Islamisk terror har ökat med 774 procent

Dödsoffer som följd av islamisk terrorism har sedan 2011 ökat med skyhöga 774 procent. Detta enligt en analys av flera databaser, gjord av USA-baserade the Investigative Project of Terrorism (IPT).

Sålunda konstateras i en artikel av Barbara Hollingsworth på sajten CNS News 29 mars 2016: Forskning från ITP fann att genomsnittligen 3284 människor dog i islamistiska terrorattacker för bara fem år sedan. I dag är detta genomsnitt 28 708 per år.

Minst 10 780 terrorrelaterade dödsfall sedan 2013 har enligt IPT-studien kunnat knytas till Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS). Situationen har förvärrats på grund av den misslyckade taktik som tillämpats av USA och dess allierade i syfte att minska det islamistiska hotet ett hot som kan vara mycket värre än vad man tidigare föreställt sig.
Det kan enligt IPT-studien finnas exempel på isolerade framgångar i bekämpandet av jihadistiska grupper, men fortfarande finns ingen brett baserad, effektiv strategi för att hålla dessa grupper tillbaka eller besegra dem. Slutsatsen blir att Väst är på väg att förlora detta krig mot terrorn.
När det gäller dödsoffrens fördelning på olika länder så toppar Irak statistiken med 8 134. Därefter följer Nigeria med 7 520 och Afghanistan med 4 207. De fem länder där USA varit militärt inblandat Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen och Jemen står enligt IPTs statistik för 55 procent av alla terrorrelaterade dödsoffer.
Statistiken visar på en allt mer geografiskt utbredd islamistisk terror. Under perioden 2001-2006 utövades denna i huvudsakligen tio länder, inklusive USA och Ryssland. 2014-2015 slog jihadister till i främst 18 länder med tyngdpunkten förlagd till Afrika och Mellanöstern. IPT kalkylerar med att terroristdåden kommer att öka och dödstalen skjuta i höjden ännu mer under de närmaste åren.
 

Pete Hoekstra, tidigare ordförande för representanthusets säkerhetskommitté i USA representerande Republikanerna och numera chefsforskare vid ITP, ger följande kommentar till CNS News:
För det första attraheras skurkarna av misslyckade stater. Misslyckade stater ger också upphov till skurkar. Så platser som Irak, Syrien, Jemen, Libyen, Afghanistan, misslyckade stater, föder dem verkligen // Men för det andra börjar man kunna se att de är ett slags växthus varifrån radikala jihadister sprider sig genom hela regionen.

Med andra ord finns det två tendenser vad beträffar terroristerna och deras spridning: dels utgör de uppräknade misslyckade staterna ett epicentrum dit skurkarna dras, dels blir dessa stater ett drivhus för skurkar varifrån terrorismen kan expandera globalt.
Hoekstra menar vidare att ISIS lärt sig bemästra sociala medier för propaganda och rekrytering. Han förutspår att terrorattackerna kommer att öka i antal under de närmaste tre åren i Europa, Afrika och Asien: De kommer att fokusera på Europa och andra världsdelar // USA kommer att bli möjligheternas marknad.
Om Förenta staternas och resten av Västvärldens oförmåga att bemöta och bekämpa islamterrorns hot, har Pete Hoekstra följande att säga:
Väst har visat förmåga att avlägsna regimer relativt lätt, men man har saknat förmåga att åstadkomma en övergång till stabila regeringar som kan vidmakthålla ordning och stabilitet inom sina egna gränser.
Vad Hoekstra efterlyser från USAs och övriga Västvärldens sida är kompetens att utveckla gemensamma lösningar, vilka kommer att förminska och eliminera det svällande hotet från radikal jihadism.

 

Undersökningen av islamistisk terrorism som CNS News presenterade stämmer väl överens med de forskningsrön som presenterades i en artikel av Henrik Höjer i Forskning & Framsteg 18 november 2015, där rubriken lyder Allt fler döda i terrordåd.
Höjer inleder på följande sätt:
Terrorismens tid är nu. Det framgår av Global terrorism index, som konstaterar att 2014 års siffror är de värsta på många år. Av de 32 000 människor som dödades i terrordåd förra året föll merparten offer för islamistiska grupper som Boko Haram, Islamiska staten eller talibaner.
Av Forskning & Framstegs genomgång framgår att islamistterrorn i Nigeria ökat mest medan motsvarande aktiviteter i Pakistan uppvisat den största minskningen. Antalet länder med minst 500 terroroffer mer än fördubblades 2013-2014.
Dagens terrorism, konstaterar Höjer, har ett starkt samband med pågående konflikt och politisk instabilitet. Däremot korrelerar terror inte alls till fattigdom.

Det sistnämnda kontrasterar starkt mot den i Västvärlden vanliga teorin, att fattigdomsbekämpning är ett mäktigt vapen mot den internationella terrorismen som har betydligt mer att göra med vänsterinriktad Tredje världen-romantik än med handfasta realiteter.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".