Österrike överväger militära insatser längs Balkanrutten

För att mildra folkvandringskrisen överväger Österrike nu att sätta in militära åtgärder.

Syriska krigsflyktingar från Libanon, Jordanien eller Turkiet söker asyl i Österrike, Tyskland eller Sverige av ekonomiska orsaker, säger Sebastian Kurz, utrikesminister i Österrike.

csm_Sebastian_Kurz_0614_5ee58f61eaÖsterrikes utrikesminister Sebastian Kurz, konservativ, tillkännager nu en betydligt hårdare linje än tidigare för att sätta stopp för folkvandringen från Nordafrika och Mellanöstern, rapporterar tyska tidningen BILD. Nu vill utrikesministern använda sig av soldater för att stänga av Balkanrutten och hindra asylsökande och migranter från att passera gränsen till Österrike.

I Makedonien, men även andra länder längs Balkanrutten finns en stark vilja att minska flyktingströmmen, och kanske sätta stopp för den, sa utrikesminister Sebastian Kurz på ett EU-ministermöte i Amsterdam nyligen.

 

Österrike kräver en gemensam militär insats från EUs medlemsländer för att stärka EUs yttre gränsskydd. I korthet vill Österrike att EUs soldater tar hand om gränssäkerhet och registrering av flyktingar på Balkan. I nuläget råder otillräcklig säkerhet längs den grekisk-turkiska gränsen vilket har bidragit till höstens stora folkvandring till Europa.

Om inte Grekland vill gå med på europeisk civil och militär insats så är Makedonien och andra länder villiga att göra det i stället, sa Sebastian Kurz.

Han förklarade Österrikes hållning:

Syriska krigsflyktingar som kommer till EU från Libanon, Jordanien eller Turkiet söker asyl i Österrike, Tyskland eller Sverige av ekonomiska orsaker. Jag kan förstå detta rent mänskligt till 100 procent. Men som politiker har jag ett ansvar för att inte bara titta på när sådant händer. Några länder skulle helt enkelt få allt för stor börda att bära.

 

Utrikesministern hänvisade till Österrikes lagstadgade övre gräns på 37 500 personer för mottagande av flyktingar under 2016. En volym som redan är under stark press bara under januari sökte 7 000 personer asyl i Österrike. Dessutom förväntas 30 000 människor komma till Österrike enbart genom familjeåterförening under 2016.

Österrike har ett mycket starkt intresse av att stoppa flyktingströmmarna, konstaterade Österrikes utrikesminister.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".