Islamska företrädare om våld, vetenskap och kvinnor

Våld och terror har inget med islam att göra. Islam är en fredlig religion.

Så har ett antal västerländska statsmän, inklusive George W. Bush, David Cameron, Margot Wallström, Barack Obama, Hillary Clinton, Francois Hollande med flera, valt att karaktärisera islam.
De har fel. Islam grundades av krigsherren Muhammed på 600-talet och har spridit sig runt om i världen uteslutande med svärdets hjälp. I dag söker IS, eller Kalifatet, med hjälp av exempellös grymhet och ondska göra hela världen muslimsk.
I syfte att ge en samlad men långt ifrån fullständig bild av islam har jag botaniserat litet på nätet efter signifikativa uttalanden av några av dess trosanhängare: imamer, forskare, politiker och terrorister. Utsagorna speglar inte enbart islams och islamismens våld, utan också dess vidskepliga syn på vetenskap och primitiva kvinnosyn.
Jag vill understryka att detta på intet sätt ger hela bilden av islam, men det är ovedersägligt att de som yttrar sig enligt nedan faktiskt är muslimer vilka hämtar sin världsuppfattning från profeten Muhammed och de islamska skrifterna med Koranen som viktigaste dokument.
Det finns verkligen bloddrypande texter i Koranen, där de troende bland annat uppmanas hugga huvudet av dem som förolämpar islam. Även Gamla testamentet i Bibeln innehåller uppmaningar av ungefär samma slag. Det finns också texter som andas frid, barmhärtighet och kärlek i båda dessa religiösa urkunder.
Skillnaden ligger emellertid i öppen dag, eller borde göra det: Under det att det var sekler sedan judar och kristna ägnade sig åt krig och våldsamheter på strikt religiös grund, förekommer sådant varje minut på dygnet i den muslimska världen.
Gå gärna tillbaka till den här presentationen nästa gång ni hör någon, på fullt allvar får man förmoda, hävda att islam är fredens eller eventuellt förnuftets religion!

 

Najmuddin Faraj Ahmad, Norge, irakisk kurd känd som Mulla Krekar (bilden), i en intervju med norska TV2 2016:

Vi har rätt att döda vem som helst som inte respekterar islam.

 

Hojjatoleslam Kazem Sedighi, Iran, hög imam i Teheran 2010:

Många kvinnor som inte klär sig modest leder unga män på fel vägar, korrumperar deras kyskhet och sprider/hor/ i samhället, vilket ökar jordbävningarna.

 

Suad Saleh, Egypten, kvinnlig professor och så kallad moderat muslim, verksam vid Al-Azhar-universitetet i Kairo 2016:

Muslimer kan våldta icke-muslimska kvinnor för att förödmjuka dem.

 

Sheikh Bandar al-Khaibari, Saudiarabien, prästman i Saudiarabien under en föreläsning i Förenade Arabemiraten på Galileo Galileis födelsedag 2015:

Jorden står stilla och solen roterar runt den.

 

Muslimska vetenskapsmän, Irak, i teve-program 2011:

Jorden är platt och solen roterar runt den.

 

Abdirizak Waberi, Sverige, somalier, muslimsk ledare och före detta riksdagsman för M, i videointervju 2010:

Islam har bara en tolkning. Man ska som muslim ha rätt till halalmat. En beslöjad muslimsk kvinna ska ha rätt att vara nyhetsankare i svensk TV. Vi tar inte kvinnor i hand. Män och kvinnor dansar inte med varandra.

 

Yusuf al-Qaradawi, Qatar, egyptisk teolog och medlem i Muslimska brödraskapet, som rättfärdigar terrorattacker mot civila israeler, i ett tal 2009:

Genom historien har Allah ålagt vissa personer att bestraffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.

 

Muammar al-Khadaffi, Libyen, före detta libysk diktator och förespråkare för ett muslimskt Europa, i ett tal 2010:

Statistiken över antalet muslimer i Europa är felaktig /det finns fler/ muslimer än som indikeras av den officiella statistiken. Dessbättre förökar sig muslimerna, och deras antal växer många gånger snabbare än dem som tillhör andra religioner. Inte heller i Palestina kan någon hejda detta fenomen. De palestinska muslimerna förökar sig fyra gånger snabbare än judarna.

 

Mehmet Kaplan, Sverige, turkisk kurd med bakgrund i den muslimska rörelsen i Sverige, numera bostadsminister (MP) i Almedalen 2014:

Jihadisterna som reser till Syrien är inte värre än svenskarna som stred för Finlands sak i Finska vinterkriget.

 

Sami Abu-Yusuf, Tyskland, imam i Köln, om massövergreppen mot kvinnor på nyårsafton 2015:

Händelserna på nyårsafton var flickornas eget fel, eftersom de var halvnakna och hade parfym. Det är inte överraskande att männen ville attackera dem.

 

Tayyip Recep Erdogan, Turkiet, landets islamistiske president i ett tal 2014:

Islam säger att kvinnor inte är jämställda med män. /jämlikhet mellan könen är/ett av den västerländska tankens största misstag. Man kan inte sätta en hacka och en spade i en kvinnas händer och förvänta sig att hon ska börja arbeta, det fungerar inte så.

 

Abu Bilal, Danmark, imam vid en moské i Århus, filmad med dold kamera av danska TV2 2016:

Om en gift eller skild kvinna begår otukt, och hon inte är oskuld och begår äktenskapsbrott, så ska hon stenas till döds.

 

Abu Qatada (Christian Emde), Tyskland, muslimsk konvertit och IS-terrorist, i en intervju 2014 med tyske journalisten Jürgen Todenhöfer:

En dag kommer vi att erövra Europa, Vi inte bara vill det. Vi kommer att göra det. Och vi är säkra på detta. Judar och kristna som inte vill betala skatt till oss kommer att dödas.

 

Abu Izzadeem (Trevor Brooks), Storbritannien, ledare för muslimska extremgruppen Al-Ghurabaa, i ett tal 2007:

Terrorism är en del av islam.

 

Anjem Choudary, Storbritannien, brittisk ledare för muslimska extremorganisationen al Muhajiroon i intervju i Svenska Dagbladet 2002:

Vi vill kunna hänga upp den muslimska flaggan som enda flagga på den svenska regeringsbyggnaden.

 

 

Och om någon nu betvivlar att ovanstående skulle vara ett uttryck för islamsk tro kan några av Koranens utsagor studeras här.

Slutligen några väl valda ord om varför profeten Muhammed är viktig i dag och varför det är väsentligt att känna till hela sanningen om honom. När ni, kära läsare, tagit del av denna information på Sanningen om Muhammed får ni avgöra om denne man förtjänar vår respekt!

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".