Terrorhot mot Sverige krigstränad IS-terrorist har tagit in i landet |

Trots gränskontrollerna lyckades en krigstränad irakisk IS-terrorist ta sig in i Sverige under onsdagen när detta blev känt beslutade Säpo att höja den svenska terrorhotnivån till näst högsta möjliga. Nu råder högsta terrorberedskapen någonsin i Sverige.

Kaos råder i Sverige efter att det blev känt att en krigstränad irakisk IS-terrorist har lyckats ta sig in i landet trots de gränskontroller som har införts för inresa från Danmark och Tyskland till Sverige. Enligt källor till nyhetsbyrån SIX ska det handla om en man från Irak, som är krigstränad i Syrien, ha tagit sig in Sverige i dag med syfte att utföra en terrorhandling.

Under onsdagen meddelade Säkerhetspolisen, Säpo, att chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott. Förundersökningssekretess råder. Säpo har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att Säpo måste agera inom ramen för kontraterrorarbete. Mot bakgrund av uppgifterna om att en krigstränad irakisk man har tagit sig in i landet så har säkerhetspolischefen Anders Thornberg beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån.

 

Sedan sommaren 2014 har IS (Islamiska staten) uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att IS avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Attentaten i Paris 13 november visar på en ökad förmåga från IS att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa.

I Sverige har ett stort antal personer som återvänt efter att ha deltagit i strider i Syrien och Irak. Flera finns kvar där nere och kan när som helst återvända till Sverige. Hotbilden mot Sverige kompliceras av att Migrationsverket vägrar utvisa terrorister till deras hemländer eftersom terroristerna kan råka illa ut om de återvänder dit.

Säpo har kallat till presskonferens klockan 18 om den förhöjda terrorhotsbilden mot Sverige.

 

FAKTA: Information om hotnivåskalan

1. Inget hot.

2. Lågt hot.

3. Förhöjt hot.

4. Högt hot.

5. Mycket högt.

Källa: Säkerhetspolisen

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".