DEBATT: Allt fler kräver upprättelse i styckmordsmålet

Allt fler röster höjs nu för att allmänläkaren och obducenten ska få upprättelse.

I slutet av förra året träffade överläkaren Johan Lagerfelt (bilden) justitieminister Morgan Johansson för att diskutera da Costa-fallet. Lagerfelt sa bland annat till Johansson att även passivitet är ett val. Detta sagt som kommentar till att personer ur etablissemanget vet att läkarna är oskyldiga, men har ändå valt att inte agera för att skipa rättvisa.

 

Lagerfelt föreslog justitieministern att en kommission i likhet med Quick-kommissionen tillsätts, och att denna inte är jävig och inte innehåller personer med politisk/feministisk förhandsuppfattning. Lagerfelt har även tillskrivit Socialstyrelsens generaldirektör och kontaktat ordföranden i Läkarförbundets etikkommitté. Läkarförbundet har tidigare varit ovilligt att ta ställning i styckmordsmålet då läkares ord stått mot läkares ord. Men kanske kan en omsvängning skönjas då de teorier som ledde till rättsövergreppet numera förklarats vara ovetenskapliga, exempelvis tron på bortträngda minnen.

Många trodde att läkarna skulle få upprättelse 1999 då Per Lindebergs bok Döden är en man utkom. Men trots att avslöjandena fick opinionen att svänga till förmån för de båda läkarna, fick de ingen upprättelse av rättsväsendet. Den förre Justitiekanslern, Göran Lambertz, var en av många som reagerade på ointresset för att lösa mordet.

 

Framtiden får utvisa om justitieministern vågar agera i Sveriges mest infekterade rättsskandal. Ingen av dem som deltog i drevet mot läkarna under 1980-talet tror längre på läkarnas skuld, men fullständig upprättelse för de båda männen riskerar att slå undan fötterna för många i det politiskt korrekta Sverige. Det är därför så många stretar emot och inte önskar att sanning och rätt ska segra.

 

 

Här är Johan Lagerfeldts motion till Läkarförbundets fullmäktige 2012:

Fyra år i följd har jag motionerat om CS:s beslut från juni 1991 där våra f.d. kollegor Teet Härm och Thomas Allgén uteslöts pga förment inblandning i mordet och styckningen av Catrine da Costa, och samtliga gånger har motionerna avslagits. De angivna skälen har varierat men den gemensamma nämnaren har varit en total avsaknad av en fungerande moralkompass hos centralstyrelsen och fullmäktiges ledamöter.

 

Avsaknaden av moralstyrning har lett till olika förklaringar och undanflykter från CS, men den röda tråden under åren har varit den allt överskuggande viljan att sopa frågan under mattan. Att våra f.d. kollegor har friats från de groteska anklagelserna verkar ha gått ledamöterna förbi.

 

Uteslutningsbeslutet för drygt två decennier sedan är möjligen begripligt i ljuset av de stämningar som då rådde, men idag vet vi att de båda inte hade något att göra med vare sig mordet eller styckningen och att domen, inklusive deslegitimeringen och uteslutningen ur Läkarförbundet, baserade sig på det som av kriminologer har beskrivits som en av de sämsta mordutredningarna någonsin. Idag är det ingen vettig, insatt människa som längre tror att de båda hade någonting alls att göra med vare sig mordet eller styckningen.

 

Under de år som dramat pågick och därefter har läkarkåren, med några få undantag, både kollektivt och individuellt valt att ducka, i den mån man inte istället har följt med i hetsjakten. Läkarna själva har förgäves sökt upprättelse under alla dessa år men det juridiska etablissemanget har slutit leden och avvisat alla deras krav. Än mer skrämmande är emellertid att deras eget fackförbund, Läkarförbundet, har avstått från att, i enlighet med förbundets egna stadgar tillvarata och skydda sina egna medlemmar.

 

Men nu är det dags att ledamöterna uppbådar lite civilkurage, dammar av moralkompassen och tar ställning i ett rättsövergrepp som vida överstiger det s.k. Astrid Lindgrenfallet och som, till skillnad för detta, fortfarande pågår.

 

Läkarförbundet bör, utifrån det vi idag vet om fallet, uppvakta regeringen och socialstyrelsen med krav på återupprättelse och relegitimering för våra två kollegor.

 

Jag yrkar därför

 

att Läkarförbundets fullmäktige tar till sig motionen som sin egen och tillsätter en arbetsgrupp som agerar därefter.

Johan Lagerfelt

Överläkare

Kumla