Mångkulturella Chicago är USAs Malmö

Aftonbladets Oisin Cantwell relativiserade nyligen den kriminella utvecklingen i Malmö. Föga förvånande nämner han Chicago som ju, av goda skäl, har rykte om sig att vara en grovt kriminell stad. Cantwell helt utelämnar dock två intressanta aspekter av Chicagos kriminalitet.

 

Att det regelbundet sprängs, skjuts och mördas i Malmö i dag är ingen nyhet. Därför anser Cantwell att det är viktigt att påpeka att trots att grov kriminalitet hör till Malmös vardag är situationen numera i alla fall bättre än i Chicago. Cantwell måste alltså resa över hela Atlanten för att eventuellt hitta en stad i Västvärlden med mer utbredd våldskriminalitet än Sveriges mångkulturella framtidsstad Malmö.

När man granskar brottsstatistiken i Chicago ser man dock att utvecklingen just där går rakt motsatt väg i jämförelse med Malmö. Man ser även att det specifikt är mångkulturen som ligger bakom den stora majoriteten våldsbrott i Chicago. Oavsett om de ligger i Sverige eller i USA, heter Malmö eller Chicago, så har mångkulturella städer helt enkelt stora problem med grova våldsbrott.

 

I runda tal har befolkningen i Chicago de senaste 20 åren stadigt bestått av drygt 30 procent vita invånare, drygt 30 procent svarta invånare, knappt 30 procent latinamerikaner och drygt 10 procent andra etniciteter (majoriteten av dessa är asiater).

Granskar man Chicagopolisens officiella statistik framträder en klar bild som visar två solklara fakta:

 

Svarta och latinamerikaner är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken i Chicago, inte minst i mordstatistiken. Jag gissar att detsamma gäller för mångkulturella Malmö om någon hade vågat visa upp siffrorna. Statistiken är dessutom konsekvent från år till år vad gäller andelen mord begånga av olika etniska grupper i Chicago. Nedan är en tabell på andelen mord i Chicago genom åren uppdelat på olika etniska grupper.

 

År        Vita     Svarta  Latinamerikaner          Andra  Antalet mord

1991    5%       81%     13%                             1%       1083

1994    5%       78%     16%                             1%       933

1998    4%       74%     21%                             1%       667

2002    5%       80%     15%                             0%       572

2006    4%       80%     16%                             0%       315

2011    4%       71%     24%                             1%       173

 

Det vi kan konstatera är att i Chicago står mångkulturen bakom en oproportionerligt hög andel av morden, men även att antalet mord i Chicago minskar från år till år. Statistiken är konsekvent.

 

Den bistra verkligheten i Chicago, vilken är samma bistra verklighet för många amerikanska storstäder, är att mångkulturen är kraftigt överrepresenterad i mordstatistiken, där svarta oftast är både gärningsmän och offer och där anledningen till morden ofta är droger.

Det Chicago som Cantwell tar upp för att kunna relativisera Malmös grova kriminalitet är alltså den mångkulturella aspekten av Chicago. Om vi endast tar hänsyn till kriminaliteten som vita och asiater står för, är Chicago en lugn och trygg stad. I jämförelse är då Malmö en betydligt våldsammare stad. Cantwell har alltså rätt i att Malmö inte är Sveriges Chicago.

En mer sanningsenligt bild är i stället att det mångkulturella Chicago är USAs Malmö.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article20255285.ab

 

http://home.chicagopolice.org/wp-content/uploads/2014/12/2011-Murder-Report.pdf

 

http://chicagohealth77.org/characteristics/demographics/

Due an unexpected data loss parts of this article may have been corrupted in the recovery process. This may include, but not limited to, broken links, broken images and incorrect publishing date. Recovered articles are published by "Dispatch Archive".