KRÖNIKA: Folket kontra socialismen

De senaste veckorna har ett massivt mediedrev gått mot Sverigedemokraterna. Verktyget som använts är Folkets demonstration, som under månaderna fram till drevet verkar ha iakttagits avvaktande av såväl medierna som av dem som kallar sig socialister.

Vid den senaste demonstrationen ändrades detta dramatiskt, orsakerna är två:

I takt med att opinionssiffrorna för de rödgröna sjunkit har deras oro ökat.

Då moderaterna flaggade för att de vill fälla regeringens vårbudget var de rödgröna tvungna att trolla bort faran genom att i vanlig ordning skapa en folkets fiende.

De valde Folkets demonstration.

Vi har förenklat uttryckt två stora grupper i Sverige numera:

Demokratin i Sverige är numera ett spel för gallerierna, demokratin är kapad av socialismen och om folket påpekar det tystas de av makten. Det var så det började före förra sekelskiftet i det som blev diktaturen Sovjetunionen. Det var så det började under trettiotalet i Tyskland vilket ledde till ett världskrig.

Det är så de började redan i slutet av sextiotalet i Sverige.

 

 

Socialism förknippas numera med socialdemokrati, vilket är fiffigt eftersom socialdemokratin bland medelålders och äldre anses vara:

folkhemsbyggarna,

fackförbunden,

arbetarnas trygga och rättvisa parti och

lite mysig Tage Erlander-stämning i tv-showen Hylands hörna.

Sanningen är att socialdemokratin började avlida i Sverige då Erlander slutade som partiledare, socialdemokratin är varken social eller demokratisk längre.

Socialismen uppstod under 1800-talet, från början en vacker teori men i praktiken en diktatorisk ideologi. Ur familjen socialismen utvecklades olika idéer (ideologier), kommunismen är en av dem och den är förtryckande och teoretisk. Kommunisternas drömsamhälle är klasslöst och all egendom ägs gemensamt, det ska fördelas åt var och en efter behov. Staten behövs inte längre.

Kommunismen har glömt människan. Kommunismen har glömt folket. Folket är staten. Kommunismen vill ersätta folket med sig själv, folket ska underkasta sig eller dö.

 

 

Kommunismen har genom tiderna på olika vis låtit avliva omkring 100 miljoner människor. Redan 2004 skrev Carl Hamilton i Aftonbladet att kommunister är bra på en sak: Att döda. I artikeln står: Så fungerade kommunismen överallt. Varhelst den exporterades, gav den med en förbluffande effektivitet upphov till samma resultat: Döda kroppar.

Det är en otäck utveckling att allt fler i vårt tidigare välupplysta och kunniga land inte vet vad kommunism är. De tror att kommunism är socialism och att socialism är socialdemokrati. Unga människor tror att diktatorisk kommunism är demokrati! Det är bland annat dessa unga människorna som

maskerade stör andras torgmöten,

nattetid kastar in stenar genom andras bostadsfönster,

kastar sten på poliser och misshandlar folk.

En del av dem tror faktiskt att de är socialdemokrater. En del av dem kallar sig unga socialdemokrater (SSU).

 

 

År 2007 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet som enligt en Demoskopundersökning visade att:

90 procent av svenska ungdomar känner inte till Sovjetkommunismens dödsläger.

Knappt tjugo år efter Berlinmurens och Sovjetväldets fall vet svenska ungdomar förskräckande lite om kommunismen.

43 procent tror att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror att det är inga alls eller färre än tio tusen.

I den tidigare nämnda artikel där Carl Hamilton skrev om kommunismen står om Sovjetkommunismens dödsoffer: Siffran har passerat 60 miljoner lik och fortsätter att stiga i takt med att arkiven öppnas och mätmetoderna förfinas.

De svenska socialisterna vill naturligtvis inte att folket ska veta att de stöder en diktatorisk ideologi som orsakat minst 60 miljoner människors död. Därför kallar de sig socialdemokrater och döljer socialismens många mord.

 

 

I teorin är kommunisternas drömsamhälle klasslöst och all egendom ägs gemensamt, det ska fördelas åt var och en efter behov.

I praktiken är det annorlunda:

Om staten (som enligt kommunismen inte finns) anser att människans behov eller åsikter står mot statens intressen, sätter de henne i läger eller skjuter henne.

Säger människan emot den stat som enligt kommunismen inte finns, fängslar eller skjuter de henne.

Socialismens verktyg är hot, våld och propaganda.

De som vill ha makten har skapat ett demokratimonopol (vilket betyder diktatur eller början på diktatur), de som inte håller med demokratimonopolet ska på alla sätt tystas.

I socialismens demokratimonopol kommer alla som vill ha verklig demokrati att gå direkt i fängelse utan att passera gå.

 

 

Socialismen totalt (inklusive Kina) har med olika metoder låtit avliva omkring 100 miljoner människor de senaste hundra åren. Det är i snitt 80 000 människor som varje månad fått sätta livet till för att socialismen skulle ha makten. Socialismens verktyg är hot, våld och propaganda. I Sverige mördas eller interneras inte folk ännu, men redan nu finns verktygen på medieredaktionerna eller som maskerade människor på gator och torg.

Propagandan användes skamlöst då en del av folket i slutet av januari sa ifrån på Norrmalmstorg. Den socialistiska makten gillade inte att folket fanns på Norrmalmstorg och sa ifrån mot makten, de vill spela demokratins monopolspel efter socialismen regler.

 

 

Socialdemokraterna är den lyckade utvecklingen i familjen socialismen, men socialdemokratin är på väg att dö i Sverige, den socialistiska makten har kapat demokratin. Dessvärre har folket kuvats till att inte resa sig av just dem som gjort demokratin till sitt eget monopolspel. Det gemensamma för alla diktatoriska ideologier är att de inte vill låta någon annan än sina egna tala inför folket, om det ändå händer används hot, våld eller propaganda för att tysta dem. Vi har sett flera exempel på det under hela förra veckan.

Förr sägs man ha ropat Konungen är död, länge leve konungen! då en kung avlidit, den andra frasen syftade på den nya tronarvingen som skulle bli kung. Vi alla i Sverige bör fundera på vilken kung som under årtionden ersatte demokratin, och vilka som ingår i nya kungens hov.

Vi bör fundera en stund på om den nya kungen och kungens hov gjort landet bättre eller sämre.

 

 

Sedan september 2015 har Folkets demonstration manifesterat mot den sittande regeringen utan att vare sig regering eller medierna synbart reagerat, men plötsligt blev manifestationen farlig för makten. Orsakerna är fler, men främst:

Den nya kungen (medierna och makten) är på väg att tappa folkets förtroende.

Samtidigt vinner maktens enda politiska opposition, SD, folkets förtroende alltmer.

Opinionsiffrorna för socialdemokraterna är lägre än vad de någonsin varit.

Opinionsiffrorna för Sverigedemokraterna är högre än vad de någonsin varit.

 

Socialdemokraternas tidigare väljare, äldre kvinnor och män från alla delar av landet, ställde sig på ett torg och visade öppet sitt missnöje med regeringen, de är den snöboll som kan utlösa lavinen som sveper bort makten. Därför startade den nya kungen sin propagandamaskin för att skrämma folket till lydnad, i socialismens demokratimonopol finns ingen demokrati.

Medierna och makten slåss för att behålla sin makt, nu är det kanske deras sista chans att kväsa folket. För att sammanfatta läget passar strofen ur socialisternas kampsång Internationalen bra: Sista striden det är.

Kampen står mellan demokrati (folket) eller diktatur (socialism och islam).

 

Micke Carlsson

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".