DEBATT: Tickande primitiva bomber

Till er som med anledning av Fredrik Reinfeldts öppna era hjärtan, regeringens notoriska svammel, samt alla kulturknuttars och kvasikändisars budskap fortfarande tror på jultomten: Tycker ni de senaste årens invandrings- och integrationspolitik varit enbart positiv för Sverige? Skapar verkligen inte nuvarande invandrings- och asylsituation befogad oro inför framtiden?

Alltså, förutom ett och annat mord, meddelas vi om dagliga bråk, kränkningar och överfall på anställda och boende på flykting- och asylboenden runt om i landet. Vi läser nästan dagligen om hur svenska tjejer och kvinnor utsätts för våldtäkter, våldtäktsförsök och förnedras av hitkomna primitiva ungdomar. Slynglar som även visar oroande tecken på starkt havererad moralkompass. Och vissa av dessa tycks högst sannolikt vara helt befriade från medkänsla och medmänsklighet.

Det går inte längre att bortse ifrån att ett sådant beteende verkar ligga i vissa unga mäns gener. Eller möjligen i deras (brist på) uppfostran. Det vill säga, att kvinnor ska behandlas sämre än boskap, oavsett om det gäller kvinnor i, eller från deras egna hemländer. Eller kvinnor här i Sverige, vilket är landet som pojkarna sökt sig till och fått en fristad i. Möjligen är dessa pojkar även djupt rotade i sina olika religioner. Religioner, vilka heller inte tycks vara förenliga, exempelvis med den trosuppfattning som många etniska svenskar fortfarande bekänner sig till. Eller för den del, förenliga med andra i Sverige sedan många år förekommande religioner.

 

 

Man måste onekligen betrakta vissa av dessa flyktingpojkar som tickande bomber, vilka naturligtvis kan göra enorm skada för andra. Och vilka Sveriges styrande tvångsplacerat i snart sagt alla kommuner. Några av dessa tickande bomber har det senaste halvåret redan briserat, inte sällan med förödande verkan. Högst sannolikt kommer fler av dessa brisera framöver på olika platser med ojämna mellanrum. Det vill säga, om inte dessa frustrerade individers fullständiga livssituation i Sverige förändras drastiskt och omgående. Om vi nu har en tro på det?

Annars måste vi sannolikt vänja oss vid liknande situationer, vilka gång efter annan fortsätter uppstå utan att någon myndighet, auktoritet eller ens polisen verkar kunna åtgärda problemen. Nej, nej! Hur skulle polisen kunna göra något när större delen av polisväsendet, åtminstone sedan något år tillbaka, verkar vara i fritt fall. Det vill säga sedan den tidigare dokumenterat inkompetente megaklåparen Dan Eliasson blev chef över polisväsendet. Naturligtvis rekryterad av en skara ryggdunkande gycklare, auktoriserade hönshjärnor och notoriska samhällssabotörer.

 

 

Frågor till regeringen, Dan Eliasson och ansvariga myndigheter: Hur ska vi alla och i synnerhet svenska tjejer/kvinnor förhålla sig till det nya förvildade Sverige som växer fram? Bör kanske svenska tjejer och kvinnor sluta klä sig som de vill? Bör de även sluta att utsmycka sig med en, för en vanlig svensk man naturlig, men kanske för andra individer, utmanande image?

Bör de även undvika att befinna sig på, så att säga, riskfyllda platser som fritids- och badanläggningar, ungdomsfestivaler, etcetera? Bör tjejer över huvud taget vistas ute efter mörkrets inbrott, oavsett som de är ensamma eller i grupp? Eller bör kanske alla svenska tjejer/kvinnor klä sig i heltäckande tygkapell så att pojkar/män från uppenbart primitiva civilisationer inte får spel och löper amok, då de ser en svensk tjej/kvinna, iklädd vanliga normala kläder? Alternativt, att tjejer/ kvinnor klär sig som killar, kamouflerar brösten, skaffar lösskägg och talar med grov röst!?

 

 

Slutsats: Sverige har importerat kriminalitet sedan början av 1990-talet och därefter, då den så kallade Jugoslavmaffian inledde sina verksamheter i grenar såsom cigarettsmuggling och beskyddarverksamhet, samt inte minst, ett antal maffialiknande avrättningar med mera. Men hur länge ska Sverige fortsätta med denna import? Har inte Sverige i alla tider haft nog av inhemska kriminella entreprenörer, vilka haft för vana att sabotera livet för oskyldiga medmänniskor?

Från Sigvard Thurnemans mördarband, Salaligan under 1930-talet, och framåt i modern tid

 

Jean Dahlquist

Diversepartist

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".