Vill du ha frihet eller islam?

För en tid sedan skrev religionshistorikern och islamologen Richard Lagervall en debattartikel i Sydsvenskan, där han påstod att islam numera är en svensk religion. Jag analyserade texten, tog bort osakligheter, allmängiltiga resonemang, direkta felaktigheter och floskler och kvar blev: Ingenting. Artikeln bestod till övervägande den av tämligen grov retorik.

Jag skrev en torrt saklig debattartikel som svar, den togs naturligtvis inte in i Sydsvenskan. Att sprida upplysning om islam är inte godkänt i åsiktskorridoren, de vill fortsätta berätta sagor i mörkret.

En viktig del i islams spridning är dawah, att berätta sagor, att gradvis övertyga andra om islams förträfflighet, att vänja otrogna (ickemuslimer) vid islams ideologi och lag (sharia) och helst få de otrogna att revertera. Enligt islam är vi alla födda muslimer, vi vet bara inte om det, så när vi otrogna bekänner oss till islam återvänder vi till den rätta läran, vi reverterar, återgår.

De övertygade och reverterade propagerar (som alla nyfrälsta gör) hårt för sin sak, dock utan full kunskap om islams hela innebörd: Total makt och kontroll. 8 april fanns ytterligare en artikel i Sydsvenskan som propagerar för att vi ska göra plats för islam. Den här gången är det Andreas Hasslert som med fagra ord vill bana väg för islams, ur ideologisk ansats, diktatoriska välde.

 

Jag tar artikelns innehåll helt kort och i delar:

 

 

Jag undrar vad Hasslert menar att sättet att vara svensk på är i dag.

Jag undrar också vad ett muslimskt svenskt sätt kan vara, eftersom islam bestämmer allt i alla muslimska samhällen. All islam i världen vilar nämligen på samma fundament Koranen, sunna och sharia och dessa ska följas likadant i Sverige som de följs i exempelvis Syrien, Irak och Iran.

Allt Muhammed gjorde står i Koranen (Muhammed är föredömet vars handlingar muslimska män ska följa). Koranen tros innehålla Allahs egna ord, de ord som alla muslimer måste följa bokstavligt.

Det är alltså det Hasslert propagerar för.

 

 

Så sent som 2006 skrevs Ammanbudskapet under, och 1990 undertecknades Kairodeklarationen.

Båda förklarar att sharia och islam står över all annan lag i världen och att FNs mänskliga rättigheter inte gäller. IS, och alla islamistiska terroristorganisationer, följer bara Koranen när de utför sitt osmakliga och brutala värv. Det finns redan islamister i Sverige vars metod är våld och vars mål är att etablera ett kalifat.

Det är alltså det Hasslert propagerar för, antagligen utan själv veta om det.

Den kompetenta Merit Wager som på sin blogg låter anonyma miggor (anställda på Migrationsverket) kommer till tals. Hon skriver:

Deras målsättning är att etablera ett kalifat i Sverige där bara sharialagar ska gälla.

Loretta Napoleoni är expert på islamistisk terrorism och hur den finansieras. Hon kommer till Stockholm 14 april och deltar i en debatt om islam.

Napoleoni har skrivit en bok om IS, jag rekommenderar svenskar i allmänhet men politiker och mediefolk i synnerhet att läsa den. Richard Lagervall och Andreas Hasslert borde ha läst den för länge sedan.

 

 

Islam i Sverige är inte en helt ny företeelse, men islam växer. Ordet islam betyder underkastelse, ordet muslim betyder den som underkastar sig. Måste vi då bli muslimer i Lagervalls och Hasslerts nya muslimska Sverige? Nej, det finns alternativ:

Att under förödmjukande former betala en krigsskatt till islam, den så kallade jizya.

Att flytta.

Att dö.

 

Det är alltså det Lagervall och Hasslert propagerar för. Hasslerts fru, även hon reverterad till islam, skrev för tio år sedan en artikel där hon påstod att vara muslim innebär ansvar. Det är ytterligare ett exempel på dawah och allmängiltiga floskler, att vara jude, katolik, förälder, anställd, skolelev och så vidare innebär ju också att ta sitt ansvar. Men artikeln, liksom Lagervalls och Andreas Hasslerts artiklar, är en del av islams dawah, långsam målmedveten indoktrinering. Islam är politik, och resultatet av den politiken ser vi alla i Syrien, Rinkeby, Luton, Irak, Saudiarabien, Iran, Rosengård och många andra platser i världen.

Ytterligare en dawah-artikel handlar om slöjan som frihet.

I muslimska länder dör kvinnor i kampen för att slippa förtryckarplagg, i den fria världen propagerar alltså några få för att de ska införas. Politik.

Den politiken har bland annat medfört att män och kvinnor reser från det sekulariserade Sverige för att i en guds namn mörda medmänniskor. De så kallade etableringslotsarna (invandrare från MENA-länder som skattebekostats och i Arbetsförmedlingens regi skulle lotsa invandrade landsmän in i vårt samhälle) har rekryterat terrorister till islamistiska IS.

 

 

Frågan vi bör ställa oss är vilken politik, vilken ideologi och vilken samhällskultur vi vill ha i Sverige.

Vill vi ha det som östtyskarna hade det under Sovjetkommunismens regim?

Vill vi ha det som människor i Irak, Nigeria, Syrien, Afghanistan, Iran och andra islamiska länder har det?

Eller vill vi ha det som våra far- och morföräldrar byggde upp under sin levnad? Den världsberömda svenska modellen.

 

Dawah och floskler eller sanning och framtid?

Vilken frihet vill du ha?

 

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".