KRÖNIKA:Brandkaoset,Det handlar ytterst om liv

Dispatch International har i en serie artiklar skildrat brister inom räddningstjänsten. Under övningar har kvinnliga brandmän inte lyckats utföra godkända räddningsinsatser.

Man arbetar i lag. Om någon i ledet inte klarar sin uppgift så kan kolleger omkomma och nödställda inte räddas. Det handlar ytterst om liv.

Ansvarig myndighet är numera Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Svensk krisberedskap har sedan 70- och 80-talen skapats inne i välfärdssystemen och tvingats bli en aktör för att uppnå mjuka samhällsmål. Styrsystemen är diffusa. Brandkåren som har en äldre organisation har varit förskonad från slapphet.

Vid Estoniakatastrofen 1994 hade 22 militära fartyg motorerna igång den natten, men kallades inte till undsättning. Fyra helikoptrar fick repareras mitt under räddningsinsatsen. Estonia saknade giltiga certifikat och protokoll förfalskades i efterhand för att dölja inkompetens och komma undan höga skadestånd.

För att undvika nya katastrofer inrättades Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Generaldirektör blev den som undertecknat de falska rapporterna. KBM var en sjuk organisation redan från början och blev ett totalfiasko vid tsunamin julen 2004.

Riksdagen insåg att KBM inte fyllde någon vettig funktion. Även Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) uppträdde inte ärofyllt under de åren.

Men i stället för att lägga ner rasket slogs KBM och SPF samman med det fungerande Räddningsverket i Karlstad och de tre bildade 1 januari 2009 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Redan vid bildandet av MSB var jag tvivlande. Att ge fortsatt liv åt KBM i det nya MSB väckte oro. Ett skämt ägg kan förstöra en hel omelett.

Under de första dagarna i januari 2009 var jag i direktsänd debatt i radions Studio Ett med den nya generaldirektören där jag uttalade tvivel om MSB:s förmåga att kunna klara svensk krishantering, men aldrig hade jag ens i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att det ursprungliga Räddningsverket skulle bli förslappat.

I min sjökaptensutbildning ingår en kurs i brandskydd med övningar. I brandskyddsdräkt, syrgastub och yxa fick man klättra in i en betongbunker, hög som ett trevåningshus, och bland glödbäddar som enda ljus leta reda på en docka i en människas storlek. Det var hett och trångt.

Vi gick in i bunkern två i taget. Operationen tog omkring fem minuter. Jag var nära panik och ville inte möta min kollegas blick i rädsla att hans blick var likadan. Några vände snabbt tillbaka utan docka. På den tiden sprang jag några mil i veckan och hade god fysik. Övningen var stentuff.

Jag har alltså djup respekt för Räddningsverkets folk. När MSB bildades funderade jag på hur de skulle kunna stå ut med all den inkompetens som KBM och SPF förde med sig.

Före debatten i radion läste jag på MSB:s nya hemsida att de var nöjda med allt utom jämställdheten i den nya organisationen. Aningslöst trodde jag att de koketterade, men det var blodigt allvar. MSB sätter jämställdhet och mångfald i främsta rummet.

För att kunna uppnå sitt mål har man sänkt antagningskraven för brandmannautbildningen. Att män och kvinnor har olika förutsättningar att bli brandmän anses inte som en prioriterad fråga. Den svenska regeringen är medveten om situationen, men har politiska mål. Sveriges riksdag har slutat att blanda sig i svensk samhällsdebatt.

När MSB inrättades gjordes samtidigt en omorganisation av krishanteringen på regeringskansliet. Sekretesslagstiftningen utökades så att myndighetsansvar och politiskt ansvar inte ska kunna spåras.

Stefan Torssell