INSÄNDARE: Europa står handfallet inför våldet

Köln, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köpenhamn, Stockholm, Göteborg nu undrar nog läsaren, ny flygrutt på gång? Nej tyvärr, snarare: De unga barnens framfart i dessa städer och alla med en egen agenda.

Agendan består i våld, provokationer, våldtäkter och en fullständigt skoningslös framfart. Vi européer står handfallna, förstenade, handlingsförlamade och modstulna. I sörjan hittar vi våra företrädare som i uppsamlingsheat efter uppsamlingsheat samlas i Bryssel. Alla med bleknade, stelnade miner och alla förkrossade över att frågan nu måste ställas: Hur kan vettvillingarna stoppas?

Ministrar förvränger bilden, tidningar pumpar ut bilder på skeenden vi inte kan kontrollera. Id-kontroller där polis och tullare får ta smällen och återigen dessa ministrar som aldrig kommer till skott. Räddhågsna åker de hem med tom blick, ett förstulet grånat uttryck och försöker samla spillror som troligen aldrig kommer tillbaka. Skyller på, vi trodde aldrig, hur kunde detta hända, återigen varför? Varför?

 

Svenska partipolitiker framträder på båda sidor om politikens rättesnöre som om de aldrig förstått verkligheten, en verklighet som kan komma att bli förödande. Aldrig trodde jag att i vårt samexisterande, genomärliga Sverige skulle få en sådan vidrig samhällston som just nu genomsyrar alla samhällsklasser.

Alla pekar på alla och ingen vill ta rodret, ingen. Det är i sådana situationer fasthet, ledarskap och det sunda förnuftet måste ta över. Inser ni detta, våra rumphuggna riksdagsledamöter, att nu är det dags att visa mod? Släng allt vad prestige heter, lägg det åt sidan och för en gångs skull, i detta viktiga tidevarv, samarbeta! Gör ni inte detta nu, 2016, kommer aldrig valmanskåren förstå hur ni lyckades med misslyckandet.

 

Sveriges folk förväntar sig ett rakt spår, som vi alla kan följa, och inget mer velande. Vi är så innerligt trötta på ministrar och ledamöter med tom blick och munläder fulla med text. Ingen lyssnar, nu är klockan slagen och ingen önskar en historiens återblick där ett skott i Sarajevo startade ett förödande krig. Ett krig som utspelades på denna enda kontinent av frihetens anor.

 

Boo Björk

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".