Aftonbladet censurerar ex-muslims debattartikel

Samtidigt som svenska medier ger fritt utrymme till muslimer som utan bevis påstår att de blir illa behandlade för att de bär slöjor, åker rödpennan fram när det gäller fakta om islam. Ex-muslimen och islamkritikern Mona Walter drabbades nyligen av denna censur.

Dispatch Internationals läsare och Radio Länsmans lyssnare känner väl till somaliskan Mona Walter som flydde till Sverige för ett 20-tal år sedan. I Somalia hade hon aldrig burit slöja eller brytt sig om att gå till moskén, men så fort hon kom hit blev grupptrycket på henne enormt. Mot sin vilja tog hon på sig slöjan och lyssnade till imamerna i moskén.

Efter en tid blev hon så upprörd över det hon fick höra (att svenska muslimer inte ska ta kristna och judar som vänner eftersom vi är vantrogna kaffirer, och att de ska föda många barn för att ta över Sverige), att hon bröt med islam. I början vände hon sig helt ifrån Gud, men efter några år upptäckte hon Bibeln och är nu kristen.

Mona Walter kan Koranen som ett rinnande vatten, och försöker nu sprida kunskap om islam till Svenska kyrkan, politiker och journalister. Det är ingen lätt uppgift eftersom få vill lyssna till henne. Nyligen skickade Mona Walter denna debattartikel till Aftonbladet allt rödmarkerat är censurerat av tidningen:

 

I ivern att värna minoriteters rättigheter lyfter man gärna fram den muslimska kvinnans rätt att bära slöja. Genom okunskap kring slöjans historik inom islam och dess verkliga betydelse, understöds då ett system som förtrycker kvinnor. Särskilt anmärkningsvärt blir det när inte ens feminister förstår hur denna sedvänja berövar kvinnor rätten att utan repressalier själva få välja sin klädsel.

Seden inom islam att täcka sig är inget kvinnligt påfund utan sprungen ur ett patriarkaliskt samhälle med intresse att förtrycka kvinnan. På profeten Muhammeds tid var slavinnor allmänt gods för männen att utnyttja enligt eget godtycke, men kunde vara svåra att särskilja från muslimska kvinnor. En uppenbarelse från Allah (sura 33:59 och 24:31) gav Muhammed lösningen på detta dilemma; genom att förse de muslimska kvinnorna med slöja eller sjal blev de lätt identifierbara. Med detta enkla påfund kunde männen skyddas från att av misstag begå handlingar som strider mot islams lära. En rättrogen muslim får nämligen inte ofreda en muslimsk kvinna. Som en konsekvens därav, behöver en obeslöjad kvinna inte respekteras enligt islam. Bruket av slöja är således mer ett utslag av islams ständiga omsorg om den muslimske mannen än om kvinnan.

Jag växte upp i ett muslimskt samhälle i Somalia där det i skolan var förbjudet att bära slöja och något som få kvinnor gjorde till vardags. Att i svenska förorter uppleva hur vissa imamer och självutnämnda sedlighetspoliser utövar påtryckningar på muslimska familjer är förfärligt. Kopplingen mellan dessa kvinnors klädsel och omgivningens respekt har dessutom skrämmande likhet med de argument som alltför ofta förs fram i samband med våldtäktsrättegångar; den som klär sig fel får skylla sig själv!

Att aningslöst ställa sig bakom seden att bära slöja, innebär samtidigt ett svek mot alla de kvinnor som bär den utifrån rädsla för konsekvenserna av att inte göra det.

 

En del av det strukna kan ha med utrymmesskäl att göra, men lägg märke till att Aftonbladet strukit bort hänvisningen till de Koranverser som slår fast att det Mona Walter säger inte är åsikter, utan fakta.

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".