Danskare i heligt krig i Syrien

Danske Säpo slår larm och politikerna lovar åtgärder

Andelen danskar med arabisk eller Mellanöstern-bakgrund i Danmark växer för varje år. Detsamma gör antalet unga muslimer med danskt medborgarskap som drar till krigszoner i Syrien. Enligt Politiets Efterretningstjeneste, PET, [danska Säpo] reser i genomsnitt två danskar i veckan till Syrien för att gå ut i heligt krig. Några av de heliga krigarna från Danmark tros kämpa för al-Nusra, som har kopplingar till al-Qaida och finns på USA:s lista över terrororganisationer. Minst 45 danska medborgare, särskilt från de radikala miljöerna i Århus och Köpenhamn, har under det senaste halvåret rest till Syrien för att kämpa på islamisternas sida. Den yngste är bara 16 år. Fyra av dem uppges ha dödats i strid. Rekryteringen pågår bland annat via sociala medier som Facebook.

Det här liknar inget vi tidigare sett. Det är mycket våldsamt, säger chefen för PET, Jakob Scharf till Morgenavisen Jyllands-Posten som avslöjade det hela. PET-chefen förklarar: Det kan gå väldigt fort ofta på några dagar från beslutet om att resa och till dess de är i strid. Särskilt det sista betyder att PET har mycket svårt att hinna gripa in.

PET gör samtidigt bedömningen att terrorhotet mot Danmark ökar när krigarna återvänder hem. En sak är det de unga männen har lärt sig på slagfälten, en annan sak är att de kan blivit ännu mer förhärdade genom att knytas samman i en avlägsen ödesgemenskap. Den förhärdade inställningen tar de möjligtvis med sig tillbaka till det den gängmiljö som många av krigarna redan tillhör i Danmark. Jakob Scharf förklarar: När de kommer hem igen har de tillgång till vapen och sprängämnen. Just därför är kopplingen mellan den islamiska och den kriminella miljön mycket bekymrande. Enligt Jyllands-Postens källor är det särskilt tal om unga män från Blågårds Plads Gruppen från Nørrebro i Köpenhamn, La Raza från Valby i Köpenhamn, samt gruppen Bloodz, som håller till söder om huvudstaden.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan i Stockholm som häromveckan offentliggjorde en rapport om västliga krigare från bland andra Sverige, Tyskland och Storbritannien i Syrien, menar att Västvärldens länder står inför ett stort problem som överstiger allt man tidigare har sett. Han säger också: I de västliga underrättelsetjänsterna talar nu alla om Syrien. Radikaliseringen och våldspotentialen är mycket stor.

Enligt PET är pengaströmmen från Danmark till de islamiska grupperna i Syrien också på uppgång. Bidrag samlas in från till exempel invandrarkiosker i stadsdelen Nørrebro, via moskéer och sociala medier.

PET vill gärna kunna agera snabbare och informera potentiella jihadister om den danska politiken i Syrien, med hjälp av öppna debattarrangemang runt om i landet tillsammans med en rad humanitära organisationer. Men steget därifrån till att förhindra resorna är långt.

Seniorforskaren vid Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Lars Erslev Andersen, tvivlar också på att myndigheterna kan komma till tals med de heliga krigarna ännu mindre få dem på bättre tankar: Några är så radikaliserade att de antagligen inte kommer att lyssna i vilket fall som helst. Det är PET:s jobb att hålla styr på de här militanta grupperna, om de opererar från Danmark.

Jyllands-Postens avslöjande har skapat oro på Christiansborg. Här vill De Konservative och Dansk Folkeparti förhindra de heliga krigarna att återvända till Danmark, medan regeringspartiet Socialdemokraterna menar att en ny lag om husrannsakningar utan tillstånd utifrån misstankar om illegala vapen är tillräckligt. Politikerna är särskilt rädda för att gängmedlemmar i den syriska konflikten kommer att radikaliseras och få kunskaper om vapen och sprängämnen som de kan använda när de återvänder till Danmark.

Den rättspolitiska talesmannen för Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, säger: Detta har vi sett förut med Baader Meinhof och Rote Armee Fraktion. Nu ser vi det i en islamistisk version.

Socialdemokraternas rättspolitiska talesman Ole Hækkerup uttrycker det såhär: Att dra ut i heligt krig går helt emot de grundläggande värderingarna i vårt samhälle. Hækkerup förlitar sig på det nya lagförslaget som diskuterades i Folketinget förra veckan. Då var ämnet ekonomisk kriminalitet, men lagförslaget kommer också att vara till nytta för att upplösa militanta nätverk, menar han.

De Konservativas rättspolitiska talesman Tom Behnke ställer sig helt oförstående till att unga danskar drar ut i heligt krig: Det är oroande att människor som har vuxit upp i ett väl upplyst, demokratiskt samhälle över huvud taget kan komma på tanken att göra något sådant, säger han och föreslår att man ska förlora sitt danska uppehållstillstånd om man har deltagit i heligt krig i Syrien eller något annat land.

Dansk Folkeparti vill inte bara dra tillbaka de heliga krigarnas uppehållstillstånd utan till och med ta ifrån dem deras medborgarskap. I dag kan ta vi ta medborgarskapet ifrån dem som har fått det genom att bluffa sig till det eller om dömts för terror. Det finns anledning att också låta det gälla om man har deltagit i heligt krig i ett annat land, säger Peter Skaarup, som säger att han kommer att begära ett möte med justitieminister Morten Bødskov (S) för att höra vad ministern tänker göra för att bromsa utvecklingen.

I förra veckan dömdes två dansk-somaliska bröder, som bott i Danmark i 16 år, av tingsrätten i Århus för att ha planerat terrorbrott. Båda dömdes till tre och ett halvt års fängelse. Den ene hade varit på träningsläger hos terrororganisationen al-Shabaab i Somalia. Situationen i Syrien är emellertid mer kaotisk, menar flera bedömare. Därför kan det bli svårt för PET och åklagarmyndigheten att bevisa vilka danskar som aktivt deltagit i krigshandlingar i Syrien, och därmed kunna ta ifrån dem deras medborgarskap. Juridikprofessorn Eva Smith vid Köpenhamns universitet menar dock att om det kan bevisas att de grupper som unga danska män kämpar för, är allierade med al-Qaida, eller medverkar till övergrepp mot civila med bombningar eller självmordsbomber, så kan de heliga krigarna dömas efter gällande terrorlagstiftning.

Det utdragna kriget i Syrien har fått ett danskt kapitel.

Av Mikael Jalving