Den feministiske stalkern

Ett av Sveriges mest extrema förföljelseärenden, så kallad stalkning, rör den så kallade FRA-mannen. Medierna kallade honom så eftersom han under många år arbetade på Försvarets Radioanstalt. Det intressanta med honom är att han kallar sig feminist och har försvarats av så kallade feministiska bloggare.


FRA-mannen är besatt av folk som parkerar fel och/eller har betalningsanmärkningar. Han anser att felparkerare och folk med skulder är stora samhällsproblem och ser som sin uppgift att bekämpa dem. Eller rättare sagt kvinnor som parkerar fel eller har skulder.
Alla som har drabbats av hans förföljelse under åren är kvinnor, den som drabbats värst har blivit förföljt under 16 år. 2009 fälldes FRA-mannen för att vid upprepade tillfällen ha stått och skrikit hotelser till kvinnan utanför hennes bostad. Trots många års terror mot kvinnan var detta första gången han dömdes. Han har visserligen en gång tidigare fällts av tingsrätten för att ha hällt avföring över kvinnans bil, men eftersom hovrätten friade honom vann domen aldrig laga kraft. En annan som drabbats hårt av FRA-mannens härjningar är en kvinna han hade en relation med. När den tog slut hängdes hennes son ut på en sajt.

Fallet med FRA-mannen visar hur svag brottsoffrens ställning i vårt samhälle är och hur lätt man kan komma undan samhällets fördömande genom att kalla sig feminist.
Det gör nämligen FRA-mannen. Tack vare detta har han under många år tillåtits att delta i diskussioner på feministiska bloggar. Genom att liera sig med feministerna har stalkern undgått kritik för sina förföljelser av kvinnor.
Flera feministiska bloggare har tagit honom till sitt hjärta och enligt uppgift till Dispatch International har de till och med använt sig av mannens tjänster för att kartlägga sina egna meningsmotståndare. FRA-mannen har letat fram skvaller och levererat detta som fakta till feministbloggarna, som sedan använt sig av skvallret för att förtala dem som inte kallar sig feminister.
För de feministiska bloggarna (som säger sig arbeta mot övergrepp) går det uppenbarligen bra att använda sig av en stalker som förföljer kvinnor så länge han är på deras sida. Utan deras stöd hade FRA-mannen troligtvis stoppats för längesedan.

En av feministbloggarna har öppet hyllat FRA-mannen. Så här skrev hon i en kommentar till honom: Du har alltid varit juste mot mig och då är jag juste tillbaka. Jag har för övrigt aldrig sett några stalking-tendenser från din sida.
Att bara utgå från vad FRA-mannen skriver i kommentarsfältet och förneka de brott mot kvinnor han gjort sig skyldig till, är utmärkande för feministbloggarna. Trots att domarna mot FRA-mannen finns utlagda på nätet hävdar feministerna att de inte känner till hans brottslighet och terror mot kvinnor. Det är naturligtvis svårt att tro på och det är lätt att få uppfattningen att de låter ändamålen helga medlen. Så länge de har nytta av FRA-mannen blundar de för hans kriminella aktiviteter.
Och FRA-mannen själv nekar till alla brott han ertappas med. När han i ett förhör 2009 fick se en film (inspelad av kvinnan han förföljt i 16 år), där han skriker på kvinnan och kallar henne ful, nekar han fullständigt. Det är inte jag på filmen, säger han till polisen. Att rösten är identisk med hans egen beror enligt FRA-mannen på att man använt en röstförvrängare.
När förhöret är avslutat vägrar han lämna förhörsrummet. Det slutar med att två kvinnliga poliser får bära ut honom till receptionen, där han trotsigt sätter sig ner på golvet.

Mannens terror har drabbat flera kvinnor under åren. Alla som offentligt reagerat och gett den utsatta kvinnan sitt stöd, har också hamnat på hans lista över förhatliga människor.
En kvinnlig bloggare uttryckte vid tillfälle sympati för FRA-mannens offer, och fick då erfara hur långt han är beredd att gå för att krossa inbillade eller verkliga meningsmotståndare. När FRA-mannen förstod att bloggarens bror mördats för några år sedan tog han reda på mördarens namn, något han lät henne veta.

Bloggaren, som själv hotats av mördaren, förstod genast vinken det kunde vara mycket farligt för henne att fortsätta skriva om FRA-mannens offer. Inte ens detta fick feministbloggarna att ta avstånd från Sveriges kanske värste stalker. I stället deltog de i drevet mot den mordhotade bloggaren och gjorde henne till nytt hatobjekt.

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".