Därför är islam barbari

Jag tror att Tredje världskriget mellan civilisationen och den barbariska dödskulten islam redan har börjat. Ja, Samuel Huntington hade rätt, skriver Serkan Engin.

 

Hur ska man beskriva en religion? Genom antalet följare? Om det det fanns en miljard (som antalet muslimer över hela världen) satanister som menar att de har rätt att offra barn på grund av sin tro, skulle du då säga: Givetvis, vi har religionsfrihet?

Islam kan inte reformeras, om det vore möjligt skulle den ha reformerats under sina 1 400 år. Islam kan inte reformeras på grund av de inre strukturerna av dess teologi. Islamisk teologi kommer från Koranen och Haditherna, som innehåller konkreta order för muslimers dagliga liv exempelvis storleken på det byte en muslimsk armé kan ta efter ett krig med icke-muslimer, rätten att förslava kvinnor och små flickor som krigsbyten, att muslimer måste döda homosexuella, avfällingar och icke-muslimer, att muslimer måste hugga handen av en tjuv, att muslimer måste stena kvinnor som begått äktenskapsbrott och så vidare. Dessa våldsamma, hatiska och terroristiska order inom islam kan aldrig tolkas på humanistisk grund.

 

Hur skulle man kunna reformera följande barbariska Koranverser:

 

2:191 Döda de vantrogna varhelst ni finner dem.

3:28   Muslimer får inte ta vantrogna som vänner.

3:85   Andra religioner än islam är inte acceptabla.

5:33   Lemlästa och korsfäst vantrogna som kritiserar islam.

8:12   Terrorisera och halshugg dem som tror på andra skrifter än Koranen.

8:60   Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de vantrogna.

8:65   De icke troende är dumma; uppmana muslimerna att bekämpa dem.

9:5     När tillfälle uppstår, döda alla vantrogna var ni än finner dem.

9:30     Judar och kristna är perverterade, bekämpa dem.

9:123   Kriga mot de vantrogna som bor i ditt grannskap.

22:19   Straffa de icke troende med kläder av eld, järnstänger med krok, kokande vatten, smält deras hud och bukar.

47:4     Längta inte efter fred med de vantrogna; halshugg dem när du fångar dem.

 

Man kan hitta många liknande verser i Koranen. Hur kan en tro baserad på sådana barbariska order reformeras och transformeras till humanistiska strukturer?

Kristendom och judendom reformerades för hundratals år sedan, men inte islam. I dag finns det inga judar i världen som stenar kvinnor till döds för äktenskapsbrott, det finns inga inkvisitionsdomstolar i den kristna världen, men islam befinner sig fortfarande på Medeltiden. Samma våld som den arabiske krigsherren Muhammed ägnade sig åt är fortfarande giltig 1 400 år senare. Muslimer kan fortfarande våldta barn på 9 år, som Muhammed gjorde. De lever fortfarande i Medeltiden, medan den civiliserade världen passerade denna primitiva ålder för hundratals år sedan.

 

I den civiliserade världen lever vi efter FNs Deklaration om universella mänskliga rättigheter. Dessa är basen för vår civiliserade värld, men islam är själva antitesen till dessa rättigheter. Låt oss titta på några delar ur den artikel som brittiska Martha van der Pol skrev med rubriken Islam is Antithetical to Fundemental Human Rights.[1]

Islam uppmanar till att sharialagar ska övertrumfa medborgerliga lagar på så sätt att mänskliga rättigheter förkastas av islam. Europadomstolen i Strasbourg beslöt i februari 2003 att islamiska sharialagar är oförenliag med de grundläggande principerna för demokrati. Domstolen sa att ett rättsväsende baserat på sharialagar skulle avvika från den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, särskilt i förhållande till kvinnors ställning och i dess inblandning i alla sfärer av privat och offentligt liv i enlighet med religiösa föreskrifter. Dessutom beslöt Europadomstolen 31 juli 2001 att institutionen med sharialagar och en teokratisk regim är oförenliga med kraven på ett demokratiskt samhälle.

 

Deklarationen om de universella mänskliga rättigheterna är basen för den europeiska kommissionen och Storbritanniens UK Human Rights Act. Här följer en jämförelse av FN-deklarationen och de islamiska överträdelserna av denna:

Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde [eg värdighet (dignity), reds anm] och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Islamiska nationer som följer sharialagar accepterar inte denna basala rättighet varken gentemot kvinnor, avfällingar eller icke-muslimer och homosexuella. Koranen lär ut att icke-muslimer inte är mänskliga och att straffet för att lämna islam är döden. Det har visat sig att en stor andel av muslimerna i Storbritannien systematiskt har våldfört sig på icke-muslimska flickor och pojkar (barn), och att könsstympning utförts på flickor, antingen i Storbritannien eller genom att föra barnen till utlandet där könsstympningen utförts. Kvinnors rättigheter är särskilt bekymmersamma i Storbritannien, men också rätten för människor att lämna islam utan att behöva frukta för sina liv. Detsamma gäller rätten att kritisera islam utan skräck för att bli mördad, vilket hände med soldaten Lee Rigby.

 

 

Artikel 4.

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Förekomsten av slavar inom islam är väl dokumenterad genom islamisk historia, och lever och frodas i ISIS och andra muslimska länder i dag. Haditherna visar att Muhammed själv ägde och handlade med slavar. Koranen ger muslimer rätt till sex med slavar. ISIS förslavar i dag kvinnor och barn till deras självutnämnda fiender, såsom yazidierna, medan de dödar och lemlästar deras män. I Mauretanien och Sudan äger arabiska muslimer fortfarande slavar svarta muslimska människor.

 

Artikel 5.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Islam använder Muhammeds uppenbarelser från Koranen och exempel från hans liv ur Haditherna som grunder för sitt trossystem. I Haditerna står det:

Han (Profeten) lät hugga av deras händer och fötter. Därefter beordrade han att naglarna skulle brännas och föras över deras ögon, och de lämnades i det steniga landskapet vid Medina. De bad om vatten, men ingen gav dem något tills de dog. [30.18]

Det finns oräkneliga exempel i Haditherna på hur Muhammed själv beodrade steningar, halshuggningar och mord. ISIS kopierar bara Muhammeds exempel i sin barbariska behandling av människor i dag och Saudiarabien halshugger och stenar fortfarande människor till döds, medan Iran genomför offentliga hängningar av sina medborgare som begått sådana synder som homosexualitet och äktenskapsbrott som anges i Koranen och Haditherna. Kvinnlig könsstympning är en annan sedvänja som är vanlig i den muslimska världen, och som beklagligt nog även förekommer i Storbritannien. Detta är den barbariska, grymma, förnedrande och omänskliga sedvänjan att skära av en flickas klitoris och blygdläppar utan narkos och sedan slarvigt sy ihop det som återstår, ibland med hjälp av taggar. Unga flickor drabbas av smärta, infektioner, inkontinens och fruktansvärda problem med att kissa, menstruera, ha sex och föda barn. Sedvänjan med barnäktenskap frodas återigen i den muslimska världen, och vi vet att det förekommer i engelska moskéer.

 

Koranen kallar de vantrogna för kaffirer och slår fast att de bara duger som ägodelar (slavar), för att betala skatt åt sina muslimska herrar eller att dö:

De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande. [5:33]

Det är ingen slump att korsfästelse används av ISIS eller att icke-muslimer behandlas med förakt, dödas eller förföljs.

 

 

Article 18.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Att lämna islam medför dödsstraff. Islamkritiker som Ayaan Hirsi-Ali tvingas leva med konstant skydd. Andra kritiker har blivit brutalt dödade exempelvis Theo van Gogh. Judar utsätts för attacker av jihadister i Europa, vilket har lett till att brittiska judar fått rådet att inte använda yttre symboler för sin tro och att synagogor behöver särskilt skydd. Det är helt oacceptabelt att någon ska frukta för sitt liv i Storbritannien för vad de tror, tycker eller säger.

 

Som framgår av alla dessa exempel är islam ingen religion, utan en barbarisk dödskult helt i strid med all civilisation och mänsklighet. Islam är ingen religion utan ett brott mot mänskligheten med sina regler som uppmanar till mord, våldtäkt, pedofili, stening till döds och många andra våldsamheter.

Huvudproblemet är större än några extremister. De muslimer som kallas moderata är de som inte lyder alla islams order, men som är dömda att bli radikala när som helst, särskilt de unga männen och kvinnorna. I själva verket finns det alltså inga moderata muslimer. Till och med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har uppmärksammat detta faktum genom att säga: Termen moderat islam är ful och kränkande. Det finns ingen moderat islam. Islam är islam.

Han har rätt, för det är ingen skillnad mellan moderata och radikala muslimer, det är ingen skillnad mellan islam och islamism, allt är samma sak. Därför är vår främste fiende inte några extremistiska muslimer, utan själva islam.

 

Serkan Engin, diktare och socialist, född 1975 i Izmit, Turkiet. Hans dikter har publicerats på engelska i flera erkända tidskrifter samt i Japan.

 

¹ http://marthavanderpol.com/2015/01/29/islam-is-antithetical-to-fundamental-human-rights/#more-508

 

[1]

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".