Recension: En bok som bör stå i bokhyllan

Med tanke på att islamiseringen av vårt land fortskrider i ett rasande tempo så ökar behovet att människor som är upplysta och kunniga om islam. Sådana som inte naivt köper amsagor om en religion som är fascistisk i sin ambition. Why I am not a Muslim hör till de böcker som bör stå i bokhyllan.

Under flera hundra år kastade vetenskapsmän, filosofer och många andra sig över Bibeln med liv och lust, och utsatte den för en obarmhärtig och kritisk granskning. De nagelfor varje rad och resultatet blev en kristendom där Bibelns roll blev symbolisk. Kyrkornas funktion utsattes för en liknande press av det politiska livet, inte minst från den ateistiska vänstern. Det är förklaringen till att livet i Väst är sekulariserat. Något jämförligt stålbad har inte islam och Koranen blivit utsatta för. Visst har det skett en vetenskaplig granskning av islam, men då av västerländska forskare och förhållandevis få med rötterna i islam.

Pseudonymen Ibn Warraq (bilden) är ett undantag. Han förmodas vara en pakistanier som väcktes till medvetenhet om islams negativa sidor i samband med Salman Rushdieaffären då ayatollah Khomeini utfärdade en så kallad fatwa mot honom av för att han skrivit boken Satansverserna. Enligt denna fatwa skulle Salman Rushdie straffas med döden för apostasi (det står i Haditherna att det är dödstraff på att lämna islam).

 

Ibn Warraq har efter Why I am not a Muslim skrivit ytterligare ett antal kritiska böcker om islam: The Origins of Islam, The Quest for the Historical Muhammed, What the Koran Really Says med flera. Han också grundare till organisationen Institute for the Secularisation of Islamic Society, en organisation för författare som kämpar för ett reformerat islam.

Vid läsningen av Why I am not a Muslim blir det så uppenbart att islam utformades i en annan tid, så oerhört avlägset det moderna samhälle vi i dag lever i. Det är en religion som skapades av en illitterat arab som hade harem och höll slavar. Om han levt i dag skulle han troligen fått grava anpassningsproblem om han insisterat på att behålla sina värderingar.

 

Många muslimer brottas med frågor som uppstår när man som troende konfronteras med det moderna livet. I sådana lägen kan man som svensk muslim besöka Fatwa.se och ställa frågor och få svar. Se exemplet nedan!

Fråga: Om jag bor utomlands och vill skicka mitt fotografi till mina vänner, familj och speciellt till min fru. Är detta tillåtet?

Svar: Autentiska hadither från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tytt på att det är förbjudet att fotografera levande varelser, vare sig det är människor eller djur. Därför är det inte tillåtet att du fotograferar dig själv och skickar det till din familj eller din fru.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.

 

Denna bok lämpar sig knappast för sträckläsning, om man nu inte råkar vara oerhört intresserad av islam. Orsaken är att den är så faktaspäckad att det är svårt att tillägna sig allt vid en vanlig genomläsning. Bäst kommer den sannolikt till nytta som en referensbok om islam. Till exempel kapitlet om islams rötter och ursprung, där vi får veta varifrån Muhammed fick inspiration till sin religion. Islam är ett mischmasch, ett hopkok av de religioner regionen som Muhammed kom i kontakt med. Muslimerna hävdar ju att Koranen kommer direkt från Allah, men Ibn Warraq kan visa att denne gud i så fall verkar vara både slarvig och rörig. Här finns gott om slarviga återgivningar v judiska texter, språkliga missförstånd med mera.

Ibn Warraq skriver utförligt om otrognas utsatthet under islam. I många suror kan man läsa svart på vitt vad islam anser om dem som inte är muslimer och vad som ska ske med dem. I det tidiga islam finns det en viss tolerans, men när Muhammed blev en framgångsrik krigsherre och statsman skärptes tonen och han blev oförsonlig.

 

Intressant är att läsa att det dröjde mer än hundra år efter Muhammeds död innan den första skildringen av hans liv nedtecknades. Dessa nedteckningar är nu borta och det som finns kvar är en recension av dem som skrevs ytterligare ett århundrade senare. För den källkritisk sinnade är det uppenbart att trovärdigheten är låg för historier som överlevt i flera hundra år innan de nedtecknades. Detsamma gäller Haditherna som ju vid sidan av Koranen är det rättesnöre en muslim ska hålla sig till, eftersom de påstås vara Muhammeds egna göranden och låtanden. Haditherna nedtecknades av ett antal författare framförallt i slutet av 800-talet. Muhammed dog 632 e Kr.

Ibn Warraqg är en skriftställare som bygger sitt arbete på andras forskning men han är ingen islamolog, det vill säga en akademisk skolad islamforskare. Han anger också klart och tydligt vem eller vilka forskare han stödjer sig på i respektive kapitel i boken. I slutet finns en omfattande bibliografi.

Med tanke på att islamiseringen av vårt land fortskrider i ett rasande tempo så ökar behovet att människor som är upplysta och kunniga om islam. Sådana som inte naivt köper amsagor om en religion som är fascistisk i sin ambition. Why I am not a Muslim hör till de böcker som bör stå i bokhyllan.

 

Ibn Warraq Why I am not a Muslim. 400 sidor. Prometheus Books. 1995.

 

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".