Bødlerne iblandt os

Se denne video. Her sidder en imam fra London, Anjem Choudary, og erklærer, at han vil myrde den amerikanske frihedskæmper Pamela Geller foruden Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, homoseksuelle, mennesker der har vendt islam ryggen og alle andre, der ikke vil rette sig efter islams blodtørstige befalinger.

Anjem Choudary smiler uafladeligt, mens han bevidner sin mordlyst. Man mindes Shakespeares Hamlet: One may smile, and smile, and be a villain. [Man kan smile og smile og være en slyngel.] Den langskæggede barbar er imidlertid mere end en slyngel og der findes næppe ord for at beskrive hans afgrundsdybe ondskab og glæde over at se andre lide og dø.

 

Hvad har Pamela Geller gjort for at fortjene døden?

Hun har organiseret en Muhammed-tegnekonkurrence i Garland, Texas, hvor den hollandske politiker Geert Wilders talte. Det blev for meget for Islamisk Stat, der ifølge egne udsagn beordrede to af sine hellige krigere i USA til at beskyde arrangementet med automatvåben. Lykkeligvis blev begge angribere, Elton Simpson, der var konverteret til islam, og Nadir Soofi, dræbt af en årvågen politimand.

En webkommentar dagen efter udåden i Texas, der synes at stamme fra tilhængere af Islamisk Stat, forklarer uden omsvøb, hvad meningen er:

Angrebet fra Islamisk Stat i Amerika er kun begyndelsen på vore anstrengelser for at oprette en wiliyah [provins] midt i fjendeland. Vores mål var khanzeer [svinet, grisen] Pamela Geller og at vise hende, at vi er ligeglade med hvilket land hun gemmer sig i eller hvilken himmel der beskytter hende. Vi vil sende alle vore løver for at slagte hende. Det vil lette hjerterne for vore brødre og søstre. Til dem der beskytter hende: Dette vil vores eneste advarsel mod at huse denne kvinde og hendes cirkusforestilling. Enhver, der lægger lokale til hendes forestillinger og giver hende en platform til at udspy sit svineri, er lovlige mål. Vi har nøje observeret, hvem der var til stede ved arrangementet og hvem der skød vore brødre. Vi vidste, at målet var beskyttet. Vores hensigt var at vise, hvor let det er for os at give vore liv for Allahs sag.

Webbeskeden meddeler, at IS har 71 trænede soldater i 15 amerikanske delstater.

De næste seks måneder vil blive interessante, slutter IS.

 

Det skal nok passe, men endnu mere interessant bliver, hvad regeringerne i de vestlige lande agter at gøre for at beskytte deres befolkninger.

Overalt går der nu folk rundt, som har fået militærtræning og lært at korsfæste eller skære halsen over nede i Syrien, Irak eller Afghanistan. Næppe har de tørret blodet af deres kniv, før de kan vende tilbage til USA, Danmark, Sverige osv., hvor regeringerne modtager dem med åbne arme.

Vesten er et godt sted at føre krig, fordi vore ledere ikke slår igen. Og krigen er for længst erklæret. Hvor mange af vore borgere vil regeringerne ofre for at tækkes islam?

Hvis der ikke gribes ind, mens vestlandene endnu har magten til at gøre det, står vi over for et blodbad.

Det er på tide, at vestlige lande slutter med at sende deres bedste tropper til muslimland for at blande sig i deres endeløse krige.

Der bliver brug for dem hjemme.

 

 

 

Swedish