Sossarna styr som de vill i Sveriges Chicago

Rapport från Södertälje där maffiarättegången nu tas om i all tysthet

Kärt barn har som bekant många namn. Södertälje har genom åren kallats bland annat Kringelstan, Tokstan, Sveriges Chicago och vanvördigt nog även Slöddertälje. Nyligen företagna arkeologiska fynd visar att det som nu utgör Södertälje centrum var bebott redan på 400-talet efter Kristi födelse.
Södertälje kallades först Taelghia eller varianter av detta namn. När ytterligare ett Tälje tillkom i Roslagen 1622 började man skilja mellan Norrtälje och Södertälje.

1623 fick staden sin förste litterate för ämbetet utbildade borgmästare i Zacharias Anthelius. Efter ett knappt år i ämbetet blev denne tillsammans med några trosfränder gripen som katolik samt dödsdömd och halshuggen på Stortorget i Stockholm i september 1624.
Halvtannat sekel senare blev skalden Carl Michael Bellman utslängd från en krog i Södertälje, vilket föranledde honom att som hämnd skriva en nidvisa om staden med titeln Magistraten uti Telge (Fredmans sång 33) vari han liknar de styrande i staden vid de svin som jämte dårarna från hospitalet gjorde gatorna osäkra.

 

Ingen har veterligt kallat de styrande i dagens Södertälje för svin, men det innebär inte att de kunnat undgå kritik. När man talar om kommunen som Sveriges Chicago är detta uttryck dubbelbottnat. Dels finns en självklar referens till den ymniga brottsligheten, dels till det faktum att båda städerna under lång tid har dominerats av ett och samma politiska etablissemang.
I det riktiga Chicago har politiken av tradition skötts av Demokratiska partiet och under lång tid av familjen Daley. Richard J. Daley är själva urtypen för den maktfullkomlige och korrupte amerikanske wheeler-dealer-politikern. Under hans 21 år som borgmästare i Chicago hjälpte han bland annat fram John F. Kennedy till seger mot Richard M. Nixon, i det ytterst jämna presidentvalet 1960 genom att organisera fram ett massivt valfusk i Chicago och delstaten Illinois.

Sonen Richard M. Daley överträffade fadern i maktinnehav med något år innan han avgick och lämnade plats för partibrodern Rahm Emanuel 2011. Emanuel hade bland annat varit stabschef i Vita Huset åt en annan Chicago-politiker vid namn Barack Obama.
Samme Obama som Södertäljes borgmästare (den officiella svenska titeln är kommunstyrelsens ordförande) Anders Lago träffade i den amerikanska Kongressen under en resa till USA sommaren 2008, då Lago skulle berätta för amerikanerna om Södertäljes immigrationspolitik: Södertälje hade nämligen tagit emot fler invandrare från Irak än USA och Kanada tillsammans! Då var Obama förstås fortfarande senator.

 

Chicago var under 1920-talet den organiserade brottslighetens Mekka. Gangsterledaren Al Capone utnyttjade det ogenomtänkta amerikanska rusdrycksförbudet till att bygga upp ett brottssyndikat av maffiakaraktär genom att förse törstiga amerikaner med smuggelsprit. Eftersom det inte fanns tillräckliga bevis för att fälla Capone för denna verksamhet burades han i stället in för skattefiffel.
Precis som Chicago på 1920-talet har Södertälje i Stockholms län blivit en arena för allehanda, såväl organiserad som oorganiserad, brottslighet. Den 11 september 2005 av alla datum besköts polisstationen i Södertälje med 16 skott från automatvapen av typ AK47 (Kalasjnikov). Detta skedde efter ett polisingripande i problemstadsdelen Ronna efter att en tonårig flicka antastats av ett invandrargäng.

Härefter rullade det bara på med brottsligheten. Våren 2009 hölls en uppmärksammad rättegång i tingsrätten mot sex unga män med assyrisk och irakisk bakgrund, vilka satt i system att våldta och förnedra underåriga flickor. Det fanns kopplingar till ett syrianskt fotbollslag i de lägre divisionerna. De dömdes till fängelsestraff och i något fall utvisning.
Vid ungefär samma tid utsattes fyra varuhus för en till synes väl koordinerad brandattack varvid tre av varuhusen, Willys och ICA Maxi i Weda-området samt Tempo i Saltskog, blev totalt utbrända. Varuhusen har sedan dess byggts upp igen, men några skyldiga har ännu inte gripits. Det har funnits teorier om exempelvis vänsterattentat och kommersiell rivalitet.

Det man i dag mest förbinder Södertälje med när det gäller grov brottslighet är de så kallade gangsterrättegångarna som följde sedan polisen lyckats gripa ett antal misstänkta brottslingar i samband med dubbelmordet på de assyriska bröderna Moussa i juli 2010. De båda bröderna sköts till döds med automatvapen på den illegala spelklubben Oasen i Ronna, i en uppgörelse som rörde den illegala spelverksamheten i kommunen.
Efter en lång rättegång dömdes 1 augusti 2012 den 31-årige Bernard Khouri, ledare för Syrianska brödraskapet eller Södertäljenätverket, till livstids fängelse för att ha beordrat mordet på bröderna Moussa. 17 andra gängmedlemmar dömdes till varierande straff medan två åtalade frikändes.

Chockverkan var stor då Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt, beordrade att rättegången måste tas om sedan han ansett en av nämndemännen en moderat vara jävig.
Beslutet kunde lika gärna ha gått åt andra hållet, det vill säga att vederbörande nämndeman ansetts icke jävig. Ett sådant beslut fattades i Malmö tingsrätt vid den uppmärksammade Mangs-rättegången. Wersälls enväldiga beslut att rättegången måste tas om den pågår för fullt just nu men under långt mindre uppmärksammade former än den första rättegången kostar skattebetalarna hundratals miljoner kronor bara i advokatkostnader.

 

Södertälje kommun drog stora skrytvalsen när kampen mot brottsligheten presenterades under Almedalsveckan i Visby i juli 2012. Kommunen hade anlitat Gunnar Appelgren, insatschef vid länskriminalen, att redogöra för polismaktens satsning att i samarbete med kommunen bekämpa maffiabrottsligheten, som till betydande del handlar om utpressning och så kallad beskyddarverksamhet. Precis som i Chicago på 1920-talet.
Samarbetet mellan polis och kommun kan kort beskrivas som en strävan att bekämpa den organiserade gängbrottsligheten samt att i sammanhanget förhindra nyrekrytering av ungdomar. Målet är att riva den så kallade brottspyramiden: överst imperiebyggare, ett mellanskikt av experter det kan här röra sig om politiker, företagare, bankanställda samt nederst ett bredare skikt omfattande utförare. De domar som avkunnades i Stockholms tingsrätt 1 augusti 2012 rörde undantagslöst ett klientel från det nedersta skiktet i pyramidens bas av yrkeskriminella utförare.

Toppen på brottspyramiden har rättsväsendet alltså inte lyckats komma åt, utan så kallade gudfäder och andra beslutsfattare går fria.
Södertälje kommun och polisen är att gratulera till ett förhållandevis framgångsrikt arbete med att bekämpa organiserad brottslighet. Det innebär långt ifrån att allt är frid och fröjd. Prioriteringen av den grova, gängrelaterade kriminaliteten har lett till att brott av mindre grov kaliber nedprioriterats. Detta har bland annat medfört att ungdomsgäng kunnat härja obehindrat i tidigare förhållandevis förskonade kommundelar som Brunnsäng och Fornhöjden. Antalet personrån, misshandelsfall och våldtäkter har ökat.

 

Södertälje kallas ibland av den styrande S-V-MP-majoriteten Sveriges internationella huvudstad, kanske inte utan visst fog. Kommunens omkring 90 000 invånare kommer från närmare hundratalet länder och består i skrivande stund till 47 procent av personer födda utomlands. En annan benämning är Sveriges Jerusalem till följd av de många, ibland konkurrerande, trosriktningarna från Mellanöstern. Antalet muslimer är dock än så länge relativt begränsat.
Den accelererande invandringen gör att kommunens utgifter för försörjningsstöd och äldreomsorg det rör sig i sistnämnda fall till större delen om äldre anhöriga till i kommunen boende invandrare skenar. Den nya stora invandrargruppen efter irakierna är flyktingar från inbördeskrigets Syrien. Södertälje är den kommun i Sverige som tar emot flest syrier. Stadsdirektör Martin Andreae och ekonomichefen Mats Christiansson lägger nu pannorna i djupa veck i syfte att trimma kommunorganisationen och därigenom minska utgifterna.
Den tidigare starke mannen Anders Lago har efterträtts som kommunstyrelseordförande av Boel Godner, som inte anses ha lika starka nypor eller vara lika maktfullkomlig som företrädaren vilken i dag är ordförande i HSB:s riksförbund. Godner representerar Socialdemokraterna, ett politiskt parti som haft makten i kommunen under flera generationer och som för närvarande har absolut majoritet i fullmäktige.
Det gör att partipolitiken i kommunen är i högsta grad förutsebar. Oppositionen de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna kan i praktiken inte göra någonting för att fälla Socialdemokraterna och deras mindre systerpartier V och MP.
Det långa maktinnehavet 1988-1991 styrdes kommunen av en borgerlig koalition har gjort att socialdemokratin verkar anse att den kan bete sig lite hur den vill. Bara ett par exempel: Sprittillstånd till privata sammankomster har beviljats på ett lättvindigt sätt, och i Sverigedemokraternas egen tidning Telgekuriren, som når kommunens samtliga hushåll, avslöjades förra året hur kommunen under decennier sålt jaktkött illegalt till dumpade priser.

Tommy Hansson är sedan 2010 gruppledare i fullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen för SD, samt chefredaktör och ansvarig utgivare för Telgekuriren.

Av Tommy Hansson

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".