Det immigrations-industriella komplexet slår till

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt avslöjar strategin: Massinvandringen är ett redskap i en politisk maktkamp, som ska säkra den härskande elitens eviga kontroll

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har aldrig dolt sin avsky för det invandringskritiska partiet Sverigedemokraterna (SD), som till den svenska maktelitens förtret lyckades komma in i riksdagen vid senaste valet. Vid ett möte med studenter på Stockholms universitet 6 november preciserade han sin kritik av Sveriges just nu tredje största parti.

På frågan om varför han inte har konfronterat SD, svarade han att detta är ett av de svåraste problemen att hantera. Har de kommit in i ett parlament är de svåra att få ut, noterade han.

Enligt Metro, fortsatte han:

Vi kan inte tro att vi i öppen debatt tar hand om fenomenet Sverigedemokraterna, vi måste i grunden inse att det finns samhällsproblem kopplade till integration och invandring, brottslighet, globalisering och omställning av Sverige som vi måste lösa. Vi måste ge människor hopp om att det är problem som går att lösa. Det är det vi försöker göra.

SD:s existens är enligt Fredrik Reinfeldt början på den nedgång vi redan har i andra länder, därför ska vi isolera dem från inflytande. Som exempel nämnde han att regeringen kort efter valet i september 2010 ingick avtal med Miljöpartiet om asyl- och invandringspolitiken.

Effekten av SD var att vi fick en politik i motsatt riktning, sa Fredrik Reinfeldt till studenterna på Stockholms universitet.

Och denna effekt är markant. Som Dispatch International kunde berätta 29 augusti beräknar Migrationsverket att 174 500 nya invandrare kommer till Sverige de nästkommande två åren. Detta ska läggas till den miljon uppehållstillstånd som lilla Sverige har delat ut de senaste tio åren.

Medan andra ord: Om svenskarna inte slutar upp med att rösta på Sverigedemokraterna, kommer regeringen att straffa dem med en politik i motsatt riktning alltså mer invandring.

Hur ska Fredrik Reinfeldt på det viset ge svenskarna hopp om att problemen med integration och invandring, kriminalitet, globalisering och omställning av Sverige kan lösas?

Det sägs det inte mycket om. I gengäld har regeringen nya initiativ för att bekämpa dem som ser problemen.

I ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsverket daterat 9 november tre dagar efter Fredrik Reinfeldts uttalanden i Stockholm meddelades nya initiativ för ett mer effektivt arbete mot främlingsfientlighet. Detta redovisas i utredningen (SOU 2012:74) med titeln: Främlingsfienden inom oss. Andemeningen där är att det största hotet mot utsatta grupper i dagens Sverige inte kommer från extremistgrupper, utan från denvardagsrasism som många människor gör sig skyldiga till.

I utredningen konstateras att främlingsfientliga partier finns representerade i en rad parlament i Europa, så även i Sveriges riksdag. Det viktigaste föremålet för dessa partiers och andra främlingsfientliga organisationers negativa budskap är personer med bakgrund i länder där islam är den dominerande religionen. Främlingsfienderna utbreder sig företrädesvis i de nya medierna, alltså på internet.

Det bör man, enligt rapporten, försöka sätta stopp för och därför föreslår utredaren Bengt Westerberg att man ska avsätta miljoner till mer påverkan i skolorna. Bland annat ska Skolinspektionen regelmässigt rapportera om främlingsfientlighet och annan intolerans bland barnen.

De frivilligorganisationer som driver så kallade antidiskrimineringsbyråer i varje län, ska ha minst en jurist anställd och få statligt stöd för sin verksamhet.

Staten ska också finansiera en så kallad Quick Response-funktion, som ska registrera vad medierna säger om folk med utländsk bakgrund. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) ska få i uppdrag att värdera den svenska forskningen om internationell migration och etniska relationer och ska dessutom se till att de lokala brottsförebyggande råden uppmärksammar hatbrott.

Reinfeldt-regeringens öppet förklarade avsikt ställer de cirka 10 procent av svenskarna, som enligt de senaste opinionsmätningarna tänker rösta på Sverigedemokraterna, i en underlig sits: Via skattsedeln ska de vara med och betala för en stat som kommer att göra allt för att undertrycka deras oro över fosterlandets islamisering.

Sverige vill inte veta av dem. De kan inte räkna med statens beskydd och är egentligen inte längre medborgare i denna stat, men ska villigt foga sig i Sveriges nya särskilt gynnade befolkningsgrupper, nämligen det växande antalet invandrare från avlägsna områden och ännu mer avlägsna kulturer.

Det är besynnerligt att Fredrik Reinfeldt inte redan har formulerat den uppenbara lösningen, nämligen att förbjuda Sverigedemokraterna och sätta partiets sympatisörer i omskolningsläger.

Liknande tilltag har med gott resultat prövats i andra totalitära länder som det post-demokratiska Sverige kan jämföras med.

En så radikal lösning på främlingsfientligheten skulle emellertid kunna skapa arbetslöshet bland tusentals människor som tjänar sina pengar inom den växande ekonomiska sektor som kan betecknas som det immigrations-induststriella komplexet, vars arbete består i att hålla ögonen på vardagsrasismen. Om de svenska vardagsrasisterna sitter i läger, utan möjlighet att rösta i de allmänna valen eller yttra sig i medierna, behöver man inte stora styrkor för att se efter dem det räcker med några få fångvaktare.

Denna simpla lösning är heller inte utan politisk risk. När vardagsrasisterna har avskilts från vardagen och det ändå visar sig att de svenska invandrarna inte uppför sig bättre, vem ska man då skylla deras kriminalitet och den misslyckade integrationen på?

Fredrik Reinfeldt ska ha tack för att han kastade ljus över ett ämne som under lång tid har diskuterats bland islam-kritikerna. Problemet lyder: Är den massiva invandring som Västvärldens regeringar har genomfört de senaste årtiondena motiverad av humanism och människokärlek? Eller måste man dra slutsatsen att massimporten av främlingar har varit ett led i ett maktpolitiskt projekt?

Fredrik Reinfeldts öppenhjärtighet i Stockholm tyder onekligen på det sistnämnda. Det tyder också på att massinvandringens konsekvenser i form av gettobildningar, kriminalitet och samhällsupplösning inte har varit oavsiktliga, utan det pris makthavarna har varit beredda att låta befolkningen betala för att själv kunna sitta kvar vid makten.

Den svenska Quick Response-funktionen får mycket att göra. Dispatch International vill härmed fästa åsiktsjägarnas uppmärksamhet på att statsminister Fredrik Reinfeldt 6 november 2012 på Stockholms universitet sa att invandringen leder till kriminalitet.

Kan det verkligen vara riktigt lagligt?

Detta är en gratisartikel från Dispatch International. Har du inte skaffat en prenumeration ännu? Skaffa den här!

Engelska

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".