Danska soldater utbildas för konflikter med asylsökande |

400 soldater från den danska Försvarsmakten genomgår just nu utbildning för att kunna sättas in vid konflikter på olika flyktingförläggningar i Danmark.

Den danska försvarsmakten har börjat utbilda 400 män som ska bistå dansk polis med att hålla ordning på asylsökande på de tre inhägnade flyktingförläggningarna i Sønderjylland och Själland.  Enligt vad den danska tabloiden Ekstra Bladet  erfar genomgår 400-mannastarkastyrkan en veckolång utbildning som har skräddarsytts av Polishögskolan i Danmark. I utbildningen ingår olika former av närkampsteknik, exempelvis användande av pepparspray och skum. Om poliserna är beväpnade är det ett ovillkorligt krav från militärens sida att deras personal också är det.

 

Jag har hört det. Men vad jag känner till så är frågan ännu inte fullt utredd och därför kan jag inte kommentera uppgifterna närmare, säger Klaus Munk Nielsen, chef på danska Polishögskolan.

Däremot kan jag bekräfta att Polishögskolan har utbildat 50 anställda militära instruktörer inom bevakning och avspärrning och lättare former av fysiskt våld. Det kan vara handgrepp och att lägga handfängsel på personer, men också avväpningsteknik och lugnande av personer. Instruktörerna håller för ögonblicket på att utbilda sina egna mannar så att de är beredda på uppdraget.

 

Klaus Munk Nielsen poängterar att fysiskt maktutövande för närvarande inte omfattar skjutvapen. Henrik Mortensen, vakthavande officer vid danska Försvarsmakten, säger till Ekstra Bladet att de soldater som har rekryterats kommer från flera olika regementen inklusive dansk militärpolis.

De 400 soldaterna kommer att lyda under den civila polisen. Militärens roll berördes kort av invandringsminister Inger Støjberg för två veckor sedan, när hon nämnde att Försvarsmakten skulle assistera polisen med bevakning av flyktingförläggningarna i Søgård vid Aabenraa och kasernerna i Vordingborg och i Valby i Köpenhamn.

Det är helt klart att militären nu beträder helt nya stigar. Detta uppdrag är helt annorlunda från sjöräddning, helikopterhjälp eller kontraterrorism-bekämpande som alla vet att militären redan hjälper till med, säger Flemming Vinther, ordförande för Hærens Konstabel- och Korporal Forening.

För mig är det viktigt att vårt folk får en ordentlig utbildning, inte minst i de maktbefogenheter de nu får vid konflikter på flyktingförläggningar.

 

Innebär det skjutvapen?

Ja, det anser jag. Om poliser har skjutvapen ska vårt folk också ha det. Om militären ska sättas in måste förbanden känna till uppdraget till punkt och pricka. Och det betyder att man ska vara förberedd på alla slags situationer, säger Flemming Vinther.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".