Oscar Sjöstedt, SD: Dags att sätta stopp för den här regeringen! |

Den 17 november hade Sverigedemokraterna Södertälje besök av partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Nu är vi i ett läge där vi måste ta varje chans att sätta stopp för den här regeringen, menade Oscar. Miljöpartiet har helt tappat det och framförallt då förnuftet. Stefan Löfven har ingen rolig sits då han är i händerna på MP och V, sa Sjöstedt.
Trots regeringens tal om gränskontroller för att hindra IS-terrorister från att ta sig in i Sverige, ansåg Oscar Sjöstedt, händer det ingenting. Lika många väller in i vårt land som tidigare.
Moderaterna och Kristdemokraterna har faktiskt haft en del rätt bra förslag, framhöll Sjöstedt och fyllde på med att det är självklart att vi måste stänga gränserna mot Tyskland och Danmark varifrån i praktiken alla invällande flyktingar, socialturister, presumtiva terrorister från IS eller andra terrorgrupper kommer.
Oscar Sjöstedt föreläste på temat SD-budgeten för 2016-2019 och redogjorde för de besparingar SD föreslagit för att kunna genomföra nödvändiga satsningar. Ett enda exempel:
Vi säger nej till regeringens planer på att staten ska köpa på sig skog och frigör därmed pengar som kan användas på bättre sätt.

 

Vidare avvisar SD regeringens skattechock, där ett av förslagen är att införa en skatt för äldre som vill fortsätta jobba efter uppnådd pensionsålder. Därmed tar man bort incitamentet för dem som känner sig friska och starka nog att fortsätta arbeta till 67, 70 eller kanske till och med 75 års ålder.
Sjöstedt kom vidare in på marginalskatten, ett område där Sverige för närvarande intar andraplatsen i världen. Bara den lilla ön Aruba i Västindien, som utgör ett av fyra autonoma länder i konungariket Nederländerna, har högre marginalskatt.
Om regeringen förverkligar sina planer på att höja marginalskatten till 60 procent blir vi världsledande på marginalskatter, underströk Oscar Sjöstedt.
Han framhöll vidare att om man höjer skatterna hela tiden för att få in mera pengar till statskassan så nås till slut en brytpunkt där skatteintäkterna minskar. Detta enligt den så kallade Laffer-kurvan, uppkallad efter den amerikanske nationalekonomen Arthur Laffer.
När skatterna höjs hela tiden slutar folk till sist att jobba, eftersom det inte längre är lönsamt. Andra flyttar utomlands.
En av S-MP-regeringens idéer är att införa skatt på kärnkraft, berättade Sjöstedt vidare. Framförallt MP vill därmed bakvägen avskaffa kärnkraften i Sverige genom att göra den olönsam.

Löfven som gammal fackföreningsboss är nog medveten om kärnkraftens betydelse för den svenska industrin, men han måste också hålla MP på gott humör.

 

Oscar Sjöstedt uttryckte också sin och SDs oro för utvecklingen inom den svenska skolan.
Ni har säkert sett resultaten av de så kallade PISA-undersökningarna, där Sverige alltid hamnar i botten bland Västvärldens skolor vad gäller väsentliga kunskaper och färdigheter. Det är mycket oroväckande. Vi behöver bland annat karriär- och certifieringslyft för lärare, fler vägar in i läraryrket, mer personal på skolorna, ökad digitalisering och att landsortsskolorna behålls.
En annan hjärtefråga för Sverigedemokraterna, förklarade Sjöstedt, är att säkra de svenska industriernas fortbestånd genom att bland annat tillse att det finns tillräckligt med folk inom industrin, icke minst gymnasieingenjörer som det råder en skriande brist på.
Sverigedemokraterna tillbakavisar också planerna på höjd bensinskatt och förespråkar återbetalning av drivmedelsskatt, liksom en höjd milersättning för användande av egen bil under tjänsteutövning, vilken legat stilla på samma nivå 18.50 kronor sedan 2007.

 


En av de viktigaste och mest överhängande uppgifterna för SD i nuläget, deklarerade emellertid Oscar Sjöstedt, är att se till att regeringen Löfven-Romson försvinner:
Vi är beredda att rösta med alliansens UO-motioner (UO=utgiftsområden). Vi är i ett läge där vi måste ta varje chans att sätta stopp för den här regeringen, som så uppenbart bevisat att den inte är vuxen uppgiften med den oförändrat höga asylinvandringen.