks intressen enligt dess system, som är det ekonomiska, sociala, utrikespolitiska systemet.

Av Peter Nilsson

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".