DEBATT: Flyktingarna och alla deras barn

Som synnerligen intresserad av politik och samhälle, samt naturligtvis det som sker i övriga världen, följer jag dagligen olika nyhetssändningar. För närvarande allt som berör pågående konflikter och oroligheter i Mellanöstern, samt flyktingströmmen från berörda länder. (Vilket även gäller strömmen från Nordafrika.)

Varje dag ser, hör och läser jag att det är barnen i dessa krigs- och konfliktområden som blir allra mest lidande, vilket naturligtvis är fullt förståeligt.

Exempelvis hörde jag tisdagen 15 mars i SR P1 ytterligare ett skakande reportage av Katja Magnusson. Hon intervjuade en flyktingfamilj med tre barn i olika åldrar som på grund av kriget begett sig av från Syrien. De tre barnen var födda under den pågående konflikten. Man kan naturligtvis inte utesluta att det äldsta barnet var planerat innan konflikten bröt ut. Men definitivt inte de två barnen därefter, vilket sannolikt framkallar frågor.

 

Reportaget är på intet sätt unikt om man tagit del av nyheterna gällande de senaste fem årens oroligheter. Frågan som dock bör ställas oavsett hur obekväm eller besvärande den än må vara är naturligtvis: Hur tänker föräldrar som under brinnande krig eller pågående konflikter avlar barn till världen som om det vore helt problemfritt? Har man inte den minsta tanke på barnens välbefinnande? Men visst, tankegången hos dessa föräldrar kan möjligen vara: Kriget eller konflikten är säkert över då det är tid för vårt/våra barn att födas

Men med den kännedom de flesta något sånär tänkande människor har om krig, oroligheter och konflikter runt om i världen: Bör människor verkligen chansa på att konflikten/kriget säkert är över då det är tid för vårt barn att komma till världen. I så fall, förefaller ett sådant tankesätt ytterst primitivt. Men någon menar självklart: I vissa kulturer skaffar man många barn för att vara säker på att det finns de som tar hand om föräldrarna på ålderns höst. Jovisst! Och?

 

Emellertid hör, ser eller läser man aldrig att svenska reportrar eller journalister ställer den relevanta frågan till de flyende barnfamiljerna: Hur tänkte ni när ni under brinnande krig/ konflikt skaffade fler barn? Är det verkligen inte intressant för en normalt tänkande individ vilka svar man skulle få? Är svenska reportrar eller journalister möjligen oroade över vad normalt tänkande svenskar eventuellt skulle dra för slutsatser av de svar som skulle ges? Typ att människor med ett så primitivt tänkande inte passar in i ett samhälle som det svenska?

Eller har möjligen den ständigt uteblivna frågeställningen att göra med att de journalister/ reportrar, åtminstone på Sveriges Television och i Sveriges Radio P1, som oftast intervjuar dessa flyktingfamiljer själva är kvinnor? Samt möjligheten att föda barn för kvinnor är något så ytterst heligt och absolut inte får ifrågasättas, oavsett under vilka omständigheter som råder, typ ovan exemplifierade?

 

Eller är möjligen människor inom vissa kulturer/folkslag markant översexuella, företrädesvis då män får man förmoda? Eller att man saknar vissa spärrar på det sexuella planet, vilka något sånär normala västerlänningar tycks vara bestyckade med? Eller att människor från dessa länder/ kulturer, på grund av sina religioner, är strängeligen förbjudna att använda kondomer? Om så skulle vara fallet, måste man nog anse sådana dogmer synnerligen primitiva i ett något sånär modernt samhälle. Dessutom har faktiskt Påven deklarerat att kondom får användas under vissa omständigheter! Därtill skyddar kondom mot flera olika könssjukdomar. Hörde ni det i Afrika?

 

Andra relevanta frågor i detta sammanhang som tyvärr måste besvaras är naturligtvis: Hur förhåller sig medelsvensken till familjer från kulturer vari det förefaller helt naturligt att sätta 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 (?) barn till världen? Och hur väl passar dessa dogmer, religioner eller kulturer, samt tillhörande storfamiljer in i det svenska 1,87-barns-samhället? Och, om du som läst detta anser det:. Hur i herrens namn kan ovanstående frågor vara helt irrelevanta i denna ytterst oroliga värld och förmodligen ignoreras helt av PK-etablissemanget?

 

Jean Dahlquist

Diversepartist

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".