Kunskapsbrist är paradoxalt nog både islams svaghet och styrka

I Dagens Samhälle, kommunernas och landstingens branschtidning, skrev docent Aje Carlbom 15 maj en artikel alla i Sverige borde läsa. Den beskriver en del av den välplanerade, stenrika och målmedvetna ideologin islam. Islam är i stort uppdelad i två huvudinriktningar: sunni (90 procent) och shia (10 procent). Shia, som dominerar i Iran och Irak, anses vara den mildare formen av islam, sunni anses vara den hårdare grenen, dit bland andra Saudiarabien bekänner sig till.

För att förstå islam måste vi känna till följande:

All världens islam har ett och samma fundament: Koranen.

Enligt islam innehåller Koranen guds (Allahs) egna ord, och de får inte ifrågasättas.

Koranen predikar en sak: Alla ska underkasta sig islam!

Det ska finnas ett kalifat (rike) under en kalif (ledare, profeten Muhammeds ställföreträdare).

Islams rättssystem och lag, sharia, ska enväldigt råda.

Det finns alltså likheter med andra diktatoriska ideologier som under 1920-1940-talen växte fram.

Konkurrensen inom islam är stor, eftersom de båda trosinriktningarna vill vara den som skapar kalifatet, och eftersom ledare från båda inriktningarna vill bli kalif. Detta är en av orsakerna till stridigheter mellan muslimer, och att konflikter inom islam ofta förekommer. Islam i sin nuvarande form utvecklades för 1 400 år sedan, och har strävat efter världens underkastelse sedan dess, men på grund av kunskapsbrist har ideologin inte nått målet. Om kunskapsbrist varit islams akilleshäl, har tålamod, som predikas i Koranen, varit dess styrka. Islam har inte utvecklats eller ändrats under 1 400 år, även den nyare grenen av sunni, salafismen som utövas i exempelvis Saudiarabien, följer Koranen och islams övriga skrifter samt påbud.

 

Kunskapsbrist är paradoxalt nog både islams svaghet och styrka. Okunniga människor är lätta att dupera, kontrollera och styra, med kunniga människor råder det motsatta. Därför är den form av värdslig kunskap som Västvärlden utvecklat förbjuden enligt islam (Boko haram), det största hotet mot islam är naturligtvis att människor lär sig vad islam är, börjar tänka, ifrågasätter läran och lämnar den. I Sverige har vi inte lärt oss vad islam är, vi är förda bakom ljuset av det skickliga islam, den okunniga makten och de vänsterdominerade medierna.

Den gren inom islam som kommit närmast att upprätta ett kalifat är Islamiska staten, när den utropades var det ett steg mot det mål Koranen predikar. IS, liksom många av de islamistiska terroristorganisationerna, använder våld och propaganda, medan Saudiarabien använder

tålamod

list

pengar och

propaganda.

Saudiarabien är ett av världens strängaste muslimska länder, och även deras lära salafismen finns (i konkurrens med Muslimska brödraskapet, Hizb-ut-Tahrir och andra) i Sverige.

 

 

Ur Aje Carlboms artikel:

En bidragande orsak till salafismens genomslag är att Saudiarabien (och Jemen) erbjudit gratis religiös utbildning. Efter examination har studenterna rest runt i världen med budskapet om hur islam egentligen bör tolkas. Salafister har en förhållandevis hög status hos muslimer i allmänhet tack vare den kompromisslösa religiositet de utövar.

Ungdomar som är aktiva i salafistiska grupper betraktar det omgivande samhället som en plats att islamisera. Swedish United Dawa Center (SUDC) missionerar såväl på gator och torg som på internet. De uppmanar blivande anhängare att sprida islam genom att lära sig en speciell säljteknik som går ut på att kontrollera konversationen och undvika svåra situationer.

Notera detta:

Det är inte bara saudiska, eller salafistiska, organisationer som missionerar för islam i dagens värld. Den islamiska termen för missionsarbetet är dawa som ordagrant betyder att kalla till islam. Det är ingen reaktion på diskriminering utan ingår i den offensiva strategi islamister använder sig av för att sprida islamiska idéer och göra människor sympatiskt inställda till religionen. Alla islamister uppfattar att dawa/mission är en av de religiösa plikterna.

 

Den beskrivningen kan passa in på vilken fundamentalistisk och extrem sekt som helst, men detta är alltså en beskrivning av islam. Islam är ideologi och politik, och islam bedriver den politiken varje minut och överallt, men vi märker det inte ens. Mona Sahlin, samordnare mot extremistiskt våld i Sverige, är en av dem som uppenbarligen är okunnig och naiv, hon tror att islam är kidnappat av extremister.

Mona Sahlin har inte förstått att islam är extremismen i sig själv, och att islam är i färd med att kidnappa Sverige. Mona själv verkar redan vara kidnappad, se här hennes uttalande:

Jag efterlyser att muslimer blir en del av debatten. Det är som Obama säger, att det inte är islam vi för krig mot, utan mot dem som kidnappar islam.

Mona har kanske gått på dawaisternas sockrade ord, men faktum är att muslimer är följare av islam, och de är i högsta grad delaktiga i debatten.

 

Monas Sahlins partikamrat, utrikesminister Margot Wallström, är sannolikt lika vilseförd som Sahlin och det stora flertalet av svenska folket om vad islam egentligen är, vad islams mål är och hur islam arbetar.

Wallström anklagade Saudiarabien för deras medeltida rättssystem (vilket alltså är sharia, islams rättsystem).

Saudiarabien och de 56 andra muslimska stater/områden som är medlemmar i OIC (Organisation of Islamic Cooperation, Organisationen för islamiskt samarbete), fördömde Wallström.

OICs samtliga medlemmar undertecknade 1990 en deklaration, Kairodeklarationen, där det fastställdes att islam och sharia är övergripande all annan värdslig lag samt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Saudiarabien, vars medeltida rättsystem sharia Wallström fördömde, vill nu leda FNs människorättsråd.

 

Det är dags att demaskera islam och noga studera vilka läror det är som flyttar in i vårt land. Vi ska göra som vår demokratiminister Alice Bah Kuhnke sa: Lära folket vad islam är. Vi ska tala om islam, skriva om islam och debattera islam. Vi ska göra det i skolor, på arbetsplatser, i riksdag, kommunhus, på gator och på torg. Vi ska göra det under morgon, middag och kväll.

De som vägrar och inte vågar att sakligt tala om islam är islamofober, och vi har ju av medierna lärt oss att islamofober är rasister.

Vi ska med ord och kunskap befria islam från dessa islamofober och rasister.

Vi ska göra islam till en fredens religion.

Vi ska införa demokrati i islam.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".