Polen struntar i EUs krav om massmottagande av flyktingar

I vår artikelserie om EU och migration har vi nu kommit till Polen ett land vars historia är fyllt av tårar. Polackerna älskar sitt land och har ingen tanke på att ta emot tiotusentals människor från främmande kulturer oavsett vad EU tycker om det.

Att besöka Polen i dag är en märklig upplevelse för en svensk. Det tar en stund innan man riktigt förstår vad det är man reagerar på. Man gör en tidsresa. Inte för att Polen inte hänger med i moderniteten, som förr då allt var grått och öststatstrist. Nej då, allt man ser verkar vara skinande nytt och modernt. I alla fall i städerna, landsbygden hänger inte alltid med.

Det är gatubilden som är konstig: Överallt ser man ljusa européer. I alla sammanhang: på bussen, i affärer, i taxibilar och i gatuvimlet. Som det var hos oss för fyrtio år sedan. Det är en märklig känsla att bli påmind om något som nu är helt borta. Ett vemod infinner sig.

På sistone har Polen kommit i blickfånget. Den nya socialkonservativa regeringen faller inte svenska medier på läpparna. En regering som är EU-kritisk och som inte vill vara med i det mångkulturella projektet!

Partiet Lag och rättvisa (PiS) med partiledaren Jaroslaw Kaczynski (bilden) har dessutom har fått egen majoritet, vänstern utraderades fullständigt och tappade alla sina platser i parlamentet. Detta tycker EU är läskigt. Valet handlade uppenbarligen inte bara om landets ekonomi. Polen har haft en mycket stark ekonomisk utveckling på senare år. Mellan 2008 och 2014 ökade BNP med hela 28 procent. Men alla är inte med på tåget.

 

Polen har en dramatisk historia vad det gäller etniciteter i modern tid. När Andra världskriget var slut var landet i princip etniskt rensat och befolkningen var nästan homogent polsk. Den stora judiska folkgruppen var utrotad eller hade gått i landsflykt, och de tysktalande fick fly hem till das Vaterland när Tyskland förlorat.

Under kommunisttiden 1945-1989 var det svårt att emigrera, men det var ändå hundratusentals som lämnade landet, framförallt sökte de sig till Västtyskland. Där var det många som hävdade att de var tyskättlingar, så kallade Aussiedler.

Tyskarna godkände deras uppgifter utan större kontroll och de fick snabbt tyska pass.

Samtidigt kom hundratusentals polsktalande österifrån, de som fördrivits från de sovjetiska områdena Ukraina och Vitryssland. Enorma folkrörelser som är nästan helt okända i Sverige.

Många byar och stadsdelar, ja faktiskt hela städer, fick nya invånare.

 

 

Valkampanjen hösten 2015 skedde mitt uppe i den så kallade flyktingkatastrofen, då hundratusentals migranter från Tredje världen vällde in i ett vidöppet Europa. Händelserna skrämde upp polackerna. De var till skillnad från allmänheten i Sverige välinformerade om vad det rörde sig om. Där har inte pågått någon massiv indoktrinering om att Polen har skyldigheter gentemot hela världen.

En starkt bidragande orsak till valframgångarna för Lag och rättvisa var att partiet mycket tydligt sa nej till att ta emot en massa människor. EU trycker naturligtvis på. De säger att Polen minsann fått hjälp till sin modernisering och står nu därför i något slags skuld. Men det polska folket sa ändå entydigt nej. Flera stor undersökningar visar att två tredjedelar av polackerna säger blankt nej till massinvandring valresultatet bekräftade bara folkviljan.

 

 

Polen har liksom de flesta andra länder skrivit på Flyktingkonventionen från 1951 och även det så kallade Protokollet från 1967. Antalet asylsökande har ökat. I början av 1990-talet kom knappt 500 om året de senaste åren har 10 000 kommit.

De sökandes ursprung skiljer sig en del från det vi är vana vid. Armenier, georgier, tjetjener och moldaver från före detta Sovjetunionen dominerar, men det har även kommit syrier, irakier och andra.

Ganska få får politisk asyl enligt det ursprungliga regelverket, bara 300-400 av de sökande. Till det tillkommer några tusen per år som bedöms ha skyddsbehov, det vill säga de har flytt från krig. De flesta asylsökande får avslag och avvisas.

Sammanlagt tar Polen emot få asylinvandrare jämfört med många andra EU-länder. De som kommer drunknar i det polska folkhavet med 38 miljoner människor.

 

 

Gör detta polackerna främlingsfientliga på något sätt? Knappast, men de vet vad de gör. De värnar sitt land som de historiskt har fått lida så mycket för. Polens historia är fylld av tårar.

Arbetslösheten har nu minskat en aning till cirka 8 procent, efter att under lång tid ha legat runt 10 procent.

Två miljoner polacker jobbar utomlands. De flesta har inte emigrerat utan är gästarbetare. Framförallt jobbar de i Storbritannien, där deras närvaro väcker starka känslor, och i Tyskland. Många jobbar också i södra Sverige, männen i byggsvängen och som lantarbetare medan kvinnorna städar och passar barn.

Samtidigt har cirka en halv miljon ukrainare och vitryssar kommit till Polen där de tar skitjobben inom jordbruket med sina väldigt låga löner. Dessa östeuropeiska bröder och systrar behandlas ganska väl, och de flesta polacker förstår deras situation trots att många av dem jobbar och lever illegalt. De flesta jobbar ett tag och återvänder sedan hem.

 

Polen är på ytan modernt och utvecklat men det finns fortfarande stora grupper som har det kärvt. Här finner vi Lag och rättvisas kärnväljare: de gamla, landsbygdens folk (framförallt i den östra landsändan) och de välutbildade unga som tvingas jobba utomlands. Att i ett sådant läge ta emot tiotusentals fattiga och lågutbildade människor från främmande kulturer är inget som Polens nya regering tänker gå med på.

Så av ytterligare ett EU-land får Stefan Löfven tji. De tänker inte dela hans börda.

 

Statistiska uppgifter:

http://stat.gov.pl/en/

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges

 

 

Arvid Klegg

 

Tidigare artikel i serien: Portugal i kris

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".