Danska staten stäms för homovigslar

Nu stämmer en grupp danskar sin egen stat de anser att homovigslar strider mot dansk grundlag. Aktivisterna har inkallat den tidigare kyrkoministern Manu Sareen (bilden) att vittna i målet mot staten som 2012 klubbade igenom homovigslar.

När en majoritet i folketinget i juni 2012 beslutade att tillåta vigsel av homosexuella i den danska folkkyrkan, bröt man mot den dansk grundlagen. Det menar åtminstone föreningen Med Grundlov skal Land Bygges (På grundlag ska landet byggas) och en rad privatpersoner, rapporterar Berlingske.

Aktivisterna har därför stämt två ministrar i den nuvarande regeringen: Kyrkoministern samt ministern för barn, jämställdhet, integration och sociala förhållanden. Dessutom inkallas den tidigare kyrkoministern Manu Sareen att vittna i målet i Østre Landsret i slutet av mars.

 

I praktiken innebär stämningen av två ministrar att staten är stämd.

Stämningen går ut på att den här gruppen människor menar att vigselritualen för homosexuella i den danska folkkyrkan strider mot dansk grundlag, eftersom det är ett politiskt initiativ och inte kom från kyrkan själv, sa Nikolaj Nikolajsen, vid Lou Advokatfirma som företräder aktivisterna.De menar att politikerna, i synnerhet de Radikale, har påtvingat den danska folkkyrkan detta. De ser också införandet av vigselritualen som ett politiskt övergrepp mot ett religiöst trossamfund.

Aktivisterna som stämmer staten är medlemmar av danska folkkyrkan. Manu Sareen, som var kyrkominister när lagen antogs av folketinget, har alltså blivit inkallad som vittne och ska höras i Østre Landsret. Det skriver han själv på Facebook. Den tidigare radikale ministern åkte ur Folketinget vid valet i juni förra året, och har sedan dess har sagt farväl till politiken. På Facebook har han lagt upp en bild på brevet från aktivisternas advokat. Där framgår det att han är kallad som vittne.

 

På Facebook döljer inte Manu Sareen att han är helt oenig med aktivisterna: Nå, det som jag vill säga är att störst av allt är kärleken. Kärleken vann striden då homosexuella fick rätt att vigas. Det var en seger för Danmark, för mångfalden och det danska frisinnet och det var en seger över en konservativ syn på kärlek och våra medmänniskor.

Den tidigare kyrkoministern avslutar sitt inlägg med: Ni kan släpa mig till rätten härifrån och till helvetet, men det ändrar inte på faktumet att det var rätt beslut. Störst av allt är kärleken!

Advokat Nikolaj Nikolajsen säger att aktivisterna hoppas kunna ogiltigförklara vigselritualen för homosexuella eftersom den är i strid mot den danska grundlagen. På en direkt fråga om hans klienters möjligheter att vinna svarar advokaten:

Stämningar mot staten är alltid besvärliga. Det är den här också.

Huvudförhandlingen beräknas ta en dag.

 

Professor Ditlev Tamm ansåg 2014, då föreningen för första gången lade fram sin stämning, att det inte är möjligt att dra tillbaka lagen om homovigslar i folkkyrkan.

Det handlar om ett politiskt beslut och därför kan det endast annulleras genom politisk majoritet, sa han den gången till Kristeligt Dagblad.

Pernille Boye Kock, lektor i offentlig lagstiftning vid Roskilde universitet, menade att föreningen förmodligen inte skulle få tillstånd att resa saken i en domstol. Men det har de alltså fått.

Folketinget klubbade igenom lagen 7 juni 2012, med 85 röster för, 24 emot och 2 nedlagda röster. Lagförslaget fick stor uppmärksamhet och mycket kritik. Speciellt inom kyrkliga kretsar protesterade man mot den röda regeringens förslag. En rundringning av Berlingske Research visade 2012 att var tredje präst tänkte använda sig av rätten att själv bestämma om han eller hon ville viga homosexuella par eller avstå från att göra det.

 

När danska politiker i juni samma år röstade om lagförslaget var det fri omröstning i Folketinget partierna tillät alltså sina ledamöter att rösta efter eget huvud. Endast Dansk Folkeparti hade en partilinje och den var att alla deras ledamöter skulle rösta nej. Åtskilliga opinionsundersökningar från den här perioden visade att en majoritet av danskarna ville tillåts homovigslar i folkkyrkan.

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".